Brněnská nádraží

V průběhu staletí v Brně vzniklo na dvě desítky nádraží, některá z nich byla postupem času zrušena, změnila polohu či význam, některá možná čeká v dohledné době obnova. Následující seznam brněnských nádraží uvádí podrobnosti o každém z nich, společně s proklikem na vlastní stránku věnovanou každé stanici či zastávce. Skrze odkazy se lze rovněž dostat na přehled vleček.
Obrázek Současný název Starší a neoficiální názvy Popis

Současná nádraží

Brno hlavní nádraží. Brno hlavní nádraží Brno horní nádraží Největší a nejznámější brněnská stanice slouží pouze pro osobní dopravu a to již od roku 1838.
Brno-Židenice. Brno-Židenice Brno-Židenice zastávka, Schimitz Haltestelle Společně s Královým Polem kandidát na druhou nejvýznamnější brněnskou stanici z pohledu osobní dopravy. Přes židenické nádraží projíždí vlaky ze čtyř železničních tratí mířících do Brna, přičemž u dvou z nich jde o úvraťové jízdy. V minulosti byl význam nádraží podtržen blízkostí průmyslového podniku Zbrojovka Brno, do něhož vede ze stanice vlečka. Druhou vlečkou vycházející z Židenic je Svitavská pobřežní dráha, která oficiálně nese status celostátní dráhy.
Brno-Královo Pole. Brno-Královo Pole Královo Pole, Königsfeld Po hlavním nádraží jediná brněnská stanice, v níž pravidelně a tradičně zastavují rychlíky. Přestože přes Královo Pole prochází jediná trať (Brno - Havlíčkův Brod), jde o druhou nejfrekventovanější trasu z pohledu osobní dopravy a významnou trasu dopravy nákladní. Dobré napojení na MHD i automobilovou dopravu a poloha v hustě osídlené severní části Brna činí z královopolského nádraží velmi frekventovanou stanici.
Brno-Slatina. Brno-Slatina Slatina, Slatina u Brna, Latein Bezesporu nejzapadlejší brněnská stanice leží daleko od středu města i k němu vedoucích rušných cest. Většina obyvatel ani neví, že stanice existuje, ukrytá na Vlárské dráze mezi továrními areály nedaleko letiště. Z nádraží ve Slatině odbočuje nejvíc vleček v celém Brně, přestože pro osobní ani nákladní dopravu nemá sama stanice zásadní význam. Před lety jsem zde zažil téměř kouzelný zážitek, když mě výpravčí pozval na celý večer do kanceláře a daroval mně bednu lepenkových jízdenek.
Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice Heršpice Horní, Ober Gerspitz Ze stanice odbočuje 0,9 km dlouhá vlečka do společnosti Ferona, na kterou v minulosti navazovala 0,8 km dlouhá vlečka do Kohnovy cihelny.
Brno-Chrlice. Brno-Chrlice Chrlice, Chrlice-Tuřany, Chirlitz Zatím poslední stanice, která získala do názvu slovo Brno (v roce 2003) je sice na katastru města Brna již řadu let, provozovatel však dlouho váhal s přejmenováním. Ze stanice odbočují dvě vlečky.
Brno-Řečkovice. Brno-Řečkovice Řečkovice, Retschkowitz  
Brno Černovice. Brno-Černovice Brno Černovice přechod, Brünn Tschernowitz Übergang Bezesporu nejzapadlejší a nejméně používané brněnské nádraží tone v zelené oáze uprostřed města, spojené s ulicí pouze velkolepým kamenným schodištěm, o kterém většina kolemjdoucích ani netuší kam vede. Samotná budova trpí pod sprostým násilím sprejerů vůči bezbranné zastávce kdysi snad s náznaky kubistického stylu. Černovice jsou jediné nádraží v Brně bez moderní modré cedule s názvem.
Brno Lesná. Brno-Lesná   Nejmladší brněnská železniční zastávka byla otevírána naněkolikrát. Předposlední otevření v 60. ani 90. letech 20. století se neuskutečnilo, a tak byla zastávka pod stejnojmenným panelákovým sídlištěm definitivně otevřena až v roce 2006.
Brno dolní nádraží. Brno dolní nádraží Brno Rosické nádraží V současnosti pouze nákladové nádraží umístěné v hůře dostupné oblasti na pomezí Heršpic a Komárova sloužilo v minulosti jak osobní dopravě, tak také jako depo a seřazovací stanice. Z dolního nádraží odbočují vlečky na výstaviště, do slévárny a na šrotiště.
Brno-Maloměřice. Brno-Maloměřice    
Brno jih. Brno jih   Nejméně známé současné brněnské nádraží na většině map ani nenajdeme. Od města jej dělí neprostupná bariéra dálnice a přijet je sem možné jen po kolejích nebo ohromnou oklikou. Z opuštěného a ospalého nádraží, jehož význam nadále klesá, někdo odstranil dokonce ceduli; v budově ovšem stále sedí výpravčí a řídí dopravu…

