Tunel Kuního potoka

Tunel Kuního potoka v Bílovicích nad Svitavou je 200 m dlouhá pozemní chodba, kterou protéká levostranný přítok řeky Svitavy zvaný Kuní neo také Ušákovský potok (oba potoky se stékají nedaleko nad tunelem a není jasné, od kterého přejímá jméno potok v tunelu).

Ústí tunelu do Svitavy pod Sokolovnou v Bílovicích.
Ústí tunelu do Svitavy pod Sokolovnou v Bílovicích.
V dětství mně otvor připomínal dveře do podzemní říše.
V dětství mně otvor připomínal dveře do podzemní říše.
Nejnižší část tunelu z 50. let 20. století má profil obdélníka se seseknutými rohy.
Nejnižší část tunelu z 50. let 20. století má profil obdélníka se seseknutými rohy.
Díky velkorysé výšce a zvláštnímu profilu lze projít tunelem suchou nohou a bez ušpinění.
Díky velkorysé výšce a zvláštnímu profilu lze projít tunelem suchou nohou a bez ušpinění.

Popis

Ušákovský potok tekoucí od severu se stéká s delším Kuním potokem tekoucím od západu na dně příjemného údolí jižně od Bílovic nad Svitavou v lesích zhruba půl kilometru od břehu řeky Svitavy v blízkosti studánky Leoše Janáčka a Liduščina památníku. Společně pak voda z obou potoků pokračuje údolím až na okraj obce okolo myslivny Lišky Bystroušky a na horní konec ulice Palackého, kde se propadá do umělého podzemí tvořeného tunelem Kuního potoka.

První část tunelu vede v betonovém potrubí o půměru cca 1 m až k místu, kde se napojuje na cca 1,5 m vysokou betonovou chodbu překrytou valenou klenbou. V této části tunelu, vybavené pouze chatrným dnem, došlo v minulosti na několika místech k závažnéu vymletí podloží vodou a do budoucna tak hrozí havárie tunelu. Na jednom místě je do tunelu z pravé strany zaústěna pravděpodobně nelegální kanalizační přípojka (pravděpodobně z restaurace na povrchu), která významným způsobem znečišťuje jinak kvalitní vodu obou potoků a potažmo řeky Svitavy.

Ve třetí části ústí tunel skrze malou podzemní komoru nepravidelného tvaru do chodby o výšce 2 m a profilu obdélníka se seseknutými rohy. Tato část tunelu byla zjevně postavena v 50. letech 20. století v rámci výstavby nového silničního mostu neobvyklého tvaru před sokolovnou, který nahradil původní příhradový most poničený na konci 2. světové války ustupujícími německými vojsky. Betonová chodba ústí do řeky otvorem připomínajícím dveře do podzemí pod hydrologickou měřící stanicí, který je dobře viditelný z vlaků projíždějících po protějším břehu po dráze Brno - Česká Třebová (260).

Navazující střední část tunelu je tvořená nepříliš kvalitní zaklenutou betonovou chodbou.
Navazující střední část tunelu je tvořená nepříliš kvalitní zaklenutou betonovou chodbou.
Do tunelu ústí zprava jedna kanalizační přípojka, která výrazně zhoršuje kvalitu vody, vzduchu i betonu v tunelu.
Do tunelu ústí zprava jedna kanalizační přípojka, která výrazně zhoršuje kvalitu vody, vzduchu i betonu v tunelu.
Chatrné betonové dno je na několika místech vymleto. Laguny zde dosahují až 30 cm.
Chatrné betonové dno je na několika místech vymleto. Laguny zde dosahují až 30 cm.
Průchod tunelem Kuního potoka je středně náročný, narozdíl od sousedního tunelu Časnýře bez zvláštních překvapení.
Průchod tunelem Kuního potoka je středně náročný, narozdíl od sousedního tunelu Časnýře bez zvláštních překvapení.
Zaklenutý úsek je dlouhý asi 100 m.
Zaklenutý úsek je dlouhý asi 100 m.
Nejvyšší část tunelu je tvořena betonovou rourou - průleznou, leč těsnou.
Nejvyšší část tunelu je tvořena betonovou rourou - průleznou, leč těsnou.
 
Článek ze dne 11. 10. 2015 byl naposledy upraven dne 22. 9. 2017 a zobrazen celkem 12674×, naposledy dne 16. 4. 2024 v 19:57.
 
 

Články související s tématem Tunel Kuního potoka

Zpět | Nahoru

Tunel Časnýře
Tunel Časnýře
Při pohledu proti proudu začíná tunel potoka Časnýře v Bílovicích nad Svitavou bezprostředně za akvaduktem, kterým překonává potok mlýnský náhon na řece Svit…
Bílovice nad Svitavou
Bílovice nad Svitavou
leží v v ORP v nadmořské výšce m. V roce zde žilo obyvatel. mají katastrální území o rozloze ha. K zajímavostem obce patří tunel potoka Časný…
Husovický náhon
Svitava
Svitava Délka: km Pramen:vlastní pramen severně od města Svitavy Ústí:řeka Svratka Pomoří:Černé moře Řeka Svitava…
Bílovice nad Svitavou (žzast)
Bílovice nad Svitavou (žzast)
Název zastávky: Bílovice nad Svitavou Číslo zastávky: 330852 Zkratka: BSV Kilometrická poloha: …

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-17]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Tunel%20Kun%C3%ADho%20potoka.
 
Desktopová verze | Mobilní verze