Úzkokolejka na pile ve Štítech

Úzkokolejná drážka pro dopravu dřeva tvořila organickou součást malebného průmyslového zákoutí na horním konci údolí řeky Březné. Vzhledem k předpokládané stavbě přehrady nebyla údolím nikdy protažena široká silnice ani železnice (byť existoval projekt dráhy o rozchodu 760 mm). Oblast tak dlouho zůstala zachována jako jakýsi přirozený skanzen venkovského průmyslu se čtveřicí pil, továrnou a úzkokolejkami.
Úzkokolejná drážka pro dopravu dřeva tvořila organickou součást malebného průmyslového zákoutí na horním konci údolí řeky Březné. Vzhledem k předpokládané stavbě přehrady nebyla údolím nikdy protažena široká silnice ani železnice (byť existoval projekt dráhy o rozchodu 760 mm). Oblast tak dlouho zůstala zachována jako jakýsi přirozený skanzen venkovského průmyslu se čtveřicí pil, továrnou a úzkokolejkami.

Průmyslová drážka o rozchodu 600 mm sloužila na pile ve Štítech zřejmě od první třetiny 20. století do začátku století 21. V roce 2021 byly na pile zachovány stále významné části již nepoužívaného dopravního systému.

Historie

Úzkokolejka na pile existovala nejpozději v roce 1937, kdy je patrná na leteckých měřických snímcích. Její vznik však může sahat až před počátek 20. století, jak bylo na obdobných pilách běžné. Rozsah systému se pravděpodobně příliš neměnil vzhledem k tomu, že již v roce 1937 byla hlavní větev drážky rozsahem totožná se stavem zřetelným v pozdějších letech až do ukončení provozu. K topmu došlo v rozmetzí let 2000–2009, přičemž v roce 2009 už drážka nebyla v provozu. Následovalo postupné rozebírání kolejového systému a nahrazení některých jeho částí betonovými panely (podle kterých je možné do jisté míry usuzovat na původní vedení kolejí).

V roce 2021 lze na místě nalézt nejméně tři souvislé úseky původní drážky - most přes řeku Březnou s výhybkou u budovy s katrem na jejím levém břehu, zaasfaltovanou kolej v přejezdu přes silnici/ulici Na Pile a kolmo k hlavní větvi umístěnou kolej v dřevěné budově východně od silnice (zde se nachází ještě jedna kolej sloužící přímo pojezdui katru, avšak o širším rozchodu).

Informace o historii drážky jsou nedostatečné, pokud máte jakékoliv další =udaje (fotky, vzpomínky, plánky), prosíme o zmínku v komentáři pod článkem - kontaktujeme vás. Děkujeme!

Koleje drážky zakreslené do leteckého snímku z roku 1962. Plnou čarou jsou vyznačeny koleje přímo patrné na snímku, tečkovaně pak předpokládané větve úzkokolejky vzhledem k pozorováním v terénu a porovnáním s dalšími leteckými snímky.
Koleje drážky zakreslené do leteckého snímku z roku 1962. Plnou čarou jsou vyznačeny koleje přímo patrné na snímku, tečkovaně pak předpokládané větve úzkokolejky vzhledem k pozorováním v terénu a porovnáním s dalšími leteckými snímky.

Popis

Úzkokolejka se skládala z několika kolejí soustředěných okolo hlavní páteřní větve procházející z jižní části areálu pily skrze dvojici hlavních budov (v severní z nich je v roce 2021 umístěn katr, jeho poloha se nicméně v průběhu času mohla měnit) a přes most nad řekou Březnou se skládce v severní části areálu a dále táhlým obloukem přes ulici Na Pile až zpět na prevý břeh Březné severne od silnice.

Kromě této hlavní větve měla úzkokolejka doložitelně ještě větev západnější, odbočující jižne od mostu na zdokumentované výhybce a dvě větve východnější, zakončené na severní straně slepě na levém břehu řeky. Z leteckých cnímků lze s určitou mírou nejistoty odvodit dále systém kolejí v severovýchodním cípu areálu na skládce řeziva mezi řekou a silnicí. Přesná poloha jednotlivých kolejí v této části ovšem není patrná a zřejmě se v průběhu času též měnila podle potřeb závodu.