Zaniklá nádraží

Brno-Zábrdovice. Brno-Zábrdovice Zábrdovice, Obrowitz Od roku 1885 do roku 1962 sloužila na pravém břehu řeky před křížením Tišnovky s ulicí Cejl malá stanice s jedinou dopravní a jedinou manipulační kolejí. Přesto byly Zábrdovice významnou stanicí, do které mířily denně stovky cestujících, zejména dělníků z okolních textilních továren. Stanice sloužila pro obsluhu dvou vlastních vleček a dalších šesti zapojených do nákladiště Radlas.
  Brno-Husovice   Nejprve zastávka a po znovuotevření výhybna na „Staré Tišnovce“ nad Tišnovskou ulicí je od roku 1962 kompletně zrušena. Název Husovice byl později zamýšlen také pro současnou zastávku Brno-Lesná, jejíž vybudování bylo odkládáno půl století.
  Brno-Obřany Obřany, Oberse  
Holásky. Holásky Holasek Zastávka Holásky ve stejnojmenné brněnské čtvrti na trati Brno - Přerov (300) byla fakticky zrušena v roce 1976 v souvislosti s vysokým vytížením jednokolejné trati a zlepšením MHD v této části města. Nástupiště je sneseno, z bývalé čekárny a pokladny pro prodej jízdenek je v současnosti soukromý rodinný dům (charaktersitické střecha s převisem kryjícím prostor pro čekání na vlak však na domě zůstává dodnes).
Brněnské Ivanovice. Brněnské Ivanovice Vejvanovice, Nennowitz Železniční zastávka Brněnské Ivanovice se nacházela na trati Brno - Přerov (300) za přejezdem (směrem od Brna) s Kaštanovou ulicí (silnice II/380). Zrušena byla v 60. letech 20. století, s její obnovou počítají některé projekty zdvojkolejnění tratě.
  Brno-Lískovec Lískovec-Vostopovice, Lískovec u Brna, Leskau  
  Židenice Schimitz Původní dolní neboli nákladní židenické nádraží bylo situováno do hrotu mezi Židenickou spojkou vedoucí ze současně stanice Brno-Židenice do Černovic a tratí na hlavní nádraží. Niveleta kolejí byla o několik metrů nižší, na úrovni paty náspů dnešních drah. Osobní zastávka Brno-Židenice na místě dnešního nádraží byla otevřena později, v roce 1889. Po několika přestavbách se do dnešních dnů nedochovalo z nákladního nádraží prakticky nic.
Bývalá stanice Brno-Černovice. Brno-Černovice Černovice, Tschernowitz Původní výchozí stanice místní dráhy do Líšně se nacházela pod současnou odbočkou Brno-Černovice odbočka asi 350 m východně od současné černovické železniční zastávky. V roce 1942 byla místní dráha změněna v tramvajovou trať a nádraží přestalo sloužit svému účelu. Jako chráněná technická památka stojí výpravní budova na Olomoucké ulici dodnes.
Nádraží Líšeň. Líšeň Lösch Bývalé koncové nádraží místní dráhy Brno - Líšeň dnes leží také na území města. Po složité historii, kdy se z dráhy stala tramvajová trať a nakonec ruina (2014), slouží dnes budova jako obytný dům.
Železniční stanice Královo Pole. Brno-Královo Pole Královo Pole Původní stanice Královo Pole (později Brno-Královo Pole) se nacházela asi 650 m zhruba jižním směrem od současného nádraží Brno-Královo Pole. Stanice byla vybudována v roce 1885 na dráze Brno - Tišnov a po zprovoznění Nové Tišnovky přes Brno se ocitla na slepé větvi původní Staré Tišnovky, jako samostatný obvod stanice sloužící zejména pro obsluhu vleček do Královopolské strojírny a teplárny (původně také vlečky do vojenských skladů na Štefánikově ulici).
Brno-Řečkovice Řečkovice Původní stanice v Řečkovicích se nacházela o 300 m severněji oproti současné zastávce Brno-Řečkovice. Staniční budova se dochovala a v roce 2016 slouží jako soukromý rodinný dům.
Železniční zastávka Jehnice. Jehnice Jehnitz  
  Přízřenice    

Zdroje

  1. Kotrman, J. et al. 160 let Železnice v Brně. České dráhy, s. o.: 1999; Vol. 1.
 
Článek ze dne 1. 5. 2014 byl naposledy upraven dne 20. 12. 2021 a zobrazen celkem 15068×, naposledy dne 25. 7. 2024 v 11:17.
 
