Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/99116/virtual/www/domains/spravnym.smerem.cz/index.php:3) in /data/web/virtuals/99116/virtual/www/domains/spravnym.smerem.cz/main.php on line 11

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /data/web/virtuals/99116/virtual/www/domains/spravnym.smerem.cz/index.php:3) in /data/web/virtuals/99116/virtual/www/domains/spravnym.smerem.cz/main.php on line 11
Budova homogenizace v Pisárkách
 
 

Budova homogenizace v Pisárkách

Pohled na budovu homogenizace a agregace přes usazovací nádrže v roce 2005, tedy v době, kdy bylo ještě zařízení v provozním stavu.
Pohled na budovu homogenizace a agregace přes usazovací nádrže v roce 2005, tedy v době, kdy bylo ještě zařízení v provozním stavu.
Od roku 2013 je budova homogenizace a agregace pisárecké úpravny vody mimo provoz. Míchadla se zastavila, nádrže vyprázdnily a jenom vítr vrže panty a rozhoupává hák strnulého jeřábu.
Od roku 2013 je budova homogenizace a agregace pisárecké úpravny vody mimo provoz. Míchadla se zastavila, nádrže vyprázdnily a jenom vítr vrže panty a rozhoupává hák strnulého jeřábu.
Pohled na budovu z Pisárecké ulice od mostu přes řeku Svratku dává nejen díky vyschlým usazovacím nádražím tušit, že tady už žádná voda nepoteče.
Pohled na budovu z Pisárecké ulice od mostu přes řeku Svratku dává nejen díky vyschlým usazovacím nádražím tušit, že tady už žádná voda nepoteče.
Pohled z Žabovřeské ulice na shrabovací zařízení kalu z usazovacích nádrží a hlavní vstup do budovy.
Pohled z Žabovřeské ulice na shrabovací zařízení kalu z usazovacích nádrží a hlavní vstup do budovy.

Budova homogenizace a agregace je součástí zaniklé úpravny vody II v brněnských Pisárkách na břehu řeky Svratky. V budově docházelo k prvnímu stupni čištění říční vody - tj. dávkování flokulantů a dalších chemikálií, díky kterým se pak v přilehlých usazovacích nádržích vylučovaly z vody nečistoty na vznikajících agregátech vloček.

Historie

Původní chemická úpravna vody II v Brně Pisárkách, vybudovaná v letech 1932–1936, byla v průběhu svého provozu několikrát rekonstruována, její kapacita byla zvyšována, technologie modernizována a doplňována. Poslední rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací prošla úpravna v letech 1986–1995, kdy byla postavena také budova homogenizace a agregace, která vznikla přestavbou původního objektu obdobné funkce.

V roce 2002 byl do provozu uveden Vírský oblastní vodovod s úpravnou vody Švařec. Současně došlo v důsledku extrémního růstu ceny vodného a stočného k nečekaně vysokému poklesu spotřeb vody v brněnské aglomeraci a úpravna II tak byla nadále v provozu jen sporadicky. Přesto byla úpravna udržována v provozuschopném stavu jako rezervní zdroj vody pro případ havarijních a mimořádných provozních situací. V roce 2013 pak došlo k úplnému vyřazení z provozu, demontáži zařízení a zrušení úpravny vody, která je nadále udržována pouze jako prázdný areál, případně slouží pro krátkodobé skladování majetku města Brna.

V letech 2014 až 2016 působila v areálu homogenizační a agregační stanice společnost Ichtys Aqua System zabývající se výzkumem a chovem mořských ryb. Ryby původem z Atlantiku byly chovány v původních usazovacích nádržích a prodávány restauračním zařízením i veřejnosti, nicméně neshody s majitelem areálu, kterým je město Brno, vedly k ukončení provozu v roce 2016. Od té doby je homogenizační a agregační budova prakticky bez využití. Areál úpravny vody je nadále udržován, střežen a využíván pro manipulační účely.

Popis

Budova ve vlastnictví Statutárního města Brna (Brněnské vodárny a kanalizace byly v budově pouze v nájmu) se skládá z objektů komor rychlého a pomalého míchání a samotné dvouposchoďové budovy, ve které byly umístěny armatury pro dávkování chemikálií, jejich zásoby a zázemí pro obsluhu.

