Úvod
Témata
Všechna
Kontakt

Oblíbené

Kalendář Druhé Brno 2019
Vodojemy Žluťák
Wolfova vila
Podzemí
Vlečky
Databáze úzkokolejek

Nejčtenější

Druhé Brno
Druhá Praha
Wolfova vila Stárkov
Vodojemy při ulici Tvrdého
Brněnské podzemí
Opuštěné domy a vily

Nejnovější

Kaple sv. Františka Xaverského v Muzlově
Rodinný dům Poděbradova 23
Podzemí Přeskače
Sklepy pivovaru Moravia
Minérské chodby pod Smetanovými sady
Hotel Vaníček Praha
Chľaba (žzast)
Obchodní dům Letná v Bystrci
5. cvičení
4. cvičení

Náhodné

Vřeskovice
Líšný
Prostějovičky
 
Jméno:
Heslo:

 
 
 

[R] unlist

Rozložení seznamu (list)

unlist {base} Dokumentace R v češtině

Popis

Funkce unlist zjednoduší strukturu seznamu x do vektoru, který obsahuje všechny atomické komponenty původně obsažené v x.

Použití

unlist(x, recursive = TRUE, use.names = TRUE)

Argumenty

x R objekt, typicky seznam (list) nebo vektor.
recursive logická hodnota. Má být rozložení aplikováno i na podseznamy seznamu x?
use.names logická hodnota. Mají být zachovány názvy?

Podrobnosti

Funkce unlist je generická: lze vytvářet metody pro manipulaci se specifickými třídami objektů, viz InternalMethods. Např. funkce relist s metodou unlist pro objekty třídy relistable.

V případě, že recursive = FALSE, funkce nerozkládá vnořené seznamy nižších úrovní a zpracuje pouze nejvyšší úroveň seznamu.

Faktory jsou zpracovány speciálním způsobem. Pokud jsou všechny prvky x faktory (příp. seřazené faktory), je výsledkem faktor s úrovněmi danými sjednocením množin faktorových úrovní původních prvků v takovém pořadí, v jakém se vyskytují v původních množinách faktorových úrovní původních prvků (což znamená, že pokud mají všechny původní prvky stejnou množinu faktorovýh úrovní, je tato množina současně výslednou množinou úrovní faktorů).

x může být atomický vektor, ovšem v takovém případě funkce unlist neprovádí nic kromě odstranění názvů.

V základním nastavení se funkce unlist pokouší zachovat informaci o názvech v x. Pokud use.names = FALSE, jsou odstraněny veškeré informace o názvech.

Poku je to možné, jsou všechny prvky budoucího vektoru převedeny na stejný datový typ, což často vede k tomu, že rozklad seznamu končí textovým vektorem. Podle možností jsou totiž vektory změněny na nejnižší nutný typ pro zachování obsahu v hierarchii NULL < raw < logical < integer < double < complex < character < list < expression. Párové seznamy jsou zpracovávány jako seznamy.

Seznam je (generický) vektor a zjednodušený vektor může být stále seznamem (a může být dokonce po průchodu funkcí nezměněn). Nevektorové komponenty seznamu (například prvky jazyka jako jsou názvy, vzorce a volání) nejsou změněny a tedy seznam, který obsahuje jeden nebo více takových komponent, zůstane seznamem. (Efektem rozkladu seznamu lm prokladu je vytvoření seznamu obsahujcího jednotlivá rezidua modelu jako prvky.) Povšimněte si, že unlist(x) v případě nevektorového x vrací nezměněné x namísto chybové hlášky.

Hodnota

NULL nebo výraz nebo vektor příslušného typu pro zachování komponent seznamu.

Datový typ je určen podle nejvyššího z typů jednotlivých komponent v hierarchii NULL < raw < logical < integer < double < complex < character < list < expression při změně párových seznamů na seznamy.

Reference

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) The New S Language. Wadsworth & Brooks/Cole.

Viz také

c, as.list, relist.

Příklady

unlist(options())
unlist(options(), use.names = FALSE)

l.ex <- list(a = list(1:5, LETTERS[1:5]), b = "Z", c = NA)
unlist(l.ex, recursive = FALSE)
unlist(l.ex, recursive = TRUE)

l1 <- list(a = "a", b = 2, c = pi+2i)
unlist(l1) # textovy vektor
l2 <- list(a = "a", b = as.name("b"), c = pi+2i)
unlist(l2) # zustava seznamem

ll <- list(as.name("sinc"), quote( a + b ), 1:10, letters, expression(1+x))
utils::str(ll)
for(x in ll)
stopifnot(identical(x, unlist(x)))

 
Článek ze dne 17. 3. 2015 byl naposledy upraven dne 17. 3. 2015 a zobrazen celkem 464×, naposledy dne 21. 3. 2019 v 21:08.
 
 

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2019-03-21]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/%5BR%5D%20unlist.
 
Desktopová verze | Mobilní verze