Vodovodní systém pod augustiniánským klášterem

Několik propojených chodeb v oblasti ulice Běhounské a parku na ulici Rooseveltově, který byl původně zahradou augustiniánského kláštera souvisí s postupným vývojem brněnského vodovodního a kanalizačního systému. Systém na západě pravděpodobně navazuje na kanalizační stoku městského příkopu na Solniční ulici, ze které odváděl vodu do říčky Ponávky.
Systém podzemních prostor začíná na svém západním konci zazděnou chodbou. Modré betonové klenutí nápadně připomíná vyzdívku v části Krysí štoly a mohlo by tak odkazovat do stejného období (20. léta 20. století). Za zdí je občas slyšet vrčení, které by mohl vyluzovat motor kašny postavené v roce 2012.
Systém podzemních prostor začíná na svém západním konci zazděnou chodbou. Modré betonové klenutí nápadně připomíná vyzdívku v části Krysí štoly a mohlo by tak odkazovat do stejného období (20. léta 20. století). Za zdí je občas slyšet vrčení, které by mohl vyluzovat motor kašny postavené v roce 2012.
Poměrně široká chodba je dokonale čistá od svého znovuobjevení a rekonstrukce v roce 1999. Klenba je občas přerušena povrchovými stavbami a základy pozdějších budov.
Poměrně široká chodba je dokonale čistá od svého znovuobjevení a rekonstrukce v roce 1999. Klenba je občas přerušena povrchovými stavbami a základy pozdějších budov.
První odbočka doleva je tvořena úzkou cihlami vyzděnou chodbou, která se zatáčí vlevo a umožňuje člověku pohodlný průchod.
První odbočka doleva je tvořena úzkou cihlami vyzděnou chodbou, která se zatáčí vlevo a umožňuje člověku pohodlný průchod.
Těžko soudit, za jde o původní chodbu nebo výsledek rekonstrukce na přelomu tisíciletí, při níž byly použity původní cihly.
Těžko soudit, za jde o původní chodbu nebo výsledek rekonstrukce na přelomu tisíciletí, při níž byly použity původní cihly.
K našemu zklamání však vzápětí chodba končí žebříkem vedoucím na povrch a zamčeným poklopem.
K našemu zklamání však vzápětí chodba končí žebříkem vedoucím na povrch a zamčeným poklopem.
Zazděné klenby v cihlové vyzdívce stěn dávají tušit někdejší odbočky, pravděpodobně související s rozvodem vodovodního potrubí.
Zazděné klenby v cihlové vyzdívce stěn dávají tušit někdejší odbočky, pravděpodobně související s rozvodem vodovodního potrubí.
Některé části chodby jsou docela nově zrekonstruované od počátku 3. tisíciletí.
Některé části chodby jsou docela nově zrekonstruované od počátku 3. tisíciletí.
Před průrazem na konci pravděpodobného klášterního sklepa je vidět strop kanalizační stoky vedoucí o patro níž.
Před průrazem na konci pravděpodobného klášterního sklepa je vidět strop kanalizační stoky vedoucí o patro níž.
Zde již vstupujeme (obloukem vpravo) do skutečné vodovodní a kanalizační štoly. Užší a nižší.
Zde již vstupujeme (obloukem vpravo) do skutečné vodovodní a kanalizační štoly. Užší a nižší.
Voda z Ponávky tudy tekla (doprava) směrem do centra města. Dnes je tato chodba zaslepená a pravděpodobně směrem k náměstí Svobody (kde končila v Merkurově kašně) neprůchozí.
Voda z Ponávky tudy tekla (doprava) směrem do centra města. Dnes je tato chodba zaslepená a pravděpodobně směrem k náměstí Svobody (kde končila v Merkurově kašně) neprůchozí.
Cesta na druhou stranu je ale volná (pohled zpátky).
Cesta na druhou stranu je ale volná (pohled zpátky).
Úzkou chodbou vedlo pravděpodobně dřevěné potrubí přivádějící vodu z rybníka Gaisperka.
Úzkou chodbou vedlo pravděpodobně dřevěné potrubí přivádějící vodu z rybníka Gaisperka.
Na několika místech se zdá, že pod podlahou chodby je další klenba, snad odpadní stoky.
Na několika místech se zdá, že pod podlahou chodby je další klenba, snad odpadní stoky.
Posléze začne chodba strmě klesat. Logicky již v tomto úseku tedy nemůže jít o vodovodní přivaděč, ale pouze odpadní stoku. Zde prochází pod bývalou vnější hradbou kláštera (klášter měl vlastní opevnění sousedící s městskými hradbami).
Posléze začne chodba strmě klesat. Logicky již v tomto úseku tedy nemůže jít o vodovodní přivaděč, ale pouze odpadní stoku. Zde prochází pod bývalou vnější hradbou kláštera (klášter měl vlastní opevnění sousedící s městskými hradbami).
V místě, kde pravděpodobně pod klášterem chodba končila a voda vytékala volně směrem k Ponávce je dnes poklop ústící na tramvajovou zastávku.
V místě, kde pravděpodobně pod klášterem chodba končila a voda vytékala volně směrem k Ponávce je dnes poklop ústící na tramvajovou zastávku.
 
Článek ze dne 6. 9. 2014 byl naposledy upraven dne 6. 9. 2014 a zobrazen celkem 14825×, naposledy dne 25. 6. 2024 v 15:09.
 
 

Články související s tématem Vodovodní systém pod augustiniánským klášterem

Zpět | Nahoru

Štola potoka pod Solniční
Štola potoka pod Solniční
Historie Štola pod Solniční ulicí sloužila pravděpodobně jednak pro odvod splašků z domů v severní části města Brna do řeky Ponávky pod městem, ale ta…
Barokní dům Hlinky 54
Brněnské podzemí
Jako druhé největší české město má Brno co nabídnout nejen nad zemí, ale také pod ní. Nejde jen o známé kasematy na Špilberku nebo na počátku 21. století zpř…
Druhé Brno
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Vodovodní štola pod Zelným trhem
Vodovodní štola pod Zelným trhem
Historie Tržiště na Zelném trhu vzniklo v Brně pravděpodobně již ve 13. století současně s budováním nejstarší části dnešního města. Přibližně od první čtvr…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-06-25]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Vodovodn%C3%AD%20syst%C3%A9m%20pod%20augustini%C3%A1nsk%C3%BDm%20kl%C3%A1%C5%A1terem.
 
Desktopová verze | Mobilní verze