Rychlé a pomalé míchání, umístěné v budově homogenizace a agregace, bylo prvním technologickým stupněm, který zahajoval proces úpravy vody. Budova sloužila pro zajištění homogenizace dávkovaných chemikálií s upravovanou vodou (především s hlavním čiřidlem síranem železitým, pomocnými flokulanty a práškovým aktivním uhlím) a agregačního míchání před separací vloček na usazovacích nádržích (přilehlé nádrže u objektu).

V komoře rychlého míchání docházelo k tvorbě mikrovloček přidávaného hydroxidu železitého a v navazujících komorách pomalého míchání pak docházelo k agregaci, čili postupnému nabalování mikrovloček vzájemně na sebe, k ulpívání nečistot z vody na povrchu vznikajících vloček a k narůstání jejich velikosti. Komora pro rychlé míchání sloužila i jako přítoková komora a byla vybavena elektricky poháněným lopatkovým míchadlem.

Komora pomalého míchání byla rozdělena na dvě poloviny a každá polovina byla vybavena jednak dvěma pádlovými míchadly a jednak hydraulickým mícháním při průtoku čtyřmi děrovanými stěnami. V případě potřeby provozu úpravny jen na snížený výkon, mohla být provozována samostatně jen jedna polovina komory. Celkový objem komor rychlého a pomalého míchání objektu homogenizace a agregace byl 900 m3.

Upravovaná voda byla po průchodu komorami pomalého míchání odváděna do sběrné jímky. Ve sběrné jímce pokračovalo pomalé míchání vertikálním míchadlem, při kterém dochází ke smíchání vody z obou polovin komory. Ze sběrné jímky byla voda odváděna a rozdělována do přilehlých usazovacích nádrží. Kal z nádrží shraboval speciální jeřáb do jímky, zatímco čistá voda mohla být dále čerpána do vodovodní sítě.

Poděkování

Za pomoc s přípravou článku, většiny jeho textu a popisků fotografií děkuje redakce Ing. Milanu Kubešovi a Ing. Jiřímu Hanouskovi.

