Štola u Rabštejna nad Střelou

Za zazděným hlavním vstupem se skrývá ještě jedna původně zazděná, nyní volně průchozí bariéra.
Za zazděným hlavním vstupem se skrývá ještě jedna původně zazděná, nyní volně průchozí bariéra.

Průzkumná štola po zamýšlené těžbě uranových rud severně od Rabštejna nad Střelou je od 50. let 20. století opuštěná. Pozůstatkem po zamýšlené těžbě je pouze nevelké poddolované území v lesích západně od Nového Dvora.

Historie

Průzkumná štola je pravděpodobně pozůstatkem z období překotného hledání ložisek uranových rud v Československu v 50. létech 20. století pod tlakem Sovětského svazu. Závod v jaderném zbrojení mezi SSSR a USA vyvolal ohromnou poptávku po uranových rudách, díky níž byly v ČSR na mnoha místech realizovány z pozdějšího pohledu i zcela nerentabilní průzkum či těžba uranu. Konkrétní období, ve kterém probíhal průzkum u Rabštejna nad Střelou však není autoru znám.

Popis

Ústí štoly se nachází na katastru obce Žihle, v území Nový Dvůr v údolí bezejmenného potoka asi 1 km severně od Rabštejna nad Střelou. Ústí je částečně zazděno mohutnou betonovou zdí, která však končí asi 1 m pod horním okrajem štoly a umnožňuje tak vstup do podzemí.

Samotná štola je menšího rozsahu, za další zdí, ve které je vylomen průchozí otvor, se nachází rozcestí, ze kterého pokračuje jedna zhruba 20 m dlouhá chodba šikmo doleva a druhá, přibližně stejně dlouhá chodba šikmo doprava. Obě chodby končí po několika metrech čelbou.

Ve štole se nachází drobné pozůstatky vydřevení a fragmenty kolejí původní důlní drážky o dvou různých rozchodech.

Vstup do průzkumné štoly je poměrně nápadný z povrchu na místě, kde se jinak sevřené údolí bezejmenného potoka mírně otvírá slunci.
Vstup do průzkumné štoly je poměrně nápadný z povrchu na místě, kde se jinak sevřené údolí bezejmenného potoka mírně otvírá slunci.
Podle nápisů uhlem na vstupní betonové bariéře lze usuzovat, že je průzkumná štola častým cílem dívčích expedic.
Podle nápisů uhlem na vstupní betonové bariéře lze usuzovat, že je průzkumná štola častým cílem dívčích expedic.
Vstup je středně náročný, nejdůležitější je nespadnout do hromady odpadků z vnitřní strany masivní vchodové zdi.
Vstup je středně náročný, nejdůležitější je nespadnout do hromady odpadků z vnitřní strany masivní vchodové zdi.
Uran se tu nakonec netěžil, tak sem místní aspoň naházeli staré pneumatiky.
Uran se tu nakonec netěžil, tak sem místní aspoň naházeli staré pneumatiky.
Systém štol není rozsáhlý, dělí se na dvě větve. Ta pravá končí po několika metrech nesmlouvavou čelbou.
Systém štol není rozsáhlý, dělí se na dvě větve. Ta pravá končí po několika metrech nesmlouvavou čelbou.
Poblíž rozcestí lze spatřit tlející zbytky čehosi, co snad mohlo kdysi být dřevěnou výztuží.
Poblíž rozcestí lze spatřit tlející zbytky čehosi, co snad mohlo kdysi být dřevěnou výztuží.
Nejzajímavější nález se však nachází pod hromadou drobného kamení. Po odhrnutí štěrku se objevují rezivé důlní koleje se třemi kolejnicemi ve formě neobvyklé splítky.
Nejzajímavější nález se však nachází pod hromadou drobného kamení. Po odhrnutí štěrku se objevují rezivé důlní koleje se třemi kolejnicemi ve formě neobvyklé splítky.
Také levá ze chodba končí po několika metrech čelbou. Dál cesta nevede.
Také levá ze chodba končí po několika metrech čelbou. Dál cesta nevede.

Zdroje

  1. Návrh zadání územního plánu obce Žihle, 2009. Dostupné z www.obec-zihle.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah205_1.doc&original=ZADÁNÍ_návrh.doc
  2. Česká geologická služba: Důlní díla a poddolování. Dostupné z https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/.
 
Článek ze dne 9. 12. 2017 byl naposledy upraven dne 18. 12. 2017 a zobrazen celkem 12417×, naposledy dne 16. 4. 2024 v 23:50.
 
 

Články související s tématem Štola u Rabštejna nad Střelou

Zpět | Nahoru

Žihle
Žihle
leží v v ORP v nadmořské výšce m. V roce zde žilo obyvatel. má katastrální území o rozloze ha.Seznam železničních zastávek a stanic na katastruŽihle …
Podzemí
Podzemí
Podzemí přirozené i lidmi vyhloubené. Jeskyně, štoly, sklepy, chodby, bunkry, tunely a nádrže. Nejvíce článků je zatím na stránce Brněnské podzemí, al…
Manětín
Manětín
leží v v ORP v nadmořské výšce m. V roce zde žilo obyvatel. má katastrální území o rozloze ha. Město manětín se skládá z původních 15 vesnic,…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-17]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/%C5%A0tola%20u%20Rab%C5%A1tejna%20nad%20St%C5%99elou.
 
Desktopová verze | Mobilní verze