Pivovar Meisterbräu Halle

Trojposchoďová budova pivovaru Meisterbräu zdánlivě vyrůstá přímo z vod řeky Sály. Dva letopočty na symetrických věžích, vystupujících z centrálního rizalitu fasády odkazují k létům 1816, kdy byla firma založena a 1912, kdy byla vystavěna zdobná výrobní budova.
Trojposchoďová budova pivovaru Meisterbräu zdánlivě vyrůstá přímo z vod řeky Sály. Dva letopočty na symetrických věžích, vystupujících z centrálního rizalitu fasády odkazují k létům 1816, kdy byla firma založena a 1912, kdy byla vystavěna zdobná výrobní budova.

Pivovar Meisterbräu je opuštěný komplex výrobních budov na pravém břehu řeky Sály (Saale) mezi ulicemi Weingärten, Glauchauer Straße a Unterplan ve městě Dobrosolu (Halle) v Sasku (Sachsen). Díky působivé secesní architektuře budov vyrůstajících přímo z řeky je pivovar oblíbenou technickou památkou i cílem průzkumníků z dalekého okolí.

Historie

V roce 1816 založil Christian Gottfried Rauchfuss pivovarskou společnost na Großen Berlin v Halle. Během následujících 30 let zaznamenala firma rychlý růst a v roce 1946 převzal její vedení syn zakladatele Friedrich Wilhelm Herrmann Rauchfuß. Po dalších 33 letech v roce 1879 pak společnost převzal jeho synovec Herrmann Freyberg, který s firmou expandoval, zakoupil několik menších pivovarů v okolí a od roku 1866 začal budovat nový areál na břehu Sály ve čtvrti Oberglaucha.

Od roku 1886 byla veškerá produkce společnosti přejmenované na Freybergs Brauerei soustředěna do tohoto areálu, průběžně rozšiřovaného na přikoupené pozemky a v době největšího rozkvětu ve 30. letech 20. století dokonce i na protější stranu Glaušské ulice. V roce 1931 činil výstav pivovaru 100000 hektolitrů piva a v polovině 30. let 20. století se pivovar stal největším soukromým pivovarem v Německu.

Na obvodové zdi areálu ze strany do ulice Glauchauer Straße se skví jiná dvojice letopočtů. Zatímco rok založení 1816 zůstává, svědčí uliční trakt o době své výstavby těsně před 2. světovou válkou. Otlučené medailony zřejmě neukazují stav zeměkoule po válce, nýbrž kdysi nesly portréty zakladatele a majitele pivovaru.
Na obvodové zdi areálu ze strany do ulice Glauchauer Straße se skví jiná dvojice letopočtů. Zatímco rok založení 1816 zůstává, svědčí uliční trakt o době své výstavby těsně před 2. světovou válkou. Otlučené medailony zřejmě neukazují stav zeměkoule po válce, nýbrž kdysi nesly portréty zakladatele a majitele pivovaru.

Po 2. světové válce byl v roce 1947 pivovar znárodněn a stal se součástí státního podniku VENAG, nicméně výroba piva s mírným útlumem pokračovala na břehu Sály až do roku 1990. V období socializmu bylo pivo vařeno pod názvem Meisterbräu Brauerei, po převratu byl však výstav piva v areálu zastaven. Po privatizaci pivovaru bylo do roku 1993 společností EKU Kulmbach v areálu alespoň stáčeno do lahví dovážené pivo, nicméně provoz upadal a v roce 1996 došlo k definitivnímu zrušení společnosti Meisterbräu GmbH a tím také výroby piva v Dobrosolu.

Severní strana pivovarského areálu od paneláků v ulici Unterplan je dokonale zanedbána. Vpravo je vidět nábřeží řeky Sály.
Severní strana pivovarského areálu od paneláků v ulici Unterplan je dokonale zanedbána. Vpravo je vidět nábřeží řeky Sály.
Trvanlivost tehdejších materiálů a dokonalé provedení vzbuzují úžas i po 105 letech od zbudování pivovaru.
Trvanlivost tehdejších materiálů a dokonalé provedení vzbuzují úžas i po 105 letech od zbudování pivovaru.