Pohled ze zadní strany budovy jasně ukazuje na poslední rekonstrukci provedenou na přelomu 80. a 90. let 20. století.
Pohled ze zadní strany budovy jasně ukazuje na poslední rekonstrukci provedenou na přelomu 80. a 90. let 20. století.
Přesto, že se už řadu let nepoužívá, je budova uzamčená a v dobrém stavu. Naposledy zde v roce 2016 probíhal chov mořských ryb.
Přesto, že se už řadu let nepoužívá, je budova uzamčená a v dobrém stavu. Naposledy zde v roce 2016 probíhal chov mořských ryb.
Horní patro hlavní budovy dnes zeje prázdnotou.
Horní patro hlavní budovy dnes zeje prázdnotou.
Budova je vyčištěná a čeká na svoje další využití.
Budova je vyčištěná a čeká na svoje další využití.
Tím může být třeba pořizování modelingových fotografií do kalendáře Druhé Brno 2019.
Tím může být třeba pořizování modelingových fotografií do kalendáře Druhé Brno 2019.
Hala pohonů míchadel. Od motorů procházely svislé osy dolů, kde v samotných míchacích komorách poháněly míchadla.
Hala pohonů míchadel. Od motorů procházely svislé osy dolů, kde v samotných míchacích komorách poháněly míchadla.
Čeká tu na nás stará známá odvážná školačka, která nás provede oběma patry opuštěné a ztichlé budovy.
Čeká tu na nás stará známá odvážná školačka, která nás provede oběma patry opuštěné a ztichlé budovy.
Dílenský, či snad laboratorní stůl se zbytky chemikálií - ať už s etiketami nebo bez nich.
Dílenský, či snad laboratorní stůl se zbytky chemikálií - ať už s etiketami nebo bez nich.
Odměrné zkumavky na odebrané vzorky vody nebo pro dávkování zásobních roztoků.
Odměrné zkumavky na odebrané vzorky vody nebo pro dávkování zásobních roztoků.
Nebohé včele snad připoínala neznámá kapalina med. Její žíravé vlastnosti však rozpustily obsah ubohého hmyzího tělíčka a ten vytekl na dno lahve.
Nebohé včele snad připoínala neznámá kapalina med. Její žíravé vlastnosti však rozpustily obsah ubohého hmyzího tělíčka a ten vytekl na dno lahve.
Roky je tu absolutní ticho a klid. To je pro školačku dostatečná doba k pořádnému zamyšlení.
Roky je tu absolutní ticho a klid. To je pro školačku dostatečná doba k pořádnému zamyšlení.
Kniha pracovních úrazů zůstala během takřka dvouletého působení společnosti Ichtys Aqua System prázdná. Smrtelné úrazy ryb se do ní ovšem obvykle nzapisují.
Kniha pracovních úrazů zůstala během takřka dvouletého působení společnosti Ichtys Aqua System prázdná. Smrtelné úrazy ryb se do ní ovšem obvykle nzapisují.
Z výzdoby na stěnách usuzujeme, že zde pracovali především muži. Ovšem vynikající trpělivostí a pečlivostí zejména při práci s jemným materiálem. Jako je třeba puzzle.
Z výzdoby na stěnách usuzujeme, že zde pracovali především muži. Ovšem vynikající trpělivostí a pečlivostí zejména při práci s jemným materiálem. Jako je třeba puzzle.
Vládne tu prostě klid a ničím nerušená pohoda.
Vládne tu prostě klid a ničím nerušená pohoda.
V přípravně pomocného flokulantu se skladovalo práškové aktivní uhlí používané pro adsorpci znečišťujících látek.
V přípravně pomocného flokulantu se skladovalo práškové aktivní uhlí používané pro adsorpci znečišťujících látek.
Malý portálový jeřáb sloužil k manipulaci s kontejnery práškového aktivního uhlí.
Malý portálový jeřáb sloužil k manipulaci s kontejnery práškového aktivního uhlí.
Odvážná školačka nás láka k pohledu do rozmíchávací nádrže pomocného flokulantu. Není to nějaký trik?
Odvážná školačka nás láka k pohledu do rozmíchávací nádrže pomocného flokulantu. Není to nějaký trik?
Z prázdné nádrže by se člověku, který by do ní byl svržen, dostávalo velmi špatně. Pravděpodobně by nepomohl ani šplh po hřídeli vrtulového míchadla.
Z prázdné nádrže by se člověku, který by do ní byl svržen, dostávalo velmi špatně. Pravděpodobně by nepomohl ani šplh po hřídeli vrtulového míchadla.
Budova má nicméně ještě jedno, částečně podzemní podlaží, kterým prochází vlastní vodovodní potrubí.
Budova má nicméně ještě jedno, částečně podzemní podlaží, kterým prochází vlastní vodovodní potrubí.
Kouzelná hra světel a stínů dělá ze suterénu homogenizační budovy tajuplné místo. Potrubí se tu kříží s lávkami a kabely v několikaúrovňové spleti.
Kouzelná hra světel a stínů dělá ze suterénu homogenizační budovy tajuplné místo. Potrubí se tu kříží s lávkami a kabely v několikaúrovňové spleti.
Zůstáváme fascinování množstvím vody, které tudy v průběhu více než šedesáti let provozu proteklo stejně jako hmotností, kterou musí ocelové roury plné vody mít.
Zůstáváme fascinování množstvím vody, které tudy v průběhu více než šedesáti let provozu proteklo stejně jako hmotností, kterou musí ocelové roury plné vody mít.
Roury jsou jako obrovští zelení červi propletení mezi betonovým sloupovím haly.
Roury jsou jako obrovští zelení červi propletení mezi betonovým sloupovím haly.
Pitná voda pro Brno se tu vyráběla jen výjímečně, ale kdo ví: možná právě vy jste kdysi vypili kapalinu, která protekla touto trubkou, možná právě z těchto atomů je dodnes složena malá část vašeho těla.
Pitná voda pro Brno se tu vyráběla jen výjímečně, ale kdo ví: možná právě vy jste kdysi vypili kapalinu, která protekla touto trubkou, možná právě z těchto atomů je dodnes složena malá část vašeho těla.
Do dávkovací místnosti práškového aktivního uhlí (které se sem dostávalo rourou ve stropě ze skladu o patro výš) někdo umístil pouliční lampu.
Do dávkovací místnosti práškového aktivního uhlí (které se sem dostávalo rourou ve stropě ze skladu o patro výš) někdo umístil pouliční lampu.
Prostor, kde se nacházela dávkovací čerpadla hlavního flokulantu, pomocného flokulantu a práškového aktivního uhlí, tady se látky mísily s říční vodou.
Prostor, kde se nacházela dávkovací čerpadla hlavního flokulantu, pomocného flokulantu a práškového aktivního uhlí, tady se látky mísily s říční vodou.
Hlava dávkovacího čerpadla flokulantů
Hlava dávkovacího čerpadla flokulantů
Smyčka na hadici sloužila jako jednoduchý tlumič rázů dávkovacího čerpadla.
Smyčka na hadici sloužila jako jednoduchý tlumič rázů dávkovacího čerpadla.
Některá zařízení pochází až z roku 1992, jde tedy o poslední záchvěvy československého strojírenství.
Některá zařízení pochází až z roku 1992, jde tedy o poslední záchvěvy československého strojírenství.
Ručičky všech tlakoměrů sklouzly poslušně k nule, kde již zřejmě zůstanou na věky.
Ručičky všech tlakoměrů sklouzly poslušně k nule, kde již zřejmě zůstanou na věky.
Areál úpravny vody je vůbec ponurý a plný překvapivých míst. Tak trošku jako zóna stalkerů z knihy Piknik u cesty od bratrů Strugackých…
Areál úpravny vody je vůbec ponurý a plný překvapivých míst. Tak trošku jako zóna stalkerů z knihy Piknik u cesty od bratrů Strugackých…
Při pohledu na kvalitu vody v řece Svratce se člověk neubrání dojmu, že zrušení úpravny říční vody na jejím břehu bylo na místě. Jedovatě zářivě zelené sinice člověku na žízni nepřidají.
Při pohledu na kvalitu vody v řece Svratce se člověk neubrání dojmu, že zrušení úpravny říční vody na jejím břehu bylo na místě. Jedovatě zářivě zelené sinice člověku na žízni nepřidají.

