Tunel Palavy pod Blanskem

Ústí potoka Palavy z tunelu přímo do  řeky Svitavy u železniční zastávky Blansko město.
Ústí potoka Palavy z tunelu přímo do řeky Svitavy u železniční zastávky Blansko město.

Přestože ve spojení s Blanskem se doslechnete o podzemí především přírodním - krasovém, nabízí toto mladé město, které je dnes prakticky úplně bez historické zástavby, přecejenom ještě něco navíc. A to necelý kilometr dlouhou podzemní štolu nečekané kvality provádějící přímo pod středem města potok Palavu.

Historie

Potok Palava protékal moderním centrem města Blanska na levém břehu řeky Svitavy do roku 1961, kdy byl v prakticky celé délce své městské části sveden do podzemí. Tunel slouží víceméně beze změny dodnes, s drobnými úpravami provedenými v souvislosti s vybudováním kruhového objezdu na křižovatce ulic Vodní, Svitavské, Rožmitálovy a Smetanovy na konci 0. let 21. století.

Úsek mezi soutokem se Svitavou a prvním stupněm je řešen velkorysým zděným tunelem.
Úsek mezi soutokem se Svitavou a prvním stupněm je řešen velkorysým zděným tunelem.
Modernější betonový tunel vznikl patrně při výstavbě kruhového objezdu.
Modernější betonový tunel vznikl patrně při výstavbě kruhového objezdu.
Zaústění odlehčovacích rour z kmenové stoky A.
Zaústění odlehčovacích rour z kmenové stoky A.
První stupeň před snížením profilu (pravděpodobně z důvodu křížení s kmenovou stokou A).
První stupeň před snížením profilu (pravděpodobně z důvodu křížení s kmenovou stokou A).

Popis

Do řeky Svitavy ústí Palava u železniční zastávky Blansko město zleva v km 34,621 bezprostředně po výtoku z tunelu, do kterého lze vstoupit z městského parku proti proudu potoka Palavy. Stěny tunelu jsou zděné z hrubého kamene, strop je tovřen železobetonovými trámy a deskami. Rozměrný tunel obdélníkového profilu ca. 4 m × 3 m s kamenným korytem ve dně mírně zatáčí vpravo a po necelých 100 m přechází do modernější betonové štoly, která je asi o metr užší a nižší. Zde pravděpodobně Palava kříží blanenskou kmenovou stoku A a do tunely z obou stran ústí odlehčovací roury o průměru ca. 1 m opatřené tlakovými klapkami.

Následující úsek pod jižní částí Rožmitálovy ulice je průchozí jen s obtížemi.
Následující úsek pod jižní částí Rožmitálovy ulice je průchozí jen s obtížemi.
Komora se změnou na rouru profilu sice lehce tlamového, ale skoro již kruhového.
Komora se změnou na rouru profilu sice lehce tlamového, ale skoro již kruhového.
Dlouhý přímý úsek má sklon dostatečný k tomu, aby jím voda potoka Palavy proudila poměrně rychle.
Dlouhý přímý úsek má sklon dostatečný k tomu, aby jím voda potoka Palavy proudila poměrně rychle.
V jiných městech žijí v kanálech krysy, v Blansku ovšem podzemí patří želvám.
V jiných městech žijí v kanálech krysy, v Blansku ovšem podzemí patří želvám.

Bezprostředně za ústím odlehčovacích rour je rovné dno přerušeno asi 1,5 m vysokých stupněm, přes který potok spadá malým vodopádkem. Následující betonový tunel obdélníkového průměru má výšku jen pouze lehce přes 1 m, což společně s nánosy písku, kamení a bahna na dně a prousící vodou podstatně zhrošuje možnost průchodu. Naštěstí úsek cca po dalších 100 m končí v komoře, opatřené dalším stupněm, přes který protéká voda z betonové roury zvláštního zakulaceného tlamového profilu o výšce cca 1,8 m.

Kvalitní betonová roura vede převážně přímo pod ulicí Rožmitálovou až ke křižovatce se Seifertovou ulicí, kde s nachází nejzajímavější část na celém toku - podzemní komora s více než metr hlubokým lapákem písku a vodopádem. Překonání této překážky je obtížné i s příslušným vybavením. V následujícím úseku se potok dostává do zděnné kamenné štoly těsně pod chodníkem na pravé straně údolí a ulice Dolní Palava.

