Druhý Adamov

Opuštěnému vodojemu nad strojírnou říkali místní Vontové Kostel svatého Jakuba. Stejně jako těm ve Stínadlech sloužil jako svatyně k vykonávání tajemných večerních obřadů.
Opuštěnému vodojemu nad strojírnou říkali místní Vontové Kostel svatého Jakuba. Stejně jako těm ve Stínadlech sloužil jako svatyně k vykonávání tajemných večerních obřadů.

Nikdo nepochybuje o tom, že Adamov je zvláštní místo k životu. Ale jako by nebylo dost jednoho města s jeho oprýskanými zdmi, bizarními továrnami vrostlými do klína lesa a strmými budovami vysoko nad řekou, leží na dně údolí Adamov ještě jeden. Vlastně druhý. Nachází se ve stejnou dobu, na stejném místě a přece je jiný. Nevidíme ho očima každodenních obyvatel, nenajdeme ho na mapách, nevedou do něj běžné cesty. Druhý Adamov se nám zjevuje nečekaně a zase mizí, prolíná se v prostoru a je současně pod námi, nad námi a hlavně v nás. Nahlédnout do něj může ten, kdo půjde na konec rezavého potrubí, propluje na lodi opuštěnou továrnou, najde místo, kde se v lese otevírá zem…

Interaktivní mapa Druhého Adamova

V mapce níže jsou zaznačena místa, kde se druhý Adamov dotýká města, které jsme zvyklí vídat z každodenních cest či návštěv, aniž bychom si všímali otvorů do země, opuštěných budov, které jsou branou do jiného světa, nebo nepochopitelných cest na zdánlivě zapomenutá místa, jež se vymykají našim běžným představám. Opuštěné tovární haly, podzemní toky, kryty, koleje vleček s neznámými konci a chodby pod zemí jsou vyznačené značkami na plánku, kterým lze posouvat pomocí myši, takže je můžete zkusit hledat i vy. Prokliknutím se pak dostanete přímo na vybrané téma.

Podzemní prostory Industriální objekty Pomníky a památníky Stroje a zařízení
Dělnické kolonie Vlečky do továren Zajímavé domy Ostatní zajímavá místa
Vodní stavby a díla Železniční stanice Železniční zastávky Opuštěné stavby
Tunelem Křtinského potoka lze za vyššího stavu vody projet pod městem podzemím.
Tunelem Křtinského potoka lze za vyššího stavu vody projet pod městem podzemím.
Nejtajemnější je Druhý Adamov v zimě a po setmění. Když sníh utlumí zvuky lesa a údolím se rozléhá jen nejasné syčení a bzučení z usínajících továren ukrytých pod sněhem a mlhou na jeho dně.
Nejtajemnější je Druhý Adamov v zimě a po setmění. Když sníh utlumí zvuky lesa a údolím se rozléhá jen nejasné syčení a bzučení z usínajících továren ukrytých pod sněhem a mlhou na jeho dně.
Nadzemní i podzemní provozy Druhého Adamova potřebovaly energii v míru i za války. Nouzovou zásobu poskytl ukrytý sklad pohonných hmot v lese na konci potrubí - benzínojem.
Nadzemní i podzemní provozy Druhého Adamova potřebovaly energii v míru i za války. Nouzovou zásobu poskytl ukrytý sklad pohonných hmot v lese na konci potrubí - benzínojem.
Některá místa poznají jen největší znalci. Tady by si odvážní mohli třeba zahrát fotbal.
Některá místa poznají jen největší znalci. Tady by si odvážní mohli třeba zahrát fotbal.
Adamovské strojírny neboli ADAST. Síla, která dala do pohybu vše, se nakonec přecejenom zastavila.
Adamovské strojírny neboli ADAST. Síla, která dala do pohybu vše, se nakonec přecejenom zastavila.
Pohled z jedné opuštěné budovy na druhou. Z mrakodrapu uvnitř továrny je vidět vlaky projíždějící skalnatým údolím okolo strážního domku, ke kterému nikdy nevedla cesta.
Pohled z jedné opuštěné budovy na druhou. Z mrakodrapu uvnitř továrny je vidět vlaky projíždějící skalnatým údolím okolo strážního domku, ke kterému nikdy nevedla cesta.
Vstupní brána do města - stavědlo 1 železniční stanice Adamov. Dnes na jeho místě už nejsou ani rozvaliny (datum pouze orientační).
Vstupní brána do města - stavědlo 1 železniční stanice Adamov. Dnes na jeho místě už nejsou ani rozvaliny (datum pouze orientační).

Továrny a průmyslové stavby

Údery kladiv, dunění strojů a všuypřítomný bzukot se nesou Druhým Adamovem i tam, kde se již stroje v prvním městě zastavily. Druhý Adamov povstal z průmyslu a nemůže bez něj existovat. Všude tam, kde se něco točilo, drnčelo a hučelo, tam, kde někdo zpracovával kov už za tmy a ještě za tmy, je možné v Druhém Adamově narazit na připomínky práce. Fabriky jsou tady jádrem všeho.