 

Články související s tématem Brněnská nádraží

Zpět | Nahoru

Bohušovice nad Ohří (žst)
Seznam českých železničních zastávek a stanic
Seznam železničních zastávek a stanic v ČR obsahuje všechny železniční stanice, zastávky a tarifní nebo jinak zajímavá místa (hlásky, hradla, místa pro odstu…
Brno
Brno
Druhé největší české město je nejen mým rodištěm a bydlištěm, ale také zajímavým centrem průmyslu a školství s bohatou historií, která se promítá do ducha mě…
Brno-Slatina (žst)
Brno-Slatina (žst)
Název stanice: Brno-Slatina Číslo stanice: 333658 Zkratka: BNO SL Kilometrická poloha: 6,105 …
Brno-Černovice zhlaví Táborská odbočka (odbočka)
Brno-Židenice (žst)
Popis Společně s Královým Polem kandidát na druhou nejvýznamnější brněnskou stanici z pohledu osobní dopravy. Přes židenické nádraží projíždí vlaky ze čtyř …
Brno-Maloměřice (žst)
Železniční uzel Brno
Brněnský železniční uzel se postupně zamotává od konce roku 1838, kdy z Rajhradu přijel na brněnské nádraží první vlak. Ono původní nádraží bylo po 18 lete…
Brno-Černovice (žzast)
Brno-Černovice (žzast)
Název zastávky: Brno-Černovice Číslo zastávky: 333856 Zkratka: BNO CE Kilometrická poloha: 5,27…
Brno hlavní nádraží (žst)
Brno hlavní nádraží (žst)
Název stanice: Brno hlavní nádraží Číslo stanice: 332957 Zkratka: BNO HN Kilometrická poloha: 1…
Brno dolní nádraží (žst)
Brno dolní nádraží (žst)
Název stanice: Brno dolní nádraží Číslo stanice: 380154 Zkratka: BNO DN Kilometrická poloha: 2,…
Přízřenice (žzast)
Přízřenice (žzast)
Název zastávky: Přízřenice Číslo zastávky: ? Kilometrická poloha: 138,201 Provozní obvod: B…
Brno-Zábrdovice (žst)
Brno-Zábrdovice (žst)
Pozůstatky po zaniklé železniční stanici v brněnských Zábrdovicích leží nedaleko Zábrdovického mostu na styku ulic Zábrdovické a Cejlu. Stanice se nacházel…
Brno-Černovice (žst)
Brno-Černovice (žst)
Název Brno-Černovice, který dnes nese železniční zastávka na trati 340, postavená v roce 1927, patřil původně koncové stanici místní dráhy z Brna do Líšně,…
Jehnice (žzast)
Jehnice (žzast)
Název zastávky: Jehnice Číslo stanice: Zkratka: Kilometrická poloha: Provozní ob…
Radlas (nákl)
Radlas (nákl)
Název nákladiště: Radlas Číslo nákladiště: Zkratka: Kilometrická poloha: ? Provoz…
Královo Pole (žst)
Královo Pole (žst)
Železniční stanice Königsfeld neboli Královo Pole, později přejmenovaná na Brno-Královo Pole a v současnosti existující jako pouze pozapomenutý staniční obvo…
Brno-Černovice odbočka (odbočka)
Brno-Černovice odbočka (odbočka)
Název odbočka: Brno-Černovice odbočka Číslo odbočka: 382150 Zkratka: BNO CO Kilometrická poloha: …
Brno-Černovice zhlaví Táborská odbočka (odbočka)
Brno-Černovice zhlaví Táborská odbočka (odbočka)
Název odbočky: Brno-Černovice zhlaví Táborská odbočka Číslo odbočky: 382259 Zkratka: BNO CT Kilomet…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:


Autor: Miroslava GregušováČas: 14. 6. 2018, 12:23
Jsem nar. v r.1937 a jezdívali jsme Líšenkou za války i po válce.Jediná má silná vzpomínka na jízdu z Brna na zastávku Holcova se uskutečnila někdy po osvobození v roce 1945. jezdil tam vláček s vozy vybavenými jako 1.tř.pro nás t.zv. blešáky. V nádražní budově se prodávaly lístky. Do kdy jezdil vláček si nepamatuji. Proč tato jízda byla pro mě nezapomenutelná? Vznikl tam hluk, nevím jestli od lokomotivy nebo něčeho jiného, ale moc mě vyděsil, protože mi připomněl nálet na Ostmarku, z kterého jsem se ještě tehdy nevzpamatovala. Bydleli jsme ve Slatině a při náletu jsme byli s maminkou ve sklepě a vše se s námi hýbalo jako o zemětřesení. ( Z Holcové jsme chodili pěšky na ul. Krejčího do Slatiny.) Vzhledem k mému věku už vám k tématu nemám co říct.Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-07-25]
Dostupné z: https://spravnym.smerem.cz/Tema/Brn%C4%9Bnsk%C3%A1%20n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD.
 
Desktopová verze | Mobilní verze