Moulin Rouge Brno

Nároží Kounicovy (vlevo) a Slovákovy (vpravo) ulice na počátku roku 2022. Podniku Moulin Rouge tou dobou již odtikávají poslední hodiny existence. Dobře je patrný rozdíl mezi původním honosnějším domem vlevo a pavlačákem obráceným do Slovákovy ulice, jež byly druhotně sjednoceny.
Nároží Kounicovy (vlevo) a Slovákovy (vpravo) ulice na počátku roku 2022. Podniku Moulin Rouge tou dobou již odtikávají poslední hodiny existence. Dobře je patrný rozdíl mezi původním honosnějším domem vlevo a pavlačákem obráceným do Slovákovy ulice, jež byly druhotně sjednoceny.

Moulin Rouge byl po dobu třiceti let vyhlášeným brněnským erotickým klubem, prvním, který vznikl po Sametové revoluci v roce 1989 a stal se tak jedním ze symbolů uvolněného porevolučního podnikání v Brně.

Historie

Ačkoliv posledních třicet let nároží Kounicovy a Slovákovy ulice tvořilo jistě nejpikantnější část jeho existence, historie dvojice původních domů se začíná psát podstatně dříve, již na konci 19. století. Domy Kounicova 27 a Slovákova 12 (původně ovšem Giskra Strasse 37 a Meierhofgasse 12) byly postaveny před rokem 1900 (s jistotou po roce 1870) v tehdejším dynamicky se rozvícejícícm předměstí Nová Ulice, tedy prostoru mezi Kleine a Grosse Neugasse (Údolní a Lidickou ulicí).

Zatímco dům na hlavní Kounicově ulici byl v době své stavby moderním bytovým domem, považovaným za kvalitní místo k bydlení v prostorných bytech, sousední dům na vedlejší Slovákově ulici patřil mezi levné pavlačové domy, typické pro nájemní ubytování brněnského dělnictva. Oba domy existovaly po převážnou dobu svého života odděleně a nezávisle na aktuálním politickém režimu sloužily jako nájemní bytové domy.

Ke změně došlo nejpozději v roce 1994, kdy byly domy propojeny, hluboký a tmavý pavlačový dvorek domu Slovákova 12 byl zastřešen průhledným světlíkem s polykarbonátovými výplněmi a původní byty byly přestavěny na apartmány erotického klubu. Současně došlo k improvizovanému rozšíření pavlačía avýškovému dorovnání úrovně podlah v obou domech. Později přibyla také nádstavba domů, která poskytla prostor pro ubytování dívek zaměstnaných v erotickém klubu. V původním dvoře pavlačového domu a v přízemí nárožního domu byly vybudovány dva výčepy s prostory pro kabaretní vystoupení a striptýz, domy získaly charakteristickou rudou barvu a vlastní nároží bylo opatřeno modelem větrného mlýnu s otáčejícími se neonově rudými lopatkami.

Zprovoznění výstředního, po desetiletí nemyslitelného erotického podniku s výrazným stylem vyvolalo v bližším i vzdálenějším okolí širokou škálu reakcí od upřímného zhnusení, přes pobavení až po naprosté nadšení a Moulin Rouge se stal významným orientačním bodem i podnikem, který dráždil představivost i svědomí obyvatel Brna po další tři deseteeltí. Moulin Rouge se mimo jiné zapsal do historie města a objevil se v uměleckých dílech, jakým byl třeba jeden z nejhorších českých filmů všech dob, erotická komeide Playgirls.

Zakladatelem a dlouholetým majitelem Moulin Rouge byl po většinu jeho existence brněnský podnikatel František Divoký, který se do povědomí veřejnosti dostal v roce 2017, když se jej milenec jeho manželky Josef Kopriva pokusil svrhnout ze svahu v známém lomu na brněnských Hádech. V roce 2021 pak František Divoký prodal oba domy společnosti Winning Estate, která na pozemcích domů Kounicova 25 a 27 a Slovákova 12 plánuje vystavět devítipodlažní bytový dům. Tři dekády placeného sexu bude na místě volně připomínat pouze socha nahé dívky v jeho průčelí.

Dům na Kounicově 27, původně Giskra Strasse 37 patřil k honosnějším z obou staveb, jejichž spojením vznikl erotický klub.
Dům na Kounicově 27, původně Giskra Strasse 37 patřil k honosnějším z obou staveb, jejichž spojením vznikl erotický klub.