Areál pivovaru procházel od svého vzniku neustálými úpravami a přístavbami, nicméně do současnosti se zachovala část původních budov z 19. století a zejména monumentální zadní říční trakt v secesním stylu vystavěný v roce 1912 se stylizovaným nápisem Freybergs Brauerei. V červnu roku 2015 zachvátil budovy pivovaru, v té době již hojně navštěvované a sezónně obývané samozvanými hosty požár, který se sice podařilo uhasit, nicméně prakticky zničil dřevěné konstrukce staveb, včetně střech, což učinilo případnou rekonstrukci pokud ne neproveditelnou, tak alespoň velmi nákladnou. Od roku 2015 tak areál pivovaru volně chátrá a pouze příležitostně je využíván pro umělecké účely.

Dvoumetrový nápis „FREYBERGs BRAUEREI“ na severní straně secesní budovy z roku 1912 je pečlivě vyzděn z dvoubarevných cihel - díky tomu přetrval více než sto let prakticky bez úhony.
Dvoumetrový nápis „FREYBERGs BRAUEREI“ na severní straně secesní budovy z roku 1912 je pečlivě vyzděn z dvoubarevných cihel - díky tomu přetrval více než sto let prakticky bez úhony.

Popis

Hlavní areál pivovaru zaujímá plochu o rozloze přibližně 0,8 ha mezi ulicemi Weingärten, Glauchauer Straße a Unterplan na pravém břehu Sály. Zbývající část pivovaru na protější straně Glaušské ulice byla již v minulosti zdemolována a na jejím místě se nachází parkoviště. Areál je od roku 2015 pouze minimálně udržován a zajištěn proti vniknutí, nicméně proniknout dovnitř není zvlášť obtížné. Směsice různě starých provozních budov (v romantickém i secesním stylu až po konstruktivistické budovy) tvoří věnec okolo dlážděného vnitřního nádvoří, částečně zavaleného sutí a odpadem vzniklým při likvidaci škod v roce 2015.

V roce 2017 je zřejmě v plánu alespoň částečná obnova areálu, zejména jeho říčního traktu s působivou secesní trojposchoďovou budovou.

Zákoutí na severní straně areálů přímo zve k návštěvě vytlučenými okny a přívětivým přítmím bujné vegetace. Tak nějak si představujeme vstup do Kocouřího hrádku ve Stínadlech.
Zákoutí na severní straně areálů přímo zve k návštěvě vytlučenými okny a přívětivým přítmím bujné vegetace. Tak nějak si představujeme vstup do Kocouřího hrádku ve Stínadlech.
K pivovaru přiléhá ze severu také malý zděný domek nad minerálním pramenem, který zřejmě sloužil coby zdroj vody pro výstav piva. Vyústění trubky s přebytečnou vodou bylo hojně užíváno obyvateli nedalekého sídliště i po zrušení pivovaru - přestože se provoz zastavil, minerální voda proudila ze země nerušeně dál až do chvíle, kdy někdy utrhl prorezivělou trubku ve stěně.
K pivovaru přiléhá ze severu také malý zděný domek nad minerálním pramenem, který zřejmě sloužil coby zdroj vody pro výstav piva. Vyústění trubky s přebytečnou vodou bylo hojně užíváno obyvateli nedalekého sídliště i po zrušení pivovaru - přestože se provoz zastavil, minerální voda proudila ze země nerušeně dál až do chvíle, kdy někdy utrhl prorezivělou trubku ve stěně.
Z pramene stále vytéká mírně železitá voda se slabým sirným zápachem. Nemajíc trubky, skapává ovšem do bažiny na břehu řeky pod poněkud záhadný nápis „QUELLE GECSCHEN URSPRUNGS“. Pokoušíme se přeložit jako prapůvodní pramen?
Z pramene stále vytéká mírně železitá voda se slabým sirným zápachem. Nemajíc trubky, skapává ovšem do bažiny na břehu řeky pod poněkud záhadný nápis „QUELLE GECSCHEN URSPRUNGS“. Pokoušíme se přeložit jako prapůvodní pramen?
V historických pramenech se nám nepodařilo dohledat, zda byl pivovar Freybergs/Meisterbrau napojen na železniční síť. Fiotografie z druhého břehu Sály však pochází z místa, kudy vedla do 10. let 21. století spojovací vlečková dráha.
V historických pramenech se nám nepodařilo dohledat, zda byl pivovar Freybergs/Meisterbrau napojen na železniční síť. Fiotografie z druhého břehu Sály však pochází z místa, kudy vedla do 10. let 21. století spojovací vlečková dráha.
Zaslepená okna na jižní straně pivovaru z ulice Weingärten na místě bývalých vinic. Budova postavená na přelomu 19. a 20. století byla pojata v romantickém duchu s vížkami a cimbuřím.
Zaslepená okna na jižní straně pivovaru z ulice Weingärten na místě bývalých vinic. Budova postavená na přelomu 19. a 20. století byla pojata v romantickém duchu s vížkami a cimbuřím.
Za branou areálu se nachází dlážděné nádvoří, obklopené ze všech stran provozními budovami, povětšinou již bez střech. Plochu dvora pokrývají hromady trosek, suti a větví z vykácených dřevin. Areál je stále zlehka udržován.
Za branou areálu se nachází dlážděné nádvoří, obklopené ze všech stran provozními budovami, povětšinou již bez střech. Plochu dvora pokrývají hromady trosek, suti a větví z vykácených dřevin. Areál je stále zlehka udržován.
Průzkum budov je nebezpečný, avšak stále možný a zajímavý. V areálu lze strávit několik hodin, pokud ovšem shodou okolností nenarazíte na správce, který vás slušně, ale důrazně vyhodí ven.
Průzkum budov je nebezpečný, avšak stále možný a zajímavý. V areálu lze strávit několik hodin, pokud ovšem shodou okolností nenarazíte na správce, který vás slušně, ale důrazně vyhodí ven.
Moderní provozní budova pivovaru Freybergs/Meisterbrau z roku 1912 je v roce 2017 nejzachovalejší součástí kdysi největšího soukromého pivovaru v Německu.
Moderní provozní budova pivovaru Freybergs/Meisterbrau z roku 1912 je v roce 2017 nejzachovalejší součástí kdysi největšího soukromého pivovaru v Německu.

Zdroje

  1. Marodes.de: Meisterbräu Brauerei Halle. Dostupné z https://marodes.de/meisterbraeu-brauerei-halle.
 
Článek ze dne 3. 10. 2017 byl naposledy upraven dne 4. 10. 2017 a zobrazen celkem 1700×, naposledy dne 19. 1. 2020 v 17:18.
 
 

Články související s tématem Pivovar Meisterbräu Halle

Zpět | Nahoru

Potravinářský průmysl
Potravinářský průmysl
Průmysl jídla a pití Potravinářský průmysl, to jsou především cukrovary, které prožily v českých zemích nebývalý rozkvět na konci 19. století, pivovary, který…
Pivovar Jehnice
Pivovar Jehnice
Historie Datum založení pivovaru v Jehnicích není přesně známé, odhady stáří několikapatrových sklepů s podzemními prameništi mohou zasahovat až…
Pivovar Rájec nad Svitavou
Pivovar Rájec nad Svitavou
Historie pivovaru v Rájci-Jestřebí Nejstarší pivovar je v Rájci nad Svitavou, tj. části dnešního dvojměstí Rájec-Jestřebí doložen v Moravských zemských desk…
Potravinářský průmysl
Pivovar Karlovy Vary
Pivovar v Karlových Varech (Rybářích) jsem už od mala vídala z vlaku i autobusu a sledovala, jak postupně chátrá. Návštěvu jsem ale bohužel plánovala až p…
Halle Rosengarten (žzast)
Halle Rosengarten (žzast)
Název zastávky: Halle Rosengarten Číslo stanice: Kilometrická poloha: 4,0 Provozní obvod: …

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2020-01-21]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Pivovar%20Meisterbr%C3%A4u%20Halle.
 
Desktopová verze | Mobilní verze