Úzkokolejka Kateřina

Úzkorozchodná dráha Kateřina.
Úzkorozchodná dráha Kateřina.

Úzkokolejka Kateřina je pozůstatkem rozsáhlého systému důlních drážek o rozchodu 600 mm a délce přes 20 km v okolí města Skalné. Od roku 2012 jsou na úzkokolejce v provozu muzejní turistické vlaky.

Historie

Již od pozdního středověku probíhala v okolí města Skalné těžba keramických jílů a písků (a méně kvalitního hnědého uhlí, které často jílovité nerosty doprovází). V roce 1873 získala těžba průmyslový charakter v souvislosti s výstavbou pecí na výrobu šamotu a kameniny, který se ještě prohloubil po dokončení železniční tratě z Chebu do Lubů v roce 1900.

Počátek 20. století znamenal intenzivní rozvoj těžby jílu, písků, ale také rašeliny a hnědého uhlí a nárůst objemu vytěžených hmot přepravovaných ke zpracování nebo transportu po normálněrozchodné železniční trati. Logickým řešením se tak stala výstavba úzkokolejných železnic, které ve srovnání s dopravou koňskými potahy nebo staromódními automobily nabízely hned několik předností - počínaje vyšší kapacitou vlaku ve srovnání s vozem až po méně nákladnou údržbu cest a vyšší únosnost kolejových pásů ve srovnání s rozměklou jílovitou zemí.

Již před 1. světovou válkou tak v okolí Skalné vyrostla síť drážek čtyř rozchodů (500 mm, 600 mm, 700 mm a 900 mm) dosahující svojí celkovou délkou přes 20 km. V době největšího rozkvětu spojovala úzkokolejka přes 20 lomů, tři železniční stanice/nákladiště a několik průmyslových provozů. Postupně docházelo ke sjednocování rozchodu úzkokolejek na standardních (a již od počátků převažujících) 600 mm.

Velmi podrobný článek o historii dráhy přináší na svém webu 1. základní organizace Českého svazu ochránců památek Iron Monument Club Plzeň:

http://www.csimc.cz/soos.php

Naleznete zde popis historických souvislostí, vozidel na drážce i technologie těžby jílů a písků v okolí Skalné.

Po počátečním období animální a humánní trakce byly od roku 1909 nasazovány na důlní vlaky parní (Maffei) a dieselové (Deutz) lokomotivy. Postupně různí provozovatelé úzkokolejek dováželi další nová i zánovní vozidla parní i motorové trakce německých značek Krauss, Maffei, Orenstein & Koppel, Deutz a Demag.

Těžba i provoz sítě úzkokolejek pokračovaly přes obě světové války, po znárodnění a spojení těžebních společností německých majitelů byly provozy sjednoceny v národním podniku Sedlecké kaolinové závody (posléze Spojené sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné závody, později Keramické a sklářské suroviny Sedlec a nakonec KEMA, keramické materiály). Zastarávající lokomotivy byly postupně nahrazovány stroji československé produkce, zejména BN30 a BN30R, poslední parní lokomotivy byly do Skalné předisponovány z dokončené stavby dráhy Brno – Havlíčkův Brod v roce 1953. I za socializmu zůstaly v provozu kvalitní dieselové lokomotivy Deutz, které sloužily k „dálkové“ přepravě úzkokolejných vlaků.

V roce 2005 se podnik stal součástí společnosti Lasselsberger, a.s., později LB Minerals s.r.o. Přeprava surovin úzkokolejnými vlaky byla postupně utlumována a definitivně skončila po roce 2010. od roku 2012 je část původní sítě (zejména úsek Nový Drahov – Kateřina – výhybna Suchá) udržována obecně prospěšnou společností Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina (https://www.kamennevrchy.cz/pamatky-a-zajimavosti/uzkorozchodna-draha-katerina/), zbylá část sítě byla postupně snesena nebo chátrá.

Popis

Z původní sítě spojující na severu lom Šneky se stanicí Velký Luh, výhybnou Bílý Mlýn a přes šamotku ve Skalné oblast lomů (Nová Ves, Suchá, Pastviny) okolo výhyben Kateřina, Suchá a Sázek, kde se trať větvila a na jihu nádraží Nový Drahov, zbyly už pouhé fragmenty. Provoz je zachován na necelé 2 km dlouhém úseku Soos (Nový Drahov) – kateřina, koleje se nachází v roce 2018 také na větvi mezi Kateřinou a Suchou Jámou a kaolínkou ve Vonšově. Zbývající část trati byla povětšinou snesena.

Za počátek úzkokolejky lze považovat její nejjižnější větev zasahující do oploceného areálu u železniční stanice Nový Drahov v osadě Hájek. Zde byla vybudována malá dvojkolejná stanice nazvaná Soos podle nedalekého rašeliniště.
Za počátek úzkokolejky lze považovat její nejjižnější větev zasahující do oploceného areálu u železniční stanice Nový Drahov v osadě Hájek. Zde byla vybudována malá dvojkolejná stanice nazvaná Soos podle nedalekého rašeliniště.
Z areálu vychází úzká kolej přímo ke staniční budově prostými vrátky.
Z areálu vychází úzká kolej přímo ke staniční budově prostými vrátky.
Doslova za rohem se nachází muzeum rezervace Soos, malý zoopark a geologický park. Hlavním lákadlem je však samotné rašeliniště s výrony CO2, považovanými někdy za bahenní sopky.
Doslova za rohem se nachází muzeum rezervace Soos, malý zoopark a geologický park. Hlavním lákadlem je však samotné rašeliniště s výrony CO2, považovanými někdy za bahenní sopky.
Úzkokolejka vede necelých 400 m rovnoběžně s normálněrozchodnou železniční tratí, načež zahýbá v pravém úhlu k severoseverovýchodu.
Úzkokolejka vede necelých 400 m rovnoběžně s normálněrozchodnou železniční tratí, načež zahýbá v pravém úhlu k severoseverovýchodu.
Průjezdný profil je na úzké trati na první pohled menší než na „velké“ dráze. Tady by přeprava standardních železničních vozů na podvalnících nefungovala.
Průjezdný profil je na úzké trati na první pohled menší než na „velké“ dráze. Tady by přeprava standardních železničních vozů na podvalnících nefungovala.
Dál pokračuje drážka směrem, který by se s určitou dávkou optimizmu dal nazvat přímým, podél silničky a  západní hranice rozlehlého rašeliniště Soos.
Dál pokračuje drážka směrem, který by se s určitou dávkou optimizmu dal nazvat přímým, podél silničky a západní hranice rozlehlého rašeliniště Soos.
Exkurzní trasa po hatích vybudovaných v rašeliništi mezi gejzíry a bahenními sopkami začíná doslova na kolejích.
Exkurzní trasa po hatích vybudovaných v rašeliništi mezi gejzíry a bahenními sopkami začíná doslova na kolejích.
V roce 2018 byl v provozu jediný úsek drážky (Soos–Kateřina, cca 1,7 km),jehož většinu tvoří právě jedna dlouhá přímá kolej.
V roce 2018 byl v provozu jediný úsek drážky (Soos–Kateřina, cca 1,7 km),jehož většinu tvoří právě jedna dlouhá přímá kolej.
Srdcem úzkorozchodky je rozsáhlá stanice Kateřina u stejnojmenné osady. Tady se potkávaly čtyři větve trati, byly zde deponovány vozy a dodnes je tu miniaturní depo.
Srdcem úzkorozchodky je rozsáhlá stanice Kateřina u stejnojmenné osady. Tady se potkávaly čtyři větve trati, byly zde deponovány vozy a dodnes je tu miniaturní depo.
Na vjezdu je stanice chráněna masivní výkolejkou/závorou, která spolehlivě zabrání vjezdu i odjezdu čehokoliv, co nemá na kolejích co dělat. Takovou by určitě nepohrdl ani Miloš Hrma.
Na vjezdu je stanice chráněna masivní výkolejkou/závorou, která spolehlivě zabrání vjezdu i odjezdu čehokoliv, co nemá na kolejích co dělat. Takovou by určitě nepohrdl ani Miloš Hrma.
Stanice Kateřina disponuje zhruba dvacítkou kolejí, z nichž většina je kusých, vybíhajících do různých směrů. Nachází se v ní také přístřešky na odstavení vozů mimo vliv povětrnosti.
Stanice Kateřina disponuje zhruba dvacítkou kolejí, z nichž většina je kusých, vybíhajících do různých směrů. Nachází se v ní také přístřešky na odstavení vozů mimo vliv povětrnosti.
O0d roku 2012 je na drážce zejména díky nadšeným dobrovolníkům opět provoz - každé léto vyjíždí turistické muzejní vlaky. jejich provoz vyžaduje také údržbu trati a na několika místech dokonce výstavbu nových kolejí.
O0d roku 2012 je na drážce zejména díky nadšeným dobrovolníkům opět provoz - každé léto vyjíždí turistické muzejní vlaky. jejich provoz vyžaduje také údržbu trati a na několika místech dokonce výstavbu nových kolejí.
Malým klenotem je původní trojkolejné depo v severní části stanice Kateřina, kde mohou přezimovat lokomotivy i osobní vozy dráhy.
Malým klenotem je původní trojkolejné depo v severní části stanice Kateřina, kde mohou přezimovat lokomotivy i osobní vozy dráhy.
Zajímavostí úzkorozchodky jsou přestavníky se závažím vyrobeným ze starého železničního kola.
Zajímavostí úzkorozchodky jsou přestavníky se závažím vyrobeným ze starého železničního kola.
Těžiště vozového parku drážky tvoří důlní nákladní vozy dobře známé z Rychlonožkova snu o ševci.
Těžiště vozového parku drážky tvoří důlní nákladní vozy dobře známé z Rychlonožkova snu o ševci.
Technicky znějící zkratka MUDK znamená „Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina“.
Technicky znějící zkratka MUDK znamená „Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina“.
Vozy byly loženy zejména rašelinou a jílem z okolních ložisek.
Vozy byly loženy zejména rašelinou a jílem z okolních ložisek.
Ve stanici Kateřina se nachází také dva jednoduché přístřešky pro odstavování vozů, do kterých tak neprší a nesněží.
Ve stanici Kateřina se nachází také dva jednoduché přístřešky pro odstavování vozů, do kterých tak neprší a nesněží.
Přístřešky jsou návštěvníkům k dispozici. Vše si lze prohlédnout ba dokonce osahat na vlastní oči i ruce.
Přístřešky jsou návštěvníkům k dispozici. Vše si lze prohlédnout ba dokonce osahat na vlastní oči i ruce.
Děti mohou třeba pokreslit rezavý vagónek kouskem lupku. Dospělí si můžou vyzkoušet jak náročné je ložený vozík tlačit po nerovných kolejích ručně.
Děti mohou třeba pokreslit rezavý vagónek kouskem lupku. Dospělí si můžou vyzkoušet jak náročné je ložený vozík tlačit po nerovných kolejích ručně.
Kateřina je možná jedinou železniční stanicí v ČR s přepravou cestujících avšak bez jediného nástupiště.
Kateřina je možná jedinou železniční stanicí v ČR s přepravou cestujících avšak bez jediného nástupiště.
V roce 2018 bylo možné se ze Soosu do Kateřiny a naopak svézt od půle května do půle září.
V roce 2018 bylo možné se ze Soosu do Kateřiny a naopak svézt od půle května do půle září.
Z Kateřiny vybíhaly další větve dráhy do Vonšova a dále až za Velký Luh, k lomu Suchá jáma a kaolinovým dolům Nová Ves na sever a Pastviny na jihovýchod od stanice.
Z Kateřiny vybíhaly další větve dráhy do Vonšova a dále až za Velký Luh, k lomu Suchá jáma a kaolinovým dolům Nová Ves na sever a Pastviny na jihovýchod od stanice.
Část trati k Suché jámě je ještě v provozu, ale její další osud je nejasný. V hlubokých lesích se koleje daří udržet, na pláni však už roky postupně mizí jako by je odvával vítr…
Část trati k Suché jámě je ještě v provozu, ale její další osud je nejasný. V hlubokých lesích se koleje daří udržet, na pláni však už roky postupně mizí jako by je odvával vítr…

Zdroje

  1. Iron Monument Club Plzeň: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina: Úzkorozchodné dráhy na Skalensku. Dostupné z http://www.csimc.cz/soos.php.
  2. Svazek obcí kamenné vrchy: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina (NPR Sooss). Dostupné z https://www.kamennevrchy.cz/pamatky-a-zajimavosti/uzkorozchodna-draha-katerina/.
  3. Čert007: Úzkokolejka Šneky-Skalná-Pastviny II. Dostupné z http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-sneky-skalna-pastviny-ii.
 
Článek ze dne 8. 9. 2018 byl naposledy upraven dne 9. 9. 2018 a zobrazen celkem 12894×, naposledy dne 17. 4. 2024 v 9:27.
 
 

Články související s tématem Úzkokolejka Kateřina

Zpět | Nahoru

Nový Drahov (nákl a žzast)
Nový Drahov (nákl a žzast)
Název nákl a žzast: Nový Drahov Číslo nákl a žzast: 766857 Kilometrická poloha: 4,08 Provoz…
Databáze úzkokolejek
Databáze úzkokolejek
Následující seznam úzkokolejek obsahuje všechny dráhy o rozchodu menším než standardních 1435 mm, o jejichž existenci se podařilo získat spolehlivou informaci …
Skalná
Skalná
leží v v ORP v nadmořské výšce m. V roce zde žilo obyvatel. má katastrální území o rozloze ha.Seznam železničních zastávek a stanic na katastruSkalná…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-17]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/%C3%9Azkokolejka%20Kate%C5%99ina.
 
Desktopová verze | Mobilní verze