Popis

Erotický klub byl založen nejpozději v roce 1994 v domě vzniklém propojením dvou původně samostatných budov Kounicova 27 a Slovákova 12. Oba domy měly jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Pro potřeby Moulin Rouge bylo dobudováno čtvrté a později v domě Kounicova 27 i páté nadzemní podlaží. Oba domy sloužily původně jako bytové, se samostatnými vstupy. Po zřízení erotického klubu byly v přízemí vybudovány bary, v prvním patře pak kanceláře a provozní zázemí a ve vyšších dvou patrech pokoje zvané apartmány, sloužící pro poskytování erotických služeb v soukromí. V 5. podlaží byly později zřízeny pokoje pro ubytování zaměstnankyň podniku.

Dům na Slovákově ulici měl původně obdélníkový půdorys s úzkým dvorem uprostřed, jehož zastřešením vzniklo příjemně působící kryté átrium - přístup do apartmánů byl zachován po pavlačích, které po přestavbě a rozšíření tvořily kryté vnitřní ochozy domu. Probouranými průchody bylo možné vstupovat do pokojů domu na Kounicově, kde se nacházely rozměrnější prostory sloužící mj. jako pokoje pro větší skupiny hostů s vířivkami.

Podnik vyvolal ihned po svém zřízení rozruch prakticky v celém Brně svojí nápadnou fasádou natřenou na rudo s růžovými a krémovými prvky odpovídajícími původní výzdobě domu na Kounicově a zejména nepřehlédnutelným modelem červeného větrného mlýna se svítícími lopatkami, jež se v noci otáčely a přitahovaly pozornost ze vzdálenosti několika bloků. Přes počáteční zejména pohoršené a odmítavé reakce se postupem času stal Moulin Rouge nejen symbolem nevkusu 90. let, který vzali Brňané za svý jako historický artefakt, ale také důležitým orientačním bodem v prostoru navzájem si podobných ulic.

