Šebetov (žst)

Název stanice: Šebetov
Číslo stanice: 362855
Zkratka: SEB
Kilometrická poloha: 18,565
Provozní obvod: Brno
Provozovatel: SŽDC
Trať: Skalice nad Svitavou – Chornice (262)
Předchozí stanice: Knínice u Boskovic
Následující zastávka: Cetkovice
Následující zrušená zastávka: Světlá u Boskovic
Stanice Šebetov při pohledu od severu. Od svého vybudování v roce 1907 má již více než sto let nádraží k dispozici tři koleje, rampu, výpravní budovu a suché záchody opodál.
Stanice Šebetov při pohledu od severu. Od svého vybudování v roce 1907 má již více než sto let nádraží k dispozici tři koleje, rampu, výpravní budovu a suché záchody opodál.

Stanice Šebetov leží v severozápadním cípu obce Šebetova na železniční trati č. 262 (Skalice nad Svitavou – Chornice). Trojkolejná stanice byla vystavěna v roce 1908 jako nácestná na spojovací dráze z Boskovic do Velkých Opatovic na místě poměrně vzdáleném (1 km) od centra obce, přestože v původním projektu dráhy bylo uvažováno s polohou blíže k obci. Důvodem bylo zřízení vlečky na parní pilu barona Königswartera na břehu potoka Osaky. Stanice slouží pro nakládku dřeva dodnes (2015).

Pohled na jížní zhlaví stanice Šebetov. Nádraží se nachází na kopci a uprostřed esovitého dvojoblouku, pročež se ze stanice vždy vyjíždí směrem doprava. V dálce je vidět hala dřevařských závodů na místě, kde odbočuje z koleje vlečka.
Pohled na jížní zhlaví stanice Šebetov. Nádraží se nachází na kopci a uprostřed esovitého dvojoblouku, pročež se ze stanice vždy vyjíždí směrem doprava. V dálce je vidět hala dřevařských závodů na místě, kde odbočuje z koleje vlečka.

Historie

Stanice byla vybudována pod názvem Šebetov-Vanovice alias Schebetau-Wanowitz (v projektu do března 1908 uváděna jen jako Šebetov) jako součást místní dráhy ze Skalice nad Svitavou přes Boskovice do Velkých Opatovic, vystavěné na popud města Boskovic firmou E. Czeczowiczka & Sohn mezi roky 1906 a 1908. Železniční trať byla přirozenou spojnicí mezi hlavní železniční tratí z Brna do České Třebové a slepou odbočkou Moravské západní dráhy z Chornice do Velkých Opatovic. Původní projekt z roku 1897 a jeho úpravy v letech 1898 a 1901 uvažovaly několik variantních tras dráhy, poslední uvedený proejkt dokonce výstavbu elektrifikované trati, nicméně po řadě úprav a po naléhání barona Königswartera, majitele lesů v okolí Šebetova, bylo zvoleno současné trasování, obcházející Šebetov ze západu poměrně daleko od samotné obce. To umožnilo snadné vybudování vlečky na parní pilu, která stála na kraji obce v očekávání příchodu kolejí do kraje již od roku 1895 (podobnost s filmem Tenkrát na Západě je patrně pouze náhodná).

Za 2. světové války se stala stanice Šebetov cílovou stanicí stovek vlaků se stavebním materiálem pro stavbu tzv. „Německé dálnice“ v trase Wien - Wrocław a po záboru Sudet jedinou stanicí na trati (mimo Skalici, kde mohly protektorátní vlaky nabírat pomocí pulzometru vodu ze studny. V roce 1947 byla do stanice zavedena elektřina a zajištěno elektrické osvětlení prostor pro personál a cestující. Od jízdního řádu 1961/1962 byl změněn název stanice na Šebetov. V roce 1979 byla po několika změnách od roku 1938 definitivně zrušena samostatnost stanice Šebetov, spadající nadále pod Boskovice. V roce 2001 byl definitivně ukončen provoz vlečky do Jihomoravských dřevařských závodů, která zásobovala stanici nákladními vozy téměř 100 let. Od roku 2009 je uzavřena výdejna jízdenek.

Popis

Od svého dokončení do dnešních dní prodělal stanice pouze minimální změny. Zachován byl počet tří kolejí i dispozice všech staveb. V roce 1925 byl telegraf nahrazen telefonickým spojením, které je dorozumívacím systémem ve stanici dodnes. Mechanická návěstidla byla na přelomu tisíciletí nahrazena světelnými (dvě vjezdová a dvě sloučená odjezdová návěstidla). Podle jízdního řádu pro rok 2016 projíždí stanicí ve všední dny 6 až 7 osobních vlaků v každém směru a v neděli odpoledne 2 vlaky. V sobotu je doprava na trati zcela zastavená. Manipulační vlaky jsou vypravovány pravděpodobně dle potřeby, významná je zeujména frekvence vozů do šamotky ve Velkých Opatovicích.

