Sklepy pod náměstím Na Marku

Odvětrání sklepů na Marku je zajištěno šachticí krytou elegantní mříží poblíž památníku legionáře Jana Gayera.
Odvětrání sklepů na Marku je zajištěno šachticí krytou elegantní mříží poblíž památníku legionáře Jana Gayera.

Pod náměstím Na Marku v Přerově se ukrývá několik klenutých sklepů zrušeného měšťanského pivovaru z 19. století.

Historie

Ačkoliv se pivo v Přerově vařilo doložitelně již od roku 1256, panský neboli horní pivovar vyrostl na levém břehu řeky Bečvy při přerovských městských hradbách (dnešní plácek Na Marku) až někdy okolo roku 1480 jako majetek Viléma II. z Pernštejna. Přibližně o půl století později (v roce 1530) jej pak jeho syn Jan IV. z Pernštejna pronajal městu za 6 kop grošů, čímž vznikl na několik dalších staletí slavný měšťanský pivovar. V roce 1693 přechází na přerovské měšťany i samo várečné právo.

V 19. století se hospodářské poměry rychle mění, a tak si v roce 1875 od města pronajímá pivovar sládek Josef Šilhavý, který rozšiřuje výstav piva a stísněné prostory pod hradbami Na Marku přestávají pivovaru postupně stačit. Někdy v tomto období se pivovar rozšiřuje také pod zem a jsou vybudovány pivovarské sklepy pod náměstím. Nakonec ovšem ani toto rozšíření nepostačuje a poté, co roku 1888 pivovar od města koupí, stěhuje rodina Šilhavých pivovar na protější břeh Bečvy do prostor dnešních opuštěných restaurace a hotelu Strojař.

Popis

Sklepy jsou tvořeny vstupním objektem spojeným s fragmentem hradeb na východní straně plácku Na Marku, schodištěm a čtyřmi podzemními klenutými prostorami, které se táhnou po celé šířce pod náměstím. Ihned za vstupem, tvořeným jednou menší místností klesá do hloubky cca 6 m lomené schodiště, které ústí do největšího sklepa - valenou klenbou překlenuté obdélné místnosti o rozměrech asi 6 m × 15 m a výšce uprostřed přes 3 m. V podélné ose navazují na tuto prostoru další dvě klenuté místnosti o šířce cca 4 m a délce okolo 6 m, ubíhající směrem k západu. V této části jsou patrné známky přestavby podzemních prostor na restauraci nebo bar, podle použitých materiálů datované do 90. let 20. století.

Sklepní prostor nejdále od schodiště je šikmo přeťatý cihlovou zdí, která odděluje pivovarské sklepy od podzemí domů na protější straně náměstí. Otvorem ve zdi je možné se protáhnout do čtyřúhelníkové místnosti, ze které vede uzamčené schodiště do domů na západní straně plácku Na Marku a krátká chodba do patrně staršího systému stísněnějších sklepů, které by mohly být možná až středověkého původu. Žel betonem provedená sanace neumožňuje přesněji odhadnout, o jak staré sklepy se může jednat (např. by mohlo jít o sklepy původního pivovaru z roku 1480).

Prostory obou vzájemně propojených sklepních systémů jsou poměrně čisté, v dobrém stavu a odvětrávané ventilační šachticí ústící poblíž pomníku československého legionáře Jana Gayera. V některých částech se nachází zbytky stavebních materiálů z nedokončené přestavby a odpady z předmětů kdysi uložených ve sklepě. Prostory nejsou běžně přístupné.

Vstup do historických pivovarských sklepů v Přerově pohltily popínavé rostliny. Kdo o něm neví, nenajde jej.
Vstup do historických pivovarských sklepů v Přerově pohltily popínavé rostliny. Kdo o něm neví, nenajde jej.
Za nenápadnou mříží se ukrývají strmě klesající schody kamsi blíže ke středu Země.
Za nenápadnou mříží se ukrývají strmě klesající schody kamsi blíže ke středu Země.
Přístup do sklepení je zajištěn moderním betonovým schodištěm, které snad bylo vybudováno za účelem provozu podzemní pivnice nebo vinárny.
Přístup do sklepení je zajištěn moderním betonovým schodištěm, které snad bylo vybudováno za účelem provozu podzemní pivnice nebo vinárny.
Letopočet na hlavním klenáku jasně zařazuje pivovarské sklepy doprostřed 19. století.
Letopočet na hlavním klenáku jasně zařazuje pivovarské sklepy doprostřed 19. století.
Sály jsou dost prostorné pro uschování pár tisíc hektolitrů piva. Přesto by takové množství pokrylo potřeby města jen na pár dnů.
Sály jsou dost prostorné pro uschování pár tisíc hektolitrů piva. Přesto by takové množství pokrylo potřeby města jen na pár dnů.
Tenké, běloskvoucí stalaktity vyrůstají z kamenného klenutí jako umrlčí vousy směrem ke dnu.
Tenké, běloskvoucí stalaktity vyrůstají z kamenného klenutí jako umrlčí vousy směrem ke dnu.
Největším podzemním překvapením je napojení na sklep domu na protější straně náměstí. Nebýt zamknutých dveří, bylo by tudy možné sklepení pohodlně opustit.
Největším podzemním překvapením je napojení na sklep domu na protější straně náměstí. Nebýt zamknutých dveří, bylo by tudy možné sklepení pohodlně opustit.

Zdroje

  1. Poláková-Uvírová, P.: Historické pivovarské sklepy v Přerově se otevřely veřejnosti. Dostupné z https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/historicke-pivovarske-sklepy-v-prerove-se-po-letech-otevrely-verejnosti-20120713.html.
  2. Výňtaky z výroční kroniky pivovaru Zubr: Jak to vše bylo…. Dostupné z http://www.restaurace-pivovar.cz/z-historie.html.
  3. pivovary.info: Měšťanský pivovar Přerov. Dostupné z http://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=2010060006.
 
Článek ze dne 24. 10. 2018 byl naposledy upraven dne 4. 11. 2018 a zobrazen celkem 8631×, naposledy dne 26. 11. 2022 v 3:19.
 
 

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2022-11-28]
Dostupné z: https://spravnym.smerem.cz/Tema/Sklepy%20pod%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%ADm%20Na%20Marku.
 
Desktopová verze | Mobilní verze