Poslední úpravou bylo v polovině 10. let vybudování střešních pokojů pro tanečnice, společnice a prostituky ubytované přímo v Moulin Rouge.
Poslední úpravou bylo v polovině 10. let vybudování střešních pokojů pro tanečnice, společnice a prostituky ubytované přímo v Moulin Rouge.
Podnik ukončil provoz 31. 12. 2021. Uvnitř zůstaly spousty vybavení, používaného během posledních 30 let.
Podnik ukončil provoz 31. 12. 2021. Uvnitř zůstaly spousty vybavení, používaného během posledních 30 let.
Ani po zastřešení átrium nezapřelo podobu původního pavlačového domu. Kdysi tu bydleli dělníci s rodinami, později jejich byty posloužily jako erotické apartmány. Velikostí na to byly akorát vhodné.
Ani po zastřešení átrium nezapřelo podobu původního pavlačového domu. Kdysi tu bydleli dělníci s rodinami, později jejich byty posloužily jako erotické apartmány. Velikostí na to byly akorát vhodné.
Mezi nejluxusnější služby podniku patřil pokoj s vyvýšenou vířivkou, do které se vešlo hned několik dívek.
Mezi nejluxusnější služby podniku patřil pokoj s vyvýšenou vířivkou, do které se vešlo hned několik dívek.
Místo postelí se v pokojích dovádělo na jakýchsi vyvýšených pódiích. Nesměla chybět samozřejmě zrcadla na stropě.
Místo postelí se v pokojích dovádělo na jakýchsi vyvýšených pódiích. Nesměla chybět samozřejmě zrcadla na stropě.
Apartmán s osmibokou vířivkou zaujal prostor hned několika původních bytů.
Apartmán s osmibokou vířivkou zaujal prostor hned několika původních bytů.
Zůstalo tu leccos. Třeba vibrátory velkorysých rozměrů, parfémy nebo erotické pomůcky, o jejichž účelu se lze dohadovat hodiny.
Zůstalo tu leccos. Třeba vibrátory velkorysých rozměrů, parfémy nebo erotické pomůcky, o jejichž účelu se lze dohadovat hodiny.
Kofola v nabídce nápojů naneštěstí chyběla. Za to židle srdečných tvarů byly specialitou prvního brněnského moderního hampejzu.
Kofola v nabídce nápojů naneštěstí chyběla. Za to židle srdečných tvarů byly specialitou prvního brněnského moderního hampejzu.
Také v růžově sametovém provedení.
Také v růžově sametovém provedení.
Ve vzduchu tu visí nevyřčená otázka: co říkali na nový účel svého domu jeho někdejší obyvatelé z dob Sametové revoluce?
Ve vzduchu tu visí nevyřčená otázka: co říkali na nový účel svého domu jeho někdejší obyvatelé z dob Sametové revoluce?
Zákaznické karty byly očíslovány. Nepřekvapuje nás, že se během let přehouply až do čtyřciferných čísel.
Zákaznické karty byly očíslovány. Nepřekvapuje nás, že se během let přehouply až do čtyřciferných čísel.
Jednotná cena koktejlů zahrnovala také neobvyklou podívanou a příležitostně kabaretní vystoupení. Ve svých nejlepších časech byl Moulin Rouge v provozu non-stop a své služby tu nabízelo 30 slečen.
Jednotná cena koktejlů zahrnovala také neobvyklou podívanou a příležitostně kabaretní vystoupení. Ve svých nejlepších časech byl Moulin Rouge v provozu non-stop a své služby tu nabízelo 30 slečen.
Značkový koberec ve stylu 90. let 20. století zmizí v průběhu demolice do nenávratna.
Značkový koberec ve stylu 90. let 20. století zmizí v průběhu demolice do nenávratna.
Tohle byl kdysi temný dvorek pavlačového domu a později jeden ze dvou barů erotického salonu. Dnes z něho sálá vícevrstvý smutek.
Tohle byl kdysi temný dvorek pavlačového domu a později jeden ze dvou barů erotického salonu. Dnes z něho sálá vícevrstvý smutek.
Hlavní bar se striptýzem, tanečním parketem, tyčí, klecí a vůbec vším, co bylo kdysi výkladní skříní Moulin Rouge.
Hlavní bar se striptýzem, tanečním parketem, tyčí, klecí a vůbec vším, co bylo kdysi výkladní skříní Moulin Rouge.
Z otvoru ve stropě vedoucího do vyšších pater čněla k odlaze lesklá taneční tyč. Skrze bylo možno pozorovat show z výše položené kanceláře.
Z otvoru ve stropě vedoucího do vyšších pater čněla k odlaze lesklá taneční tyč. Skrze bylo možno pozorovat show z výše položené kanceláře.
Tam, kde kdysi nájemníci skladovali uhlí, byly v 90. letech zřízeny skromné šatny pro zaměstnankyně erotického podniku.
Tam, kde kdysi nájemníci skladovali uhlí, byly v 90. letech zřízeny skromné šatny pro zaměstnankyně erotického podniku.
V původním sklepě vznikla plynová kotelna. Uhlí už nebylo potřeba.
V původním sklepě vznikla plynová kotelna. Uhlí už nebylo potřeba.
A zcela dole to vše končilo v pračce. Nikdo už nespočítá, kolik poskvrněného prádla prošlo kulatými dvířky těchto dvou krasavic.
A zcela dole to vše končilo v pračce. Nikdo už nespočítá, kolik poskvrněného prádla prošlo kulatými dvířky těchto dvou krasavic.
Milovníky opuštěných brněnských zákoutí dlouho přitahoval opuštěný pavlačový dům na Kounicově 23. S demolicí Moulin Rouge vzal bohužel taky za své a uolnil místo moderní novostavbě.
Milovníky opuštěných brněnských zákoutí dlouho přitahoval opuštěný pavlačový dům na Kounicově 23. S demolicí Moulin Rouge vzal bohužel taky za své a uolnil místo moderní novostavbě.
Jak vypadala vířivka v provozu, předvádí na facebookovém profilu, který podnik přežil, odvážná společnice Lea.
Jak vypadala vířivka v provozu, předvádí na facebookovém profilu, který podnik přežil, odvážná společnice Lea.
Hlavním tahákem podniku byla v letech předcházejících konci exotická dívka Naomi k květovaných plavkách i bez nich.
Hlavním tahákem podniku byla v letech předcházejících konci exotická dívka Naomi k květovaných plavkách i bez nich.
Facebooková stránka s posledním příspěvkem z 25. srpna 2021 působí výmluvným dojmem. Kde jste, že tu nejste s námi? Popularita podniku upadla zejména po rozšíření soukromých erotických služeb nabízených na internetu. Symbol divokého podnikání brněnských 90. let nenávratně skončil.
Facebooková stránka s posledním příspěvkem z 25. srpna 2021 působí výmluvným dojmem. Kde jste, že tu nejste s námi? Popularita podniku upadla zejména po rozšíření soukromých erotických služeb nabízených na internetu. Symbol divokého podnikání brněnských 90. let nenávratně skončil.
Relativně nově zřízený erotický klub Moulin Rouge zachytil v jednom z nejopovrhovanějších českých filmů rovněž režisér Vít Olmer. Ve filmu, který s celkovými 11 % zaujímá na ČSFD 18. místo od konce hraje podnik pouze epizodní roli.
Relativně nově zřízený erotický klub Moulin Rouge zachytil v jednom z nejopovrhovanějších českých filmů rovněž režisér Vít Olmer. Ve filmu, který s celkovými 11 % zaujímá na ČSFD 18. místo od konce hraje podnik pouze epizodní roli.
Na záběrech z roku 1994 zaujme kromě nenucené atmosféry (natáčeli filmaři v běžném provozu podniku?) také ukázková historická technika.
Na záběrech z roku 1994 zaujme kromě nenucené atmosféry (natáčeli filmaři v běžném provozu podniku?) také ukázková historická technika.
Sbohem Moulin Rouge. Děsivý, opovrhovaný, snad i skrytě milovaný a nakonec melancholicky vzpomínaný.
Sbohem Moulin Rouge. Děsivý, opovrhovaný, snad i skrytě milovaný a nakonec melancholicky vzpomínaný.