Želvy nádherné dovedou běžně přezimovat v českých klimatických podmínkách a mají výbornou orientaci ve tmě.
Želvy nádherné dovedou běžně přezimovat v českých klimatických podmínkách a mají výbornou orientaci ve tmě.
Ústřední a nejzajímavější bod na trase podzemního toku Palavy. Přibližně uprostřed tunelu se nachází vodopád s lapákem písku a hlubokou nádrží. Překonat jej není snadné.
Ústřední a nejzajímavější bod na trase podzemního toku Palavy. Přibližně uprostřed tunelu se nachází vodopád s lapákem písku a hlubokou nádrží. Překonat jej není snadné.
Pohled shora na vodopád, který může být pro nepřipraveného návštěvníka i nebezpečný.
Pohled shora na vodopád, který může být pro nepřipraveného návštěvníka i nebezpečný.
Pohled přes vodopád shora do nádrže lapáku písku.
Pohled přes vodopád shora do nádrže lapáku písku.

V nejvyšším úseku kopíruje potok tvar údolí, které kdysi vyhloubil, aniž by byl z povrchu vidět. Jediný kontakt s povrchem je na začátku ulice Dolní Palava před domem č. p. 141 skrze zamřížovanou kanálovou vpusť. Následujících ca. 400 m až ke vtokovým česlím prochází potok kamennou zděnou chodbou překrytou betonovými panely chodníku pro pěší bez výraznějšíh prvků, mimo pravostranný přítok potrubím vedeného potoka od rybníka v zámeckém parku.

Vtok do tunelu je shora chráněn masivní ocelovou mříží, která neumožňuje jednoduchým způsobem průchod.

Ve své nejvyšší části je tunel opět zděný, široký jen asi 1,5 m.
Ve své nejvyšší části je tunel opět zděný, široký jen asi 1,5 m.
Potok protéká pod chodníkem na pravé straně údolí Dolní Palava.
Potok protéká pod chodníkem na pravé straně údolí Dolní Palava.
Místy je dno koryta vymleté a při neopatrnosti tak lze skončit ve studené laguně.
Místy je dno koryta vymleté a při neopatrnosti tak lze skončit ve studené laguně.
Vtokové česle zabraňující vstupu do tunelu z ulice Dolní Palava.
Vtokové česle zabraňující vstupu do tunelu z ulice Dolní Palava.
 
Článek ze dne 27. 11. 2014 byl naposledy upraven dne 15. 8. 2017 a zobrazen celkem 12618×, naposledy dne 22. 2. 2024 v 8:14.
 
 

Články související s tématem Tunel Palavy pod Blanskem

Zpět | Nahoru

Podzemí
Podzemí
Podzemí přirozené i lidmi vyhloubené. Jeskyně, štoly, sklepy, chodby, bunkry, tunely a nádrže. Nejvíce článků je zatím na stránce Brněnské podzemí, al…
Tunel Křtinského potoka
Tunel Křtinského potoka
Ačkoliv je Křtinský potok známý především svým několikakilometrovým a dodnes docela neprobádaným podzemním tokem skrze labyrint krasových jeskyní nad Býčí …
Blansko
Blansko
leží v v ORP v nadmořské výšce m. V roce zde žilo obyvatel. má katastrální území o rozloze ha. Seznam železničních zastávek a stanic na katastru …
Husovický náhon
Svitava
Svitava Délka: km Pramen:vlastní pramen severně od města Svitavy Ústí:řeka Svratka Pomoří:Černé moře Řeka Svitava…
Blansko město (žzast)
Blansko město (žzast)
Název žzast v obvodu žst: Blansko město Číslo žzast v obvodu žst: 331157 Kilometrická poloha: 179,935 …
Tunel Pokratického potoka
Tunel Pokratického potoka
Pokratický potok pojmenovaný po obci Pokratice (dnes součást města Litoměřic) protéká od severu z Českého středohoří západně od centra města Litoměřic), ve…
Tunel Botiče
Tunel Botiče
Tunel Botiče je podzemní stavba provádějící dolní část toku potoka Botiče z Nuslí pod Vyšehradem k soutoku s řekou Vltavou v Praze. Tunel postavený v průběhu…
Tunel Časnýře
Tunel Časnýře
Při pohledu proti proudu začíná tunel potoka Časnýře v Bílovicích nad Svitavou bezprostředně za akvaduktem, kterým překonává potok mlýnský náhon na řece Svit…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-02-22]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Tunel%20Palavy%20pod%20Blanskem.
 
Desktopová verze | Mobilní verze