Důl Julius Zastávka

Historie dolu Julius v Zastávce

Důl Julius byl jedním z nejmladších dolů v Rosicko-Oslavanském černouhelném revíru. Otevřen byl v roce 1877 po sedmi letech výstavby a pod názvem Neue Schacht (Nová šachta) se stal dominantou obce Zastávky (tehdy ovšem ještě Božího Požehnání neboli Gottes Segen). Areál dolu, který dosáhl největší hloubky 790,19 m zahrnoval kromě samotné těžní věže a budovy s těžním strojem také provoz pro výrobu černouhelných briket specifického vejčitého tvaru. Brikety nazývané „zastávecké bulky“ se vyráběly ve válcových lisech, kterými procházela směs uhelného prachu s namletou černouhelnou smolou. Denní kapacita byla až 30 vagónů vyrobených briket. Kromě briketárny byla v areálu dolu pila pro výrobu důlních výdřev a provozní strojní dílny na opravu důlních strojů a hornického nářadí.

Vrátnice osiřela, hodiny se zastavily. Vyzývavě nadzvednutá závora zve k prohlídce umírajícího dolu Julius v Zastávce.
Vrátnice osiřela, hodiny se zastavily. Vyzývavě nadzvednutá závora zve k prohlídce umírajícího dolu Julius v Zastávce.
Vcházíme dovnitř mezi směsici starých a nových staveb, které přes sto let sloužily k dobývání černého uhlí až z kilometrových hloubek.
Vcházíme dovnitř mezi směsici starých a nových staveb, které přes sto let sloužily k dobývání černého uhlí až z kilometrových hloubek.
Na místě, kde kdysi drnčely a hučely stroje, špinaví havíři fárali do dolů a z dolů a nad jejich hlavami projížděly vozíky lanovky, je dnes hrobové ticho.
Na místě, kde kdysi drnčely a hučely stroje, špinaví havíři fárali do dolů a z dolů a nad jejich hlavami projížděly vozíky lanovky, je dnes hrobové ticho.
Na hlavní budově, ve které se skrýval těžní stroj, lze ještě číst zbytky nápisu JULIUS.
Na hlavní budově, ve které se skrýval těžní stroj, lze ještě číst zbytky nápisu JULIUS.

V roce 1910 byla vybudována lanovka vedoucí od dolu Julius k dolu Ferdinand, se kterým byl důl Julius sice spojen dvojicí vleček (Julius), (Ferdinand), nicméně při dopravě bylo nutné překonávat úvrať v dopravně zatížené stanici Zastávka u Brna, což při obousměrné dopravě hlušiny z dolu Julius na odvalovou haldu u dolu Ferdinand a v opačném směru uhlí vytěženého v dole Ferdinand do briketárny dolu Julius znamenalo enormní zatížení.

V nádržích rozličných účelů zahnívá olejem prosycená voda, kterou už nikdy nikdo nevyčistí.
V nádržích rozličných účelů zahnívá olejem prosycená voda, kterou už nikdy nikdo nevyčistí.
Zánik je blízko. Za dva, možná za tři roky, zmizí důl, kde pracovaly generace horníků, z povrchu zemského.
Zánik je blízko. Za dva, možná za tři roky, zmizí důl, kde pracovaly generace horníků, z povrchu zemského.
Dnes ještě můžeme v chládnoucích paprscích slunce obdivovat budovy s nádechem průmyslových odrazů secese.
Dnes ještě můžeme v chládnoucích paprscích slunce obdivovat budovy s nádechem průmyslových odrazů secese.
V některých zákoutích je stále ještě klid. Několik menších firem přebývá v rozvalinách mrtvého kolosu.
V některých zákoutích je stále ještě klid. Několik menších firem přebývá v rozvalinách mrtvého kolosu.

Za 2. světové války utrpěl důl Julius značné škody, po zničení rozvodny byla z provozu vyřazena vodní čerpadla, což vedlo k zatopení dolu. Díky ohromnému úsilí tehdejších zaměstnanců byl důl po následném požáru na konci roku 1945 poměrně rychle uveden opět do provozu a po nástupu socializmu dále modernizován. V roce 1952 byl zrušen parní těžní stroj, který nahradil elektrický pohon. Pravděpodobně v souvislosti se zrušením těžního stroje přišel důl o jeden ze dvou komínů, které tvořily společně s těžní věží dominantní prvek nad obcí.

Zbývající stavby však nemilosrdně ovíjí šlahouny psího vápna matka příroda. Co si nvezme člověk, vezme si ona.
Zbývající stavby však nemilosrdně ovíjí šlahouny psího vápna matka příroda. Co si nvezme člověk, vezme si ona.
Průčelí hlavní budovy z let 1870-1877 se svým rozvržením blíží secesním východiskům.
Průčelí hlavní budovy z let 1870-1877 se svým rozvržením blíží secesním východiskům.
Uvnitř je zkáza neoddiskutovatelná. Zde už se jen čeká na poslední ránu.
Uvnitř je zkáza neoddiskutovatelná. Zde už se jen čeká na poslední ránu.
Pohled zdola, ze směru od nádraží bývalé vlečky.
Pohled zdola, ze směru od nádraží bývalé vlečky.

Těžba v dole Julius probíhala do roku 1967, kdy došlo k centralizaci těžby v propojených dolech revíru na moderním dole Jindřich II a šachta dolu Julius byla nadále používána jako vtažná jáma pro dopravu materiálu do dolu a čerpání vody z něj na povrch, které probíhalo do roku 1992. Z vyšších pater dolu byla mimo jiné čerpána pitná voda pro obecní vodovod v Zastávce.

Půdy domů ze 70. let 19. stoltí už vydaly většinu svých tajemství. Můžeme se aspoň v duchu přenést do minulosti a poslouchat německé rozkazy z přízemí administrativní budovy.
Půdy domů ze 70. let 19. stoltí už vydaly většinu svých tajemství. Můžeme se aspoň v duchu přenést do minulosti a poslouchat německé rozkazy z přízemí administrativní budovy.
Na místě, kde končila vlečka a do vagónů se nakládaly stovky tun uhlí denně, dnes raší plnohodnotná džungle.
Na místě, kde končila vlečka a do vagónů se nakládaly stovky tun uhlí denně, dnes raší plnohodnotná džungle.
Mostek mezi areálem dolu a obcí vedl nad skalním zářezem vlečky.
Mostek mezi areálem dolu a obcí vedl nad skalním zářezem vlečky.
Dnes pod ním zeje jen prázdný a temný otvor, kterým už nikdy vlak neprojede.
Dnes pod ním zeje jen prázdný a temný otvor, kterým už nikdy vlak neprojede.

V roce 1992 započala definitivní likvidace dolu. Ocelová těžní věž byla demontována, na 1. patře v hloubce 260 m pod ohlubní byl vybudován 6 m mocný železobetonový celík vetknutý do náraží. Po vyplenění lezního oddělení a vyklizení technologie bylo 2. 9. 1992 zahájeno zasypávání hlušinou z odvalové haldy dolu Ferdinand, které skončilo 14. 9. 1992 a 7. 12. 1992 byla jáma krycí železobetonovou deskou uzavřena. V následujícím období byly povrchové budovy dolu sporadicky využívány drobnými výrobními podniky až do roku 2012, kdy bly prakticky veškeré zbývající stavby dolu zlikvidovány a jako poslední byl dne 28. 1. 2013 odstřelen stavebně zajímavý osmiboký cihlový komín z roku 1880, se kterým zmizela poslední zřejmá památka na hornickou minulost Zastávky.

Zdroje

  1. Horký, M.: Přehled nejvýznamnějších dolů v severní části rosicko-oslavanské pánve, dostupné z http://www.zastavka.cz/historie-obce/prehled-nejvyznamnejsich-dolu-v-severni-casti-rosicko-oslavanske-panve.html.
  2. Důl Julius v Zastávce u Brna, dostupné z http://www.zdarbuh.cz/reviry/rud/dul-julius/.
 
Článek ze dne 21. 7. 2014 byl naposledy upraven dne 21. 7. 2014 a zobrazen celkem 12652×, naposledy dne 16. 4. 2024 v 7:15.
 
 

Články související s tématem Důl Julius Zastávka

Zpět | Nahoru

Kryt pod zbýšovskou haldou
Vlečka Zastávka u Brna - důl Julius
Faktografie Vystavěna:? Ukončení provozu:1992 Číslo vlečky:? Délka:0,8 km Vlečka Zastávka u Brna - důl Julius Malebná vl…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-17]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/D%C5%AFl%20Julius%20Zast%C3%A1vka.
 
Desktopová verze | Mobilní verze