Brněnské vodní toky

Následující seznam obsahuje přirozené a umělé vodní toky na území města Brna, řazené přibližně podle průtoku, případně splavnosti na průzkumném plavidle.

Seznam vodních toků na území města Brna

Obrázek Název Typ Popis
Svratka řeka Největší řeka v Brně přitéká od Veverské Bítýšky od severozápadu, protéká Brněnskou přehradou a opouští město na jihu u Přízřenic. V povodí Svratky leží celé město Brno.
Svitava řeka Druhá největší řeka v Brně tvoří pomyslnou severojižní osu města. Historicky byla Svitava se svými nábřežími a náhony kolébkou brněnského průmyslu
Svratecký náhon náhon Původně zřejmě jedno z hlavních přirozených ramen Svratky, které oddělovalo od současné řeky rozlehlý ostrov, na kterém se nachází Staré Brno a snad též původní přemyslovský hrad, který dal později vzniknout městu. Náhon byl z větší části zasypán v 60. létech 20. století. Nejzápadnějším úsekem náhonu nicméně stále proudí voda a jiné jeho části se skrývají v podzemí.
Svitavský náhon náhon Romantickou atomsféru brněnských Benátek a současně nutnou energii i technologickou vodu pro desítky textilních továren přiváděl do Brna Svitavský náhon. Tajemný vodní tok se proplétá ulicemi Dolního Cejlu, Radlasu, Křenové a Komárova a dodnes bývá obyvateli se sklonem pro romantiku označován nesprávně jako „ponorná říčka Ponávka“.
Husovický náhon náhon Krátký Husovický náhon zásoboval na severním okraji Husovic vodou nejprve mlýn a později textilní továrnu Fritsch & Co.
Cacovický náhon náhon Druhý nejdelší z dosud existujících náhonů na řece Svitavě obepíná Cacovický ostrov a v průběhu staletí se na něm nacházelo hned několik zajímavých mlýnů.
Obřanský náhon náhon Krátký náhon na pomezí Obřan a Maloměřic sloužil původně obřanskému mlýnu, posléze Esslerově přádelně, stojící na ostrově mezi ním a řekou Svitavou, ze které náhon odbočuje.
Modřický náhon (Přízřenický náhon) náhon Původní koryto svratky mezi jezem v Přízřenicích a soutokem za dnešní čistírnou odpadních vod se změnilo na pouhý náhon protékající Přízřenicemi a Modřicemi. Romantický vodní tok se břehy zpevněnými vzrostlými stromy neztratil nic z romantiky brněnských řek před jejich regulací v 19. století.
Svitavská strouha náhon Dalším původním ramenem řeky Svitavy je Svitavská strouha, neboli náhon proudící přes Židenice a Starou osadu. Poměrně vydatný tok, který kdysi poháněl Lacinův mlýn a napájel vodou Zábrdovické lázně je dnes v celé délce ukryt v podzemí.
Ponávka řeka/potok Ačkoliv zlí jazykové označují Ponávku za pouhý potok, skuteční Brňáci ví, že jde o třetí brněnskou řeku. Naneštěstí řeku jaksi prokletou, protože se už ve třetím století skrývá kdesi v hlubinách pod městem. Nejprve vody Ponávky proudily pod centrem města v cihelném klenutém tunelu, v 90. letech 20. století však byl její tok odkloněn od královopolského nádraží novým betonovým hlubinným tunelem do Cacovického náhonu na Svitavě.
Říčka (též Zlatý potok) řeka/potok Zcela na východním okraji protéká katastrem Brna říčka Říčka. Podobně jako Ponávka je ovšem někdy považována za pouhý potok, údajně též zvaný Zlatý. Říčka se v Brně nevlévá do jiné řeky a je tak společně se Svratkou, Dunávkou, Melatínem a Ivanovickým potokem jedním z pěti toků, které opouští katastr města.
Dunávka řeka/potok Říčka či přesněji potok Dunávka pramení na katastru Šlapanic, v těsném sousedství letiště Brno-Tuřany. Záhy potok vtéká do brněnské části Dvorska, ze kterého posléze opět proudí mimo město Brno skrze rybník Balaton do Sokolnic a dále k jihu až po soutok s řekou Litavou.
Černovický potok potok Podivný potok, který nemá pramen a většinu svého toku protéká bývalým korytem Svitavy, která se od nejnižších domů v Brněnských Ivanovicích posunula v průběhu staletí o necelý kilometr na západ blíže ke Svratce. Protože koryto je poměrně široké, vybudovali v něm lidé přes deset rybníků, zvaných kvůli svému přírodnímu původu jezera.
Ivanovický potok potok Potok pramenící v podzemí a odvodňující podstatnou část jihovýchodního území Brna je levostranným přítokem Svratky, do které se vlévá na hranici katastrů Rajhradu a Rajhradic.
Kohoutovický potok potok Asi 2 km dlouhý potok odvodňuje údolí Šárku, ve kterém se nachází původní obec, nyní městská část Brna Kohoutovice. Potok protéká rezervací Údolí kohoutovického potoka a ve své spodní části protéká pod Pisáreckou ulicí a za pavilonem Anthropos mělkým hloubeným tunelem.
 
Článek ze dne 28. 6. 2023 byl naposledy upraven dne 20. 6. 2024 a zobrazen celkem 15062×, naposledy dne 23. 7. 2024 v 23:22.
 
 

Články související s tématem Brněnské vodní toky

Zpět | Nahoru

Obřanský náhon
Obřanský náhon
Obřanský náhon je krátký mlýnský náhon odbočující na pravém břehu řeky Svitavy v brněnských Obřanech. Do stejné řeky náhon cca po 250 m podél ulice Mlýnské…
Modřický náhon
Modřický náhon
Modřický náhon je původním korytem řeky Svratky. Od současného, zregulovaného toku se odpojuje nad jezem v Přízřenicích a po 3,38 km se vlévá zpět do Svratky…
Černovický potok (přítok Ivanovického potoka)
Černovický potok (přítok Ivanovického potoka)
Černovický potok v Brně je vodním tokem, který potok připomíná spíš méně než více. Potok nemá vlastní pramen, podstatnou část svého toku proudí říčním kory…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-07-24]
Dostupné z: https://spravnym.smerem.cz/Tema/Brn%C4%9Bnsk%C3%A9%20vodn%C3%AD%20toky&typzarizeni=c.
 
Desktopová verze | Mobilní verze