Zdroje

  1. Kubeš, M.: osobní rozhovor.
  2. Hanousek, J.: osobní rozhovor.
  3. Valášek, L: Unikátní projekt Moře v Brně končí. Lososy z Pisárek utopili byrokrati. Dostupné z https://brno.idnes.cz/tomas-zezula-more-v-brne-byrokrati-dtu-/brno-zpravy.aspx?c=A160217_2226230_brno-zpravy_tr.
 
Článek ze dne 4. 11. 2018 byl naposledy upraven dne 17. 12. 2018 a zobrazen celkem 14804×, naposledy dne 12. 6. 2024 v 22:30.
 
 

Články související s tématem Budova homogenizace v Pisárkách

Zpět | Nahoru

Úpravna vody Pisárky
Úpravna vody Pisárky
Úpravna vody v Pisárkách je areál vodárenských zařízení na levém břehu řeky Svratky v brněnské čtvrti Pisárky. Původní úpravna byla vybudována v letech…
Čerpací stanice Kamenný mlýn
Čerpací stanice Kamenný mlýn
Dochovaná budova čerpací stanice surové vody z řeky Svratky byla součástí dnes již zrušené úpravny vody v brněnské čtvrti Pisárky. Moderní budova čerpací s…
Druhé Brno
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Úpravna vody Kníničky
Úpravna vody Kníničky
Úpravna vody Kníničky je projektovaný, avšak nikdy nezrealizovaný projekt zařízení pro úpravu vody z Brněnské (dříve Kníničské) přehrady pro městskou vodovod…
Odlehčovací komora Bítešská
Svratka (řeka)
Svratka Délka:174 km Pramen:vlastní pramen pod Žákovou horou Ústí:řeka Jihlava v deltě prostřední Novomlýnské nádrže Pomoří:Černé …
Vodovodní štola pod Kohoutovicemi
Vodovodní štola pod Kohoutovicemi
Který je nejdelší tunel v Brně? Husovický tunel na Nové Tišnovce? Tunel Ivanovického potoka pod Stránskou skálou? Tunel Ponávky pod Lesnou? Ne! Nejdelší br…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-06-13]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Budova%20homogenizace%20v%20Pis%C3%A1rk%C3%A1ch.
 
Desktopová verze | Mobilní verze