 • Adamovské strojírny - podnik, jehož předchůdci dali vzniknout městu a který je prorostl jako rakovina.
 • Učiliště zpracovávalo lidi pro továrnu, aby v ní mohli zpracovávat kov.

Železnice

Teprve železnice znamenala začátek prudkého rozvoje Druhého Adamova. Italští barabové vyhlodali desítku tunelů v okolních skalách, vznikly mosty a záruby a nedlouho po nich hustá síť vleček, které spojily továnu s dráhou. Na mnoha místech bylo kvůli trati pozměněno koryto řeky, za oběť jí padla část továrny a přírodní břeh řeky. Železnice je osou Druhého Adamova a projíždějící vlaky jsou v kotli údolí slyšet všude, i tam, kam nedoletí jiskry a saze z parních lokomotiv.

 • Železniční stanice Adamov, která otevřela výrobkům z údolí Svitavy cestu do světa a ze které se jako nervová zakončení táhla po staletí městem žilnatina továrních vleček.
 • Adamov zastávka, mladší sestra adamovské stanice, zastávka ukrytá za továrnou, ze které se každé ráno po mostě valily do strojírny zástupy dělníků.
 • Železniční vlečka do strojíren, po které se nákladní vozy dostaly prakticky na každé místo na dně údolí. V průbehu staletí měnila svoji trasu, vedla po mostech a mezi halami, přes přejezdy na hlavním náměstí a pod fotbalovým hřištěm, okolo hotelu a za lékárnou. Dodnes je částečně v provozu.
 • Také vlečka má svoji mladší sestru, odbočující pod nejdelší skálou a opěrnou zdí na dráze mezi Brnem a Českou Třebovou. Vede skoro do lesa a vozí se po ní dřevo.
 • Dráha se do města na dně hlubokého údolí mohla dostat jedině skrze tunely. Pátý tunel na trase od Brna již neexistuje, přesto se cestujících na místě zbouraného tunelu jímá dodnes jakási tíseň.
 • Šestý tunel zmizel také v propadlišti dějin a Druhý Adamov tím přišel o svoji vstupní bránu.
 • Tunel číslo 7 dodnes stojí pod nejvyšší budovou ve městě, ztracenou na opuštěném konci adamovského údolí. Pod mrakodrapem vyrážejí zběila vlaky z tunelu v nejstrmějším oblouku mezi Berlínem a Vídní.

Kromě velké dráhy se v Adamově vyskytuje také pozůstatek netradiční úzkokolejky, jehož dobře ukrytou polohu znají jen ti nejzasvěcenější. Kousek kolejí o rozchodu 760 mm se dodnes nachází ve svahu tak prudkém, že by jej tam čekal málokdo.

Podzemí

Teprve vstupem do podzemí Druhého Adamova se nám skutečně rozšiřují zorničky. Legendy hovoří o podzemní továrně dvakrát větší než je viditelná nadzemní část, nezmiňují se ale o betonových skrýších a otvorech v lesích a na skalách okolo Druhého Adamova. Ne všemi tunely projíždí vlak. A co všechno se skrývá v podzemí, někdy už neexistujícím, neví úplně přesně nikdo.

Vodstvo

Druhý Adamov stéká ze svahů k soutoku řeky a potoka. Kromě nich se ve městě a jeho okolí vyskytuje řada dalších potůčků, studánek a ještě podivnějších vodních děl.
 • Řeka Svitava definovala tvar údolí, které poskytlo útočiště městu. To nejzajímavější je ve Druhém Adamově právě okolo řeky, nad řekou, podle řeky a někdy dokonce v řece Svitavě.
 • Menší bratr Svitavy se jmenuje Křtinský potok a tovární haly a koleje se rozlezly také proti jeho proudu. Nedostaly se sice daleko, ale po právu je nutné Křtinský potok považovat za součást Druhého Adamova, nejen proto, že pod ním protéká tunelem.
 
Článek ze dne 1. 9. 2015 byl naposledy upraven dne 25. 10. 2021 a zobrazen celkem 14910×, naposledy dne 17. 7. 2024 v 3:28.
 
 

