[R] plot

Generické vykreslování grafů X-Y

plot {graphics} Dokumentace R v češtině

Popis

Generická funkce pro vykreslování R objektů. Pro další podrobnosti k argumentům grafických parametrů viz par.

Pro jednoduché bodové grafy bude využita funkce plot.default. Existuje nicméně řada vykreslovacích metod plot pro různé R objekty včetně funkcí, datových rámců, hustotních objektů atd. Pro jejich zobrazení použijte methods(plot) a příslušnou dokumentaci.

Použití

plot(x, y, ...)

Argumenty

x souřadnice bodu v grafu. Alternativně mohou být zadány jednotlivé vykreslované struktury, funkce nebo libovolný R objekt s vlastní vykreslovací metodou.
y ypsilonová souřadnice bodu v grafu, v případě, že x je vhodná struktura, je tento argument volitelný.
... Argumenty příslušející k vykreslovací metodě, jako jsou například vykreslovací parametry (viz par). Řada metod umí pracovat s následujícími argumenty:
type typ grafu, který má být vykreslen. Možné typy jsou:
  • "p" pro body,
  • "l" pro úsečky,
  • "b" pro obojí,
  • "c" pouze pro úsečkovou část z "b",
  • "o" pro obojí „překreslené“,
  • "h" svislé úsečky podobné histogramu (resp. grafu hustoty)
  • "s" pro schody,
  • "n" pro potlačení vykreslení.
Všechny ostatní typy vrací varování nebo chybu; pouze např. použití type = "punkte" je rovnocenné s type = "p" z důvodu kompatibility s S. Některé metody, např. plot.factor, tuto variantu neumožňují.
main hlavní titulek grafu. Viz title.
sub podtitulek grafu. Viz title.
xlab popisek osy x. Viz title.
ylab popisek osy y. Viz title.
asp poměr stran y/x, viz plot.window.

Podrobnosti

Typy složené ze dvou následných kroků se liší ve své x-y preferenci: Při přechodu z (x1,y1) do (x2,y2) s x1 < x2 se type = "s" pohybuje nejprve vodorovně a následně svisle, zatímco type = "S" naopak.

Viz také

plot.default, plot.formula a další metody; points, lines, par.

Pro vykreslování X-Y-Z viz contour, persp and image.

Příklady

require(stats) plot(cars) lines(lowess(cars))

plot(sin, -pi, 2*pi) # viz ?plot.function

## Graf diskretniho rozdeleni: plot(table(rpois(100, 5)), type = "h", col = "red", lwd = 10, main = "rpois(100, lambda = 5)")

## Jednoduche kvantily/ECDF, viz ecdf() {library(stats)} pro lepsi variantu: plot(x <- sort(rnorm(47)), type = "s", main = "plot(x, type = "s")") points(x, cex = .5, col = "dark red")

 
Článek ze dne 9. 4. 2015 byl naposledy upraven dne 9. 4. 2015 a zobrazen celkem 12310×, naposledy dne 28. 11. 2023 v 11:31.
 
 

Články související s tématem [R] plot

Zpět | Nahoru

Návody R
Návody R
Převzato z tématu Dokumentace R v češtině: Dokumentace R v češtině je projekt zaměřený na postupné překládání dokumentace nejčastěji používaných funkcí stati…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2023-12-05]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/%5BR%5D%20plot.
 
Desktopová verze | Mobilní verze