Kostel sv. Linharta v Mušově

Šírou plochu hladiny prostřední Novomlýnské nádrže narušují tři betonové bloky, jejichž účel nám zůstal utajen.
Šírou plochu hladiny prostřední Novomlýnské nádrže narušují tři betonové bloky, jejichž účel nám zůstal utajen.
Kostel svatého Linharta neboli Leonarda laškovně vykukuje mezi rákosím.
Kostel svatého Linharta neboli Leonarda laškovně vykukuje mezi rákosím.
Oči ani nechtějí věřit tomu, že na bažinatém ostrově mezi křovinami a rákosím se skví zdánlivě neporušený kostel.
Oči ani nechtějí věřit tomu, že na bažinatém ostrově mezi křovinami a rákosím se skví zdánlivě neporušený kostel.
Neogotický kostelík sálá harmonií vesnického podvečera. Na ostrov doprostřed vodní nádrže nepatří - jako by sem byl přenesen omylem nějakou obří silou úplně odjinud.
Neogotický kostelík sálá harmonií vesnického podvečera. Na ostrov doprostřed vodní nádrže nepatří - jako by sem byl přenesen omylem nějakou obří silou úplně odjinud.
V jižní stěně kostela zel původní románský vchod, zrušený v období barokní přestavby.
V jižní stěně kostela zel původní románský vchod, zrušený v období barokní přestavby.
Na vrcholu vegetačního období si tady může člověk připadat jako někde u zapomenuté misie v Africe či Karibiku.
Na vrcholu vegetačního období si tady může člověk připadat jako někde u zapomenuté misie v Africe či Karibiku.
Kostel v zaniklé obci Mušov.
Kostel v zaniklé obci Mušov.
Zazděná roseta je výmluvným symbolem mušovského kostela.
Zazděná roseta je výmluvným symbolem mušovského kostela.
Nejsou to hodinky Jacka Londona a přece na nich někdo zastavil čas…
Nejsou to hodinky Jacka Londona a přece na nich někdo zastavil čas…
Osvícení.
Osvícení.
Dnes už jen ztěží poznáme, které klenby jsou původní a které výsledkem regotizace (jako pravděpodobně tato). Kostel prošel v průběhu staletí mnoha úpravami.
Dnes už jen ztěží poznáme, které klenby jsou původní a které výsledkem regotizace (jako pravděpodobně tato). Kostel prošel v průběhu staletí mnoha úpravami.
Jako většina starých chrámů, má i mušovský kostel sv. Linharta oltář obrácený k východu. Vstupem proto prýští paprsky zapadajícího slunce.
Jako většina starých chrámů, má i mušovský kostel sv. Linharta oltář obrácený k východu. Vstupem proto prýští paprsky zapadajícího slunce.
První patro pokrývají mnohdy tajuplné symboly, které mohou mimo jiné znamenat i cokoli.
První patro pokrývají mnohdy tajuplné symboly, které mohou mimo jiné znamenat i cokoli.
Tvar oken po regotizaci z roku 1911.
Tvar oken po regotizaci z roku 1911.
Pozdně letní soumrak nad věží mušovského kostela.
Pozdně letní soumrak nad věží mušovského kostela.
Paradoxně nejmladší části kostela (po opravě v roce 1911) jsou těmi nejohroženějšími. Ocelové konstrukce staré sto let nahlodává zub času víc než středověké zdivo.
Paradoxně nejmladší části kostela (po opravě v roce 1911) jsou těmi nejohroženějšími. Ocelové konstrukce staré sto let nahlodává zub času víc než středověké zdivo.
Krovy kostela jsou víceméně ve výborném stavu. Stavba tak není bezprostředně ohrožená zatékáním a rozpadem zdiva.
Krovy kostela jsou víceméně ve výborném stavu. Stavba tak není bezprostředně ohrožená zatékáním a rozpadem zdiva.
Přichází čas nešpor. Silueta svatého kříže se pomalu noří do tmy.
Přichází čas nešpor. Silueta svatého kříže se pomalu noří do tmy.

Kostel svatého Linharta (též kostel svatého Leonarda) je novogotický odsvěcený chrám na ostrově ve Věstonické nádrži (prostřední ze trojice nádrží vodního díla Nové Mlýny), který původně stál na vyvýšném místě na jihozápadní straně návsi zaniklé obce Mušov. V roce 2014 stále opuštěná budova má za sebou bohatou historii přestaveb a dostaveb začínájící již v pozdně románském období. Z archeologikého půzkumu provedenéhov letech 1977-1979 Regionálním muzeem v Mikulově lze odvodit, že původní románský kostel byl obdélníkového půdorysu poněkud užší než současná stavba, přičemž jižní zeď kostela (pravá při pohledu zvenku na vstupní průčelí) se dochovala z 20. až 30. let 13. století dodnes. Původní románský kostel vybudovaný pravděpodobně německými kolonizátory Podyjí byl orientován stejně jako současná stavba, nicméně přibližně o třetinové šířce, přičemž přibližně na konci 13. století byl rozšířen o nepravidelný přístavek (pravděpodobně karner, tj. hrobní kapli nebo přístavek s posvátným pramenem, což opovídá rozšíření vodních kultů v regionu) podkovovitého tvaru, zaniklý později při gotické přestavbě před polovinou 14. století. Původní románský kostel měl litou maltovou podlahu, nebyl zaklenut (stropy dřevěné ploché nebo volné krovy) a k jeho průčelí byla přistavěna samostatná hranolová věž.