Na leteckém snímku z června 2021 jsou plnou čarou zakresleny doložené a tečkovanou předpokládané části drážky. Úseky procházející budovami jsou poloprůhledné. V dolní části snímku je patrný přejezd přes silnici neboli štítskou ulici Na Pile, kde jsou v roce 2021 stále ještě patrné zaasfaltované kolejnice.
Na leteckém snímku z června 2021 jsou plnou čarou zakresleny doložené a tečkovanou předpokládané části drážky. Úseky procházející budovami jsou poloprůhledné. V dolní části snímku je patrný přejezd přes silnici neboli štítskou ulici Na Pile, kde jsou v roce 2021 stále ještě patrné zaasfaltované kolejnice.
Pohled od jihu - tak by koleje drážky viděl pozorovatel před vytrháním podstatných částí systému. Vyznačeny jsou pouze koleje patrné z leteckých snímků bez úseků uvnitř budov.
Pohled od jihu - tak by koleje drážky viděl pozorovatel před vytrháním podstatných částí systému. Vyznačeny jsou pouze koleje patrné z leteckých snímků bez úseků uvnitř budov.
Pohled, který se naskytne kolemj(e)doucím ze silnice vedoucí po dně údolí. Před svým zasypáním vedl za hlavní budovou pily, obrůstající břečťanem, vodní náhon, který zásoboval továrnu energií.
Pohled, který se naskytne kolemj(e)doucím ze silnice vedoucí po dně údolí. Před svým zasypáním vedl za hlavní budovou pily, obrůstající břečťanem, vodní náhon, který zásoboval továrnu energií.
Dnes už opět proudí veškerá voda spořádaně korytem řeky mezi kamennými zdmi.
Dnes už opět proudí veškerá voda spořádaně korytem řeky mezi kamennými zdmi.
Středobodem drážky je železniční most s dřevěnou mostovkou, spojující dvě části pily na protilehlých březích říčky Březné.
Středobodem drážky je železniční most s dřevěnou mostovkou, spojující dvě části pily na protilehlých březích říčky Březné.
Oblast je lesnatá a voda z štítské pily proudí směrem k crhovské a Drozdovské pile a do čtvrtice k průmyslové pile v Hoštejně, která disponovala vlastní rozsáhlou sítí úzkokolejek.
Oblast je lesnatá a voda z štítské pily proudí směrem k crhovské a Drozdovské pile a do čtvrtice k průmyslové pile v Hoštejně, která disponovala vlastní rozsáhlou sítí úzkokolejek.
Sedím na kolejích, které nikam nevedou…
Sedím na kolejích, které nikam nevedou…
Romantická výhybka na konci mostu umožňovala buď objet budovu katru zprava podél zkoseného nároží nebo vraty v něm projet přímo dovnitř.
Romantická výhybka na konci mostu umožňovala buď objet budovu katru zprava podél zkoseného nároží nebo vraty v něm projet přímo dovnitř.
Pohled od budovy katru na sever za most přes Březnou, kde se stále nachází rozsáhlá skládka. Nyní nejen dřeva.
Pohled od budovy katru na sever za most přes Březnou, kde se stále nachází rozsáhlá skládka. Nyní nejen dřeva.
V srdcovce jediné dochované výhybky na drážce jsou jasně vidět výbrusy od tažného ocelového lana, které sloužilo k pohonu vozíků se dřevem.
V srdcovce jediné dochované výhybky na drážce jsou jasně vidět výbrusy od tažného ocelového lana, které sloužilo k pohonu vozíků se dřevem.
Koleje do budovy katru vcházely nejméně čtyři. Nejvýchodnější z nich je dokonce uložena v pevném kolejovém loži.
Koleje do budovy katru vcházely nejméně čtyři. Nejvýchodnější z nich je dokonce uložena v pevném kolejovém loži.
O romantiku venkovského průmyslového areálu v těsném sepětí s přírodou tu není nouze. Koleje se ztrácí v květinách, pod mostem zurčí řeka a z lesů je cítit svěží jarní vůně.
O romantiku venkovského průmyslového areálu v těsném sepětí s přírodou tu není nouze. Koleje se ztrácí v květinách, pod mostem zurčí řeka a z lesů je cítit svěží jarní vůně.
Úzké koleje se nacházejí také v budově na východní straně silnice. O jejich spojení se zbytkem systému se však autoru nepodařilo zjistit nic.
Úzké koleje se nacházejí také v budově na východní straně silnice. O jejich spojení se zbytkem systému se však autoru nepodařilo zjistit nic.

Zdroje

  1. Český úřad zeměměřický a katastrální: On-line aplikace Archiv. Dostupné z https://ags.cuzk.cz/archiv/?start=lms.
  2. Příspěvek v diskuzi Úzkorozchodné dráhy z 18. 10. 2009 od anonymního uživatele J. T. Dostupné z https://www.k-report.net/discus/archiv2009/28/121-archiv-34.html.
 
Článek ze dne 16. 6. 2021 byl naposledy upraven dne 16. 6. 2021 a zobrazen celkem 12495×, naposledy dne 21. 2. 2024 v 2:56.
 
 

Články související s tématem Úzkokolejka na pile ve Štítech

Zpět | Nahoru

Štíty
Štíty
leží v v ORP v nadmořské výšce m. V roce zde žilo obyvatel. má katastrální území o rozloze ha.Seznam železničních zastávek a stanic na katastruŠtíty …

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-02-21]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/%C3%9Azkokolejka%20na%20pile%20ve%20%C5%A0t%C3%ADtech.
 
Desktopová verze | Mobilní verze