Zdroje

  1. Moulin Rouge Brno: O clubu. Dostupný z http://www.moulinrougebrno.cz/index.html.
  2. Facebook.com: Moulin Rouge Brno. Dostupné z https://www.facebook.com/MoulinRougeBrno/.
  3. Brandová, Z.: Za pokus o vraždu manžela dostala žena i její milenec 16 let vězení. Dostupné z https://www.idnes.cz/brno/zpravy/krajsky-soud-brno-rozsudek-vrazda-sestnact-let-vezeni-josef-kopriva-eva-grycova.A190528_093327_brno-zpravy_mos1.
 
Článek ze dne 20. 3. 2022 byl naposledy upraven dne 20. 3. 2022 a zobrazen celkem 13262×, naposledy dne 24. 2. 2024 v 9:59.
 
 

Články související s tématem Moulin Rouge Brno

Zpět | Nahoru

Druhé Brno
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:


Autor: Milan L.Čas: 29. 6. 2022, 12:6
I já bych doplnil životopis domu. Jako student elektrotechniky jsem v 15ti letech, 1987 - 1988 navštěvoval "povinné" taneční kursy. Tancoval jsem tehdy se studentkou ze Střední knihovnické školy, která tam bydlela na internátě. Občas jsem ji doprovázel. Pamatuji si už jen to, že byla asi 155cm vysoká, s brýlemi a pocházela z Cotkytle - což je malá vesnička u Šumperka:-)

Autor: MČas: 25. 6. 2022, 21:44
https://memristor.rajce.idnes.cz/Moulin_Rouge_Brno_demolice

Autor: Pavel MČas: 23. 6. 2022, 18:5
Dobrý den,
dovoluji si doplnit "životopis" domu - od roku 1973 až do restituce v devadesátých letech patřil pod USKM VŠZ (Ústřední správa kolejí a menz Vysoké školy zemědělské).
Byly tam ubytovány studentky, převážně zahraniční, prvního a druhého ročníku. Už v té době to byl pokojíky pro jednu osobu - šířka na postel a stůl, dveře vedly do vnitřního zastřešeného pavlačového prostoru. Spodní rohový prostor přiléhající k ulici Kounicově (V té době Leninova) byl "společenskou místností", později předělán na restauraci. Nad ním byly pokoje pro 4 - 6 osob. Záchody a sprchy společné, kotelna uhelná, později předělána na plynovou.

Autor: Pavel MČas: 23. 6. 2022, 17:54
Dobrý den,
dovoluji si doplnit "životopis" domu - od roku 1973 až do restituce v devadesátých letech patřil pod USKM VŠZ (Ústřední správa kolejí a menz Vysoké školy zemědělské).
Byly tam ubytovány studentky, převážně zahraniční, prvního a druhého ročníku. Už v té době to byl pokojíky pro jednu osobu - šířka na postel a stůl, dveře vedly do vnitřního zastřešeného pavlačového prostoru. Spodní rohový prostor přiléhající k ulici Kounicově (V té době Leninova) byl "společenskou místností", později předělán na restauraci. Nad ním byly pokoje pro 4 - 6 osob. Záchody a sprchy společné, kotelna uhelná, později předělána na plynovou.Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-02-24]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Moulin%20Rouge%20Brno.
 
Desktopová verze | Mobilní verze