Po požáru před polovinou 14. století byl původní románský kostel z větší části stržen a nová stavba byla založena v přibližně trojnásobné šíři. Po rozšíření kostela byl proražen nový vstup do kostela v průčelní zdi, který sloužil dalších přibližně 500 let společně s původním vstupem v jižní stěně, zazděným v průběhu barokní přestavby v 18. století. Románská věž, těsně přiléhající ke kostelu byla v období gotické přestavby zachována. V kostele bylo pro jižní Moravu zcela atipicky vybudováno lektorium neboli letnr, tj. částečně zděná přepážka mezi kněžištěm (prsbytářem) a hlavní chrámovou lodí, sloužící pro předčítání písma, v Mušově patrně z důvodu poutní funkce kostela. Součástí gotické přestavby bylo také zaklenutí lodě a kněžiště křížovými klenbami a vybudování věžovité sakristie na místě současné (2014) neogotické věže.

V 60. letech 18. století došlo ke druhé významné přestavbě kostela, spočívající v likvidaci věže přiléhající k severní straně průčlí a naopak zvýšení věžovité sakristie do podoby nové barokní věže, připodobněné věžím kostelů ve Strachotíně a Dunajovicích. Po polovině 18. století byla loď zaklenuta velnou klenbou a kostel byl vydlážděn kamenem a pálenými dlaždicemi. V roce 1802 byla před průčelím vystavěna zděná předsíň.

Zatím poslední přestavby se kostel svatého Leonarda dočkal v roce 1911, kdy byla sbourána v období baroka dostavěná část současné (2014) věže a na jejím místě byla vystavěna o 3 m vyšší věž v (neo)gotickém slohu. K regotizaci kostela došlo i na místě předsíně, která byla zvětšena a dovybavena křestní kaplí. Nově bla vystavěna kruchta posazená na zdobených litinových sloupech (viz foto).

Stav kostela

V roce 2014 je kostel svatého Leonarda na ostrově opuštěný a volně přístupný. Vstup na ostrov je nicméně zakázán v souvislosti s ptačí rezervací. Střídavě probíhají úvahy o zpřístupněnéí ostrova s kostelem veřejnosti prostřednictvím pravidelné linky lodní dopravy.

Malé ostrůvky vyčnívající z bažin pod břehem byly kdysi drobnými návršími zaniklé obce Mušova.
Malé ostrůvky vyčnívající z bažin pod břehem byly kdysi drobnými návršími zaniklé obce Mušova.
Samotný ostrov je obehnán zvýšeným okrajem. Těžko říct, zda jde o původní tvar jemně lemovaného návrší nebo úpravy z dob výstavby přehrady.
Samotný ostrov je obehnán zvýšeným okrajem. Těžko říct, zda jde o původní tvar jemně lemovaného návrší nebo úpravy z dob výstavby přehrady.
Některé značky na cihlách jsou dosud čitelné, jiné ne. Dalo by se podle nich poznat, odkud pochází materiál na stavbu z různých období historie.
Některé značky na cihlách jsou dosud čitelné, jiné ne. Dalo by se podle nich poznat, odkud pochází materiál na stavbu z různých období historie.
Kamenná zeď oddělující hlavní prostor kostela od skromného presbytáře v paprscích zapadajícího slunce přímo dýchá historií.
Kamenná zeď oddělující hlavní prostor kostela od skromného presbytáře v paprscích zapadajícího slunce přímo dýchá historií.
Jako bychom hleděli z koptského chrámu do koruny afrického baobabu.
Jako bychom hleděli z koptského chrámu do koruny afrického baobabu.
Svatý Alexius založil před rokem 1233 společně se šesti dalšími kupci z Florencie žebravý řád servitů.
Svatý Alexius založil před rokem 1233 společně se šesti dalšími kupci z Florencie žebravý řád servitů.
Původní modrá výmalba křížové klenby, jež už dávno nepřipomíná modř nebeské báně nad hlavami služebníků božích.
Původní modrá výmalba křížové klenby, jež už dávno nepřipomíná modř nebeské báně nad hlavami služebníků božích.
Litinové sloupy pochází z roku 1911, kdy byl kostel regotizován.
Litinové sloupy pochází z roku 1911, kdy byl kostel regotizován.

Prameny

  1. Borský, P., Černoušková, D., Konečný, L.: Kostel sv. Leonarda v Mušově, dostupný z http://www.pruzkumypamatek.cz/pdf/1998-02-03.pdf
 
Článek ze dne 16. 10. 2014 byl naposledy upraven dne 19. 3. 2017 a zobrazen celkem 12735×, naposledy dne 20. 2. 2024 v 18:01.
 
 

Články související s tématem Kostel sv. Linharta v Mušově

Zpět | Nahoru

Kaple sv. Františka Xaverského v Muzlově
Kaple sv. Františka Xaverského v Muzlově
Kaple sv. Františka Xaverského je poslední původní stojící stavbou ze zaniklé vesnice Muzlova, který byl v roce 1948 vysídlen a srovnán se zemí z důvodu vy…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-02-21]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Kostel%20sv.%20Linharta%20v%20Mu%C5%A1ov%C4%9B.
 
Desktopová verze | Mobilní verze