Články související s tématem Druhý Adamov

Zpět | Nahoru

Adamov
Adamov
Nenapodobitelné město, formované průmyslovým závodem ve stísněných podmínkách člnitého terénu na západním okaji Moravského krasu. Ze dna hlubokého údolí se…
Adamovské strojírny
Adamovské strojírny
Faktografie Založeno:1890 Zrušeno: Výroba:chladící zařízení, automobily, lokomotivy, mostní konstrukce, raketové systémy, tiskařské…
Střední odborné učiliště strojírenské Adamov
Střední odborné učiliště strojírenské Adamov
Historie Základy učiliště v Josefově u Adamova spadají do roku 1950, kdy byly dřevěné baráky v Josefově (vystavěné původně firmou Baraba provádějící v údolí…
Dolní vodojem Adamovských strojíren
Dolní vodojem Adamovských strojíren
Dolní vodojem Adastu je jedním z postupně budovaných rezervoáru technologické vody na skalnatém úbočí svahu nad Adamovskými strojírnami. Historie Prů…
Úzkokolejka Adamovských strojíren
Úzkokolejka Adamovských strojíren
Prakticky zcela neznámá úzkokolejka byla vybudována v 70. letech 20. století ve strmém terénu nad Adamovskými strojírnami, aby umožnila dopravu stavebního …
Velitelský kryt Adamovských strojíren
Velitelský kryt Adamovských strojíren
Velitelský kryt je jedním z největších a současně nejdůležitější a nejhlouběji vyražený kryt pro ukrytí zaměstnanců Adamovských strojíren, vybudovaný v let…
Kryt v Adamově za nádražím
Kryt v Adamově za nádražím
Protiletecký kryt ve svahu přes kolejiště od výpravní budovy železniční stanice Adamov z roku 1939 je pravděpodobně nejstarším z řady podzemních krytů ve m…
Tunel Křtinského potoka
Tunel Křtinského potoka
Ačkoliv je Křtinský potok známý především svým několikakilometrovým a dodnes docela neprobádaným podzemním tokem skrze labyrint krasových jeskyní nad Býčí …
Prostřední vodojem Adamovských strojíren
Prostřední vodojem Adamovských strojíren
Prostřední z trojice technických vodojemů sloužících někdejším Adamovským strojírnám má válcový tvar o poloměru přibližně 3,5 m a hloubce nádrže 4 m (odhad…
Kryt za budovou Adastu č. 13
Kryt za budovou Adastu č. 13
Jeden z nejmladších krytů civilní ochrany areálu Adamovských strojíren (Adast) se nachází severně od provozní budovy č. 13 v zákoutí u budovy č. 12 v uzav…
Dolní vodojem na Ptačině
Dolní vodojem na Ptačině
Jako dolní vodojem na Ptačině nebo místním názvem „stará vodárka“ bývá označován nižší ze dvou vodojemů nad sídlištěm Ptačina v Adamově. Vodojem ukrytý v l…
Kino Svitava
Kino Svitava
Kino Svitava byla víceúčelová budova Adamovských strojíren na pravém břehu řeky Svitavy u Nádražní ulice v Adamově. Původní dělnický dům zahrnoval prostory d…
Vlečka Adamov - pila
Vlečka Adamov - pila
Vlečka do areálu brněnské Mendelovy univerzity byla do roku 2014 téměř denně používána pro odvoz dřeva z pokácených zpracovaných stromů.…
Malý kryt za budovou Adastu č. 16
Malý kryt za budovou Adastu č. 16
Nevelký kryt či sklad vejčitého profilu se nachází relativně blízko svého většího sourozence v lese poblíž bývalé budovy Adamovských strojíren č. 16 (výško…
Vlečka Adamov - strojírny
Vlečka Adamov - strojírny
Faktografie Vystavěna:1890, 2013 Ukončení provozu:cca 2000 Číslo vlečky:5001 Délka:1,2 km (1,4 km s rozvětvením) Z histor…
Adamov (žst)
Adamov (žst)
Název stanice: Adamov Číslo stanice: 330159 Zkratka: ADV Kilometrická poloha: 171,191 …
Adamov zastávka (žzast)
Adamov zastávka (žzast)
Název zastávky: Adamov zastávka Číslo zastávky: 330258 Kilometrická poloha: 172,52 Provozní obv…
Blanenský tunel č. 5
Blanenský tunel č. 5
Název tunelu: Blanenský č. 5 Evidenční číslo: ? Délka: 76 m Trať: Brno – Česká Třebová (260) Úsek: Babice nad Svitavou – A…
Blanenský tunel č. 6
Blanenský tunel č. 6
Název tunelu: Blanenský č. 6 Evidenční číslo: ? Délka: 72 m Trať: Brno – Česká Třebová (260) Úsek: Babice nad Svitavou – A…
Blanenský tunel č. 7
Blanenský tunel č. 7
Název tunelu: Blanenský č. 7 Evidenční číslo: 211 Délka: 165 m Trať: Brno – Česká Třebová (260) Úsek: Adamov zastávka – Bl…
Tunel Křtinského potoka
Křtinský potok
Křtinský potok je potok protékající západní částí Moravského krasu od městyse Křtiny částečně podzemním krasovým labyrintem o délce několika kilometrů (dle s…
Husovický náhon
Svitava
Svitava Délka: km Pramen:vlastní pramen severně od města Svitavy Ústí:řeka Svratka Pomoří:Černé moře Řeka Svitava…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:


Autor: Jiří AmbrosČas: 23. 2. 2020, 10:43
Dobrý den, pěkné fotky, díky. Ale nejsem si jistý, jestli je fotka ruiny stavědla dobře datovaná do roku 1995. Od výpravčího, co tam sloužil, mám fotky z roku 1996 a to stavědlo ještě fungovalo. Nejspíš zaniklo až s dokončením modernizace/elektrizace v roce 1999.Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-07-17]
Dostupné z: https://spravnym.smerem.cz/Tema/Druh%C3%BD%20Adamov&typzarizeni=c.
 
Desktopová verze | Mobilní verze