Přestože vlečka již nefunguje a nakládka dřeva probíhá ve stanici pouze u boční rampy, zařadil se v roce 2015 Šebetov na druhé místo (po stanici Rájec-Jestřebí)v objemu loženého dřeva v Jihomoravském kraji.

Od zavedení integrovaného dopravního systému v Jihomoravském kraji frekvence na trati rapidně klesla. O víkendu je na nádraží strnulé ticho…
Od zavedení integrovaného dopravního systému v Jihomoravském kraji frekvence na trati rapidně klesla. O víkendu je na nádraží strnulé ticho…
Všechny staniční budovy na trati se podobají sobě navzájem i svým vzorům z dráhy Strakonice - Vimperk. Ta šebetovská má ale nejkratší zastřešený perón.
Všechny staniční budovy na trati se podobají sobě navzájem i svým vzorům z dráhy Strakonice - Vimperk. Ta šebetovská má ale nejkratší zastřešený perón.
Skutečnou pýchou šebetovské srtanice je dřevěná dvojbudka suchých záchodů. Bez újmy na kvalitě slouží v nezměněném stavu již desítky let - ve dne i v noci a zadarmo.
Skutečnou pýchou šebetovské srtanice je dřevěná dvojbudka suchých záchodů. Bez újmy na kvalitě slouží v nezměněném stavu již desítky let - ve dne i v noci a zadarmo.
Vlečka na pilu je již řadu let mimo provoz, ale dřevo se v Šebetově nakládá dál. Složiště pouze změnilo polohu o několik set metrů a v 10. letech 20. století u něj dokonce vyrostla nová pila.
Vlečka na pilu je již řadu let mimo provoz, ale dřevo se v Šebetově nakládá dál. Složiště pouze změnilo polohu o několik set metrů a v 10. letech 20. století u něj dokonce vyrostla nová pila.
V roce 2015 byla nákladní doprava v Šebetově poměrně čilá, byť poněkud monotématická.
V roce 2015 byla nákladní doprava v Šebetově poměrně čilá, byť poněkud monotématická.
Dalo by se říct, že v listopadu byla stanice v Šebetově dřevem doslova zavalena.
Dalo by se říct, že v listopadu byla stanice v Šebetově dřevem doslova zavalena.
Pohled na severní zhlaví stanice Šebetov při příjezdu od Cetkovic. Prázdné vozy čekají v sobotu na nakládku dřeva a manipulační vlak, který je v pondělí odveze do Skalice.
Pohled na severní zhlaví stanice Šebetov při příjezdu od Cetkovic. Prázdné vozy čekají v sobotu na nakládku dřeva a manipulační vlak, který je v pondělí odveze do Skalice.
Lepenková jízdenka ze Šebetova datovaná 14. 10. 2003.
Lepenková jízdenka ze Šebetova datovaná 14. 10. 2003.
Lepenková jízdenka ze Šebetova datovaná 14. 10. 2003.
Lepenková jízdenka ze Šebetova datovaná 14. 10. 2003.
Lepenková jízdenka ze Šebetova datovaná 14. 10. 2003.
Lepenková jízdenka ze Šebetova datovaná 14. 10. 2003.
Lepenková jízdenka ze Šebetova datovaná 14. 10. 2003.
Lepenková jízdenka ze Šebetova datovaná 14. 10. 2003.

Zdroje

  1. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst SŽDC SR70.
  2. Říha, M. 100 let místní dráhy Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice. Gradis Bohemia, Praha, 1. vydání, 2008. ISBN 80-86925-04-8.
  3. Jihomoravské dřevařské závody, závod Šebetov. Dostupné z http://www.sebetov.cz/titulni-strana/obec/sebetov-vcera-a-dnes/drevarske-zavody/.
  4. Železničář 05/2015, dostupný z https://zeleznicar.cd.cz/assets/zeleznicar/zeleznicar_05_2017.pdf.

 
Článek ze dne 18. 6. 2014 byl naposledy upraven dne 24. 12. 2016 a zobrazen celkem 29847×, naposledy dne 4. 7. 2020 v 13:25.
 
 

Články související s tématem Šebetov (žst)

Zpět | Nahoru

hr. infr. Prachovice (hranice infrastruktury)
Seznam českých železničních zastávek a stanic
Seznam železničních zastávek a stanic v ČR obsahuje všechny železniční stanice, zastávky a tarifní nebo jinak zajímavá místa (hlásky, hradla, místa pro odstu…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2020-07-05]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/%C5%A0ebetov%20(%C5%BEst).
 
Desktopová verze | Mobilní verze