[R] logical

Vektory logical

Popis

Vytvořit nebo otestovat objekty typu "logical", a základní logické konstanty.

Použití

TRUE
FALSE
T; F

logical(length = 0)
as.logical(x, ...)
is.logical(x)

Argumenty

logical {base} Dokumentace R v češtině
length

Nezáporní integer specifikující požadovanou délku. Hodnoty double budou konvertovány na integer: poskytnutí argumentu jiné délky ako jeden je chyba.

x

objekt, který má být konvertován nebo testován.

...

další argumenty zadané nebo sebrané z jiných metod.

Detaily

TRUE a FALSE jsou rezervovány slova označující logické konstanty v jazyku R, přičemž T a F jsou globální proměnné, kterých iniciální hodnoty jsou nastaveny na tyhle. Všechny čtyři jsou logical(1) vektory.

Logical vektory jsou konvertovány na integer vektory v kontextu, kde je požadována numerická hodnota, s namapováním TRUE k 1L, FALSE k 0L a NA k NA_integer_.

Hodnota

logical vytváří vektor logical specifikované délky. Každý element vektoru je roven FALSE.

as.logical se snaží konvertovat argument na typ logical. Pro faktory, tohle používá levely (štítky). Jako as.vector odstraní atributy včetně jmen. Řetězce znaků c("T", "TRUE", "True", "true") jsou považovány za true, c("F", "FALSE", "False", "false") za false, a všechny ostatní za NA.

is.logical vrací TRUE nebo FALSE podle toho, jestli je argument typu logical.

Reference

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) The New S Language. Wadsworth & Brooks/Cole.

Viz také

NA, jiná logical konstanta.

 
Článek ze dne 11. 8. 2018 byl naposledy upraven dne 11. 8. 2018 a zobrazen celkem 14745×, naposledy dne 23. 6. 2024 v 9:48.
 
 

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-06-25]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/%5BR%5D%20logical.
 
Desktopová verze | Mobilní verze