Systém uživatelských práv na webech rodiny Správným směrem

Webové portály rodiny Správným směrem jsou vybaveny systémem uživatelských rolí, který umožňuje zveřejňovat některé příspěvky pouze přihlášeným uživatelům se zvláštní úrovní oprávnění.

Získání přístupových práv pro roli přihlášený uživatel

O získání přístupových práv pro přihlášené uživatele rozhoduje provozovatel webů rodiny Správným směrem na základě žádosti zaslané na mailovou adresu spravnym.smerem@seznam.cz. Pro získání oprávnění je třeba splnit alespoň jednu z následujících nutných (ovšem nikoliv dostatečných) podmínek:

  • Zaslat na mailovou adresu spravnym.smerem@seznam.cz vlastní text článku pojednávající o některé zajímavé lokalitě (podzemní prostory, technická díla, odborné články apod.) včetně doprovodných autorských fotografií za účelem zveřejnění textůna webech rodiny Správným směrem.
  • Být řádným členem jihomoravské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara Perpetuum.
  • Zúčastnit se nejméně 13 průzkumných výprav s týmem Správného směru nebo Perpetua a nejméně jednu podobnou výpravu uspořádat.
Přidělení uživatelské role spojené s danou úrovní oprávnění je podmíněno udáním celého jmén a adresy uživatele a nelze jej nárokovat. O přidělení a případném odebrání oprávnění může rozhodnout provozovatel webu bez udání důvodu.

Základní uživatelskou rolí je návštěvník (1) - nepřihlášený uživatel, který navštíví webovou stránku a může si prohlížet pouze obsah, který je dostupný všem. Návštěvník se nemusí přihlašovat a nemá přiřazeno žádné uživatelské jméno ani heslo. Některé tématické okruhy zůstávají návštěvníkům skryty (nejčastěji z důvodu ochrany některých popisovaných lokalit nebo jejich majitelů), případně může být článek pro návštěvníky přístupný pouze ve své textové a obrazové části bez zjistitelné polohy v mapě.

Vyšší úroveň oprávnění představuje přihlášený uživatel (5). Přihlášení je podmíněno znalostí uživatelského jména a hesla, které lze získat po splnění podmínek (v rámečku vpravo). Přihlášený uživatel má přístup k širšímu spektru tématických okruhů, které jsou před nepřihlášenými návštěvníky skryty, případně vidí na mapě polohu lokalit, která zůstává pro návštěvníky nepřístupná z důvodů ochrany některých míst.

Uživatelskou roli redaktor (11) uděluje provozovatel webů rodiny Správným směrem jako výraz úcty a vděku pouze dlouholetým zasloužilým spolupracovníkům s nespornou úrovní redaktorských schopností, morálních kvalit a pátračských dovedností. Příslušná přístupová práva umožňují vytvářet a editovat články a tématické okruhy na webech, umisťovat na web fotografie a další doprovodný materiál. Zvláštní funkcí je možnost přístupu ke speciálně chráněným tématickým okruhům, které není z určitých důvodů možné zveřejnit ani širší skupině přihlášených uživatelů.

Nejvyšší úroveň oprávnění se váže k uživatelské roli administrátor (3), která umožňuje veškeré operace přiřazené předcházejícím rolím a navíc zpřístupňuje možnost změny struktury webu, smazání článků a fotografií, správu uživatelských účtů a změnu jejich úrovně oprávnění.

Mimo výše uvedené uživatelské role jsou na webech rodiny Správným směrem vytvářeny další uživatelské role s přidělenou úrovní oprávnění pro čtení/zobrazení v mapě/úpravu specifických tématických okruhů. Zpřístupnění konkrétní uživatelské role přihlášeným uživatelům je podmíněno osobní žádostí a posouzením žadatele z hlediska rizika, které by mohlo zpřístupnění tématických okruhů znamenat.

Aktuálně jsou na webech v provozu následující specifické uživatelské role:

  • SPJF
  • Drobek
  • BV
 
Článek ze dne 29. 11. 2016 byl naposledy upraven dne 29. 11. 2016 a zobrazen celkem 29817×, naposledy dne 30. 10. 2020 v 22:57.
 
 

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2020-11-28]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Syst%C3%A9m%20u%C5%BEivatelsk%C3%BDch%20pr%C3%A1v%20na%20webech%20rodiny%20Spr%C3%A1vn%C3%BDm%20sm%C4%9Brem.
 
Desktopová verze | Mobilní verze