Immerův seznam úzkokolejek

Větší (a starší) část Immerova seznamu úzkokolejek sestává z kartotečních lístků speciálně vytištěných pro potřeby jejich katalogizace.
Větší (a starší) část Immerova seznamu úzkokolejek sestává z kartotečních lístků speciálně vytištěných pro potřeby jejich katalogizace.
Protože se ale seznam postupně rozrostl do nečekaných rozměrů, kartoteční lístky došly a pozdější záznamy jsou psané už pouze ručně na staré volební lístky.
Protože se ale seznam postupně rozrostl do nečekaných rozměrů, kartoteční lístky došly a pozdější záznamy jsou psané už pouze ručně na staré volební lístky.

Immerův seznam úzkokolejek vznikal od roku 1988 péčí Ing. Miroslava Immera a po roce 2005 se stal zřejmě nejobsáhlejším seznamem úzkokolejných drah v Česku a na Slovensku. V roce 2018 dosáhl Imerrův seznam 2356 českých a 574 slovenských úzkokolejek; podle autorových slov jde ale zhruba jen o jednu polovinu někdejšího počtu, proto pan Immer stále pokračuje v rozšiřování seznamu.

V roce 2019 započala pod vedením Mgr. Jiřího Kaliny, PhD. digitalizace Immerova seznamu a společně se seznamem úzkokolejných drah na webu Správným směrem se Immerův seznam stal jedním ze základních kamenů největší české databáze úzkokolejek, která bude v průběhu roku 2019 plně dostupná na internetu.

Původní Immerův seznam byl veden na kartotéčních lístcích velikosti A6, které jsou postupně skenovány a do konce roku 2019 by měly být kataolgizovány. Každá úzkokolejná dráha pak získá vlastní záznam v databázi a příslušnou webovou stránku, ke které bude možné možné přispívat online.

Immerův seznam obsahuje číslo a stručnou informaci o poloze dráhy a jejím využití, jednu nebo více vět popisu dráhy samotné, informaci o rozchodu, typu a délce dráhy a rok zahájení a ukončení provozu (pokud jsou známé). Výjímečně obsahuje informaci o počtu nebo typu vozidel, hlavním zaměřením seznamu je však infrastruktura. Immerův seznam neobsahuje obrazovou dokumentaci, která je do databáze úzkokolejek doplňována postupně.

Zdroji pro tvorbu databáze byly především již existující seznamy úzkokolejek (Atlas drah vč. části tzv. Tyllerova seznamu, původní tzv. Kalinův seznam na webu Správným směrem), časopisy (Tulák po drahách, Dráha, Železničář, Železniční magazín aj.), televizní pořady (Hledání ztraceného času aj.), regionální tiskoviny, historické mapy, webové stránky a vlastní bádání v terénu. Příslušná citace zdrojů, zejména u drah publikovaných nezávisle ve více seznamech, je součástí digitalizace a uspořádání Immerova seznamu, proto může být dočasně poněkud neúplná nebo zmatená.

U části úzkokolejek je vzhledem k omezenému rozsahu zdrojů informace silně neúplná a skutečná existence drah v terénu nebyla ve většině případů ověřena. Vzhledem k možnostem postupné editace webové databáze a crowdsourcingovému charakteru práce na ní je upřednostněn objem databáze před její přesností (tj. zaznačují se všechny zmínky o úzkokolejkách a očekává se jejich postupné zpřesnění nebo pročištění spíše než prvotní ověření před publikací). Vhodným příměrem je tak spíše připodobnění databáíze k otevřené Wikipedii spíše než k recenzované (a neměnné) encyklopedii.

 
Článek ze dne 1. 4. 2019 byl naposledy upraven dne 1. 4. 2019 a zobrazen celkem 12495×, naposledy dne 10. 4. 2024 v 14:47.
 
 

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-13]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Immer%C5%AFv%20seznam%20%C3%BAzkokolejek.
 
Desktopová verze | Mobilní verze