Restaurace Ulysses Lodge Xagħra

Romantický, lehce orientální vzhled nedostavěné restaurace a hotelu podtrhuje její tradiční konstrukce z přesných kamenných bloků nařezaných jako stavebnice na tvary, jež drží pohromadě prakticky bez pojiva. To je ovšem současně kamenem úrazu, neboť maltské domy (bez malty) nejsou soudržné a v případě nepevného podloží se rychle rozpadají.
Romantický, lehce orientální vzhled nedostavěné restaurace a hotelu podtrhuje její tradiční konstrukce z přesných kamenných bloků nařezaných jako stavebnice na tvary, jež drží pohromadě prakticky bez pojiva. To je ovšem současně kamenem úrazu, neboť maltské domy (bez malty) nejsou soudržné a v případě nepevného podloží se rychle rozpadají.

Restaurace a zamýšlený hotel Ulysses Lodge na severovýchodním konci vesnice Xagħra na ostrově Gozo je opuštěná stavba. Z prázdných oken budovy postavené v tradičním maltském stylu z okrových pískovcových bloků se naskýtá panoramatický výhled na zátoku Ir-Ramla l-Ħamra a jeskyni Mixta na jejím protějším břehu.

Historie

Podle legendy se v dobách, kdy se ostrov Gozo ještě nazýval Ogygií, v zátoce Ir-Ramla l-Ħamra poprvé setkal hrdina Odysseus (anglicky Ulysses) s nymfou Kalipsó a okamžitě se do sebe zamilovali. Kalypsó pak Odyssea na ostrově laskavě věznila po sedm let a sliby jej marně přesvědčovala, aby ji pojal za právoplatnou manželku. Nicméně podle některých příběhů spolu alespoň zplodili syna Nausitoa,než se Zeus na Kalypsó rozhněval a poštval proti ní Herma, aby ji donutil Odyssea propustit. Ten si pak sestrojil jednoduchý vor a odplul; zátoka osiřela.

O pár tisíc let později, v 80. letech 20. století byly na stráni nad zátokou vybudovány restaurace a hotel nesousí Odysseovo jméno: Ulysses Lodge (ve volném překladu Odysseova šopa). Ještě před dokončením stavby se na terasách restaurace odehrálo symbolicky několik svatebních obřadů, což byl jeden z hlavních zamýšlených účelů stavby. Na ubytování v nevelké hotelové části zřejmě již nedošlo, neboť ještě před zastřešením horních podlaží se projevila nestabilita horniny, na které stavby stojí, zdi začaly praskat a budova s narušenou statikou musela být opuštěna. Od konce 80. let tak prázdná stavba neřízeně chátrá a čeká na svůj definitivní konec.

Během posledních tří desetiletí se objevilo několik developerských inicativ pokoušejících se o rekonstrukci hotelu nebo jeho nahrazení menším sídlištěm rekreačních staveb, díky pevné pozici místních obyvatel striktně lpějících na přísné stavební legislativě Maltské republiky, které se brání úplnému zastavění ostrovů, však k nové výstavbě dosud nedošlo.

Zátoku Ir-Ramla l-Ħamra včetně nedokončené restaurace Ulysses Lodge lze pozorovat z vápencové jeskyně Mixta. Na protějším kopci se nachází podobná ale větší Kalypsina jeskyně, ve které podle pověsti Kalypsó věznila Odyssea.
Zátoku Ir-Ramla l-Ħamra včetně nedokončené restaurace Ulysses Lodge lze pozorovat z vápencové jeskyně Mixta. Na protějším kopci se nachází podobná ale větší Kalypsina jeskyně, ve které podle pověsti Kalypsó věznila Odyssea.
Objekt restaurace jasně dominuje skalnaté stráni pod Xagħrou. Pláň nad zátokou je hustě zastavěna a místní úřady dnes omezují výstavbu dalších domů - ostrov Gozo je svojí rozlohou menší než Jihlava a s apetitem, který mají developeři, by trvalo jej úplně zastavět jen pár týdnů.
Objekt restaurace jasně dominuje skalnaté stráni pod Xagħrou. Pláň nad zátokou je hustě zastavěna a místní úřady dnes omezují výstavbu dalších domů - ostrov Gozo je svojí rozlohou menší než Jihlava a s apetitem, který mají developeři, by trvalo jej úplně zastavět jen pár týdnů.

Popis

Restaurace Ulysses Lodge je vystavěna z bloků charakteristického maltského vápence okrově žluté barvy. Jednotlivé stavební prvky jsou s milimetrovou přesností vyřezány z horniny a zapadají do sebe jako stavebnice, která je jen na několika místech (zejména podlahy vyšších pater) doplněna železobetonovými konstrukcemi. Hlavní hmota budovy je trojpodlažní s nejnižším podlažím ve svahu částečně podzemním, sklepy restaurace nemá. Nejnižší podlaží vybíhá zpod hlavní budovy a vytváří neuzavřené atrium uprostřed s vodotryskem a bazénem, oobehnané arkádami s hodovacámi sály a kuchyní. Druhé podlaží nebylo v této části budovy nikdy dokončeno.

Ještě před dokončením se na několika místech budovy projevila nesoudržnost stěn vyvolaná pohyby podloží na stráni nad zátokou. Praskliny ve zdech znamenaly ukončení stavby, která nebyla nikdy sanována ani odstraněna. V prázdných místnostech lze proto dodnes nalézt zbytky profesionálního kuchyňského vybavení, nábytek zřejmě v budově instalován ani nebyl. Restaurace je v současnosti volně přístupná a z jejích slepých oken lze pozorovat panoramatickým výhledem dění na skromných plážích zátoky Ir-Ramla l-Ħamra.

Na ramelské pláži se návštěvníci koupou celoročně, pobřeží lemují palmy. Vstupme nyní do kamenného komplexu oOdysseovy šopy a prohlédněme si jej blíže.
Na ramelské pláži se návštěvníci koupou celoročně, pobřeží lemují palmy. Vstupme nyní do kamenného komplexu oOdysseovy šopy a prohlédněme si jej blíže.
Na zdi u vstupu do kuchyně je jasně vidět neblahý vliv nestavilního podloží na stavbu v tradičním maltském stylu - paradoxne bez malty. Stěny běžně drží pohormadě jen díky naprosto přesnému opracování a vlastní váze vápencových bloků, případně s velmi tenkou vrstvičkou pojiva.
Na zdi u vstupu do kuchyně je jasně vidět neblahý vliv nestavilního podloží na stavbu v tradičním maltském stylu - paradoxne bez malty. Stěny běžně drží pohormadě jen díky naprosto přesnému opracování a vlastní váze vápencových bloků, případně s velmi tenkou vrstvičkou pojiva.
Hlavní sál restaurace. Stropy jsou sice železobetonové, ale nesené konstrukcí odvážných kamenných oblouků.
Hlavní sál restaurace. Stropy jsou sice železobetonové, ale nesené konstrukcí odvážných kamenných oblouků.
Jsou místa, kde musí být krásně naprosto kdykoliv. Ulysses Lodge mezi ně určitě patří(la).
Jsou místa, kde musí být krásně naprosto kdykoliv. Ulysses Lodge mezi ně určitě patří(la).
Bývalá kuchyně restaurace. Údajně tu vařili jen pro několik svatebních hostin, než se daly budovy do pohybu. V koutě za sporákem je dobře vidět pukliny v kamenných zdech.
Bývalá kuchyně restaurace. Údajně tu vařili jen pro několik svatebních hostin, než se daly budovy do pohybu. V koutě za sporákem je dobře vidět pukliny v kamenných zdech.
Nápisy na zdech v nejrůznějších jazycích v současnosti dokazují to, co na Maltě platí už po tisíciletí - že je křižovatkou náboženství, jazyků i kultur.
Nápisy na zdech v nejrůznějších jazycích v současnosti dokazují to, co na Maltě platí už po tisíciletí - že je křižovatkou náboženství, jazyků i kultur.
Snad připomínka divokých praktik vášnivé Kalypsó, která si v jesykni nad hotelem držela Odyssea jako otroka?
Snad připomínka divokých praktik vášnivé Kalypsó, která si v jesykni nad hotelem držela Odyssea jako otroka?
Jiným charakteristickým prvkem maltských staveb jsou ornamentální kachličky, inspirované arabským světem.
Jiným charakteristickým prvkem maltských staveb jsou ornamentální kachličky, inspirované arabským světem.
Ještě na skok v hlavním sále, kde mezi dlaždicemi začínají ve 4. desetiletí opuštěnosti rašit keře přímo v místnosti.
Ještě na skok v hlavním sále, kde mezi dlaždicemi začínají ve 4. desetiletí opuštěnosti rašit keře přímo v místnosti.
Maltská architektura je pro Středoevropana velice zajímavá. Italské baroko se tu prolíná s antickými vzory, prvky islámské architektury a moderním tvaroslovím. To vše striktně v okrovém odstínu místního vápence. To, co by snad jinde působilo jako nesourodý slepenec a kýč, dostává díky tradičnímu materiálu na Maltě klidný a sebevědomý výraz.
Maltská architektura je pro Středoevropana velice zajímavá. Italské baroko se tu prolíná s antickými vzory, prvky islámské architektury a moderním tvaroslovím. To vše striktně v okrovém odstínu místního vápence. To, co by snad jinde působilo jako nesourodý slepenec a kýč, dostává díky tradičnímu materiálu na Maltě klidný a sebevědomý výraz.
Kupodivu nelze maltským stavbám vytknout ani typický neduh architektury převážně muslimských zemí - tedy přehnanou konzervativnost, známou třeba z Turecka, kde vypadají budovy už tisíc let pořád stejně. Stavby jsou originální a přesto neuráží svojí extravagancí.
Kupodivu nelze maltským stavbám vytknout ani typický neduh architektury převážně muslimských zemí - tedy přehnanou konzervativnost, známou třeba z Turecka, kde vypadají budovy už tisíc let pořád stejně. Stavby jsou originální a přesto neuráží svojí extravagancí.
Chvíli si tu člověk připadá jako v ruinách antického chrámu, chvíli jako před nádražním viaduktem v Sydney.
Chvíli si tu člověk připadá jako v ruinách antického chrámu, chvíli jako před nádražním viaduktem v Sydney.
Výhled na moře je odsud fenomenální.
Výhled na moře je odsud fenomenální.
Pohled na protější stranu zátoky, ve skalách se jasně rýsuje jeskyně Mixta.
Pohled na protější stranu zátoky, ve skalách se jasně rýsuje jeskyně Mixta.
Zátoka Ir-Ramla l-Ħamra (Rudé písky), zkráceně Ramla. Zdejší pláže vděčí za svoji ostře oranžovou barvu právě maltskému vápenci zbarvenému do žluta až oranžova příměsemi jílů.
Zátoka Ir-Ramla l-Ħamra (Rudé písky), zkráceně Ramla. Zdejší pláže vděčí za svoji ostře oranžovou barvu právě maltskému vápenci zbarvenému do žluta až oranžova příměsemi jílů.
Místo, kde se zastavil čas už před tisíci let.
Místo, kde se zastavil čas už před tisíci let.
Je to tu passé. Maltsky pase.
Je to tu passé. Maltsky pase.
Jedna z místností v nejvyšším podlaží. Není tu nic ale měly tu být zřejmě pokoje pro hosty.
Jedna z místností v nejvyšším podlaží. Není tu nic ale měly tu být zřejmě pokoje pro hosty.
Výhled na neuzavřené atrium a bazén, u kterého se měla nacházet fontána s vodotryskem.
Výhled na neuzavřené atrium a bazén, u kterého se měla nacházet fontána s vodotryskem.
Chvíle tichého usebrání s výhledem na místa, kudy kráčela historie lidstva.
Chvíle tichého usebrání s výhledem na místa, kudy kráčela historie lidstva.
Sbohem Odysseova lóže!
Sbohem Odysseova lóže!

Zdroje

  1. Tesei, A. Ir-Ramla and the mystery of the cave. Dostupné z https://ascosilasciti.com/en/2020/03/31/ir-ramla-abandoned-hotel-malta/.
  2. Calleja, L. In the Pristine Land where Calypso and Ulysses Fell in Love, lies an Abandoned Arched Hotel. Dostupné z https://www.shootingmalta.com/blog/2019/10/8/ramla-hamra-calpyso-ulysses-hotel-gozo.
 
Článek ze dne 14. 11. 2020 byl naposledy upraven dne 15. 11. 2020 a zobrazen celkem 355×, naposledy dne 13. 4. 2021 v 14:39.
 
 

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2021-04-13]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Restaurace%20Ulysses%20Lodge%20Xag%C4%A7ra.
 
Desktopová verze | Mobilní verze