Litoměřice Cihelna (žzast)

Název zastávky: Litoměřice Cihelna
Číslo zastávky: 573196
Kilometrická poloha: 42,715
Provozní obvod: Lovosice
Provozovatel: SŽDC
Trať: Lovosice – Česká Lípa (087)
Předchozí stanice: Žalhostice
Následující stanice: Litoměřice horní nádraží

Popis

Železniční zastávka Litoměřice Cihelna se nachází na západním okraji Litoměřic, v prodloužení ulice Stránského, nedaleko vjezdového návěstidla L stanice Litoměřice horní nádraží. Jednoduchá zastávka byla vybudována v roce 1998 na žádost města a je vybavena nástupištěm o délce 85 metrů a krytým přístřeškem pro cestující.

V těsné blízkosti zastávky se nachází rozlehlý areál mrazíren z let 1988–1992 (původně Litoměřické mrazírny) vybavený vlečkou vedoucí částečně ve stopě vlečky k překladišti nedaleké podzemní továrny Richard z 2. světové války. Překladiště bylo zrušeno v roce 1988 v souvislosti s výstavbou mrazíren. Na opačné straně trati se v blízkosti zastávky nacházela také vlečka do stavebnin. Ačkoliv obě vlečky odbočovaly z jediné koleje trati č. 087, jejich výhybky byly umístěny v obvodu stanice a tedy formálně náleží k hornímu nádraží. Odbočné výhybky na obě vlečky byly vyjmuty v říjnu 2003, vlečka do stavebnin byla následně zcela snesena, vlečka do mrazíren zůstává v roce 2016 na místě jako nepoužívaná.

Diskuze ohledně názvu zastávky

Název zastávky Litoměřice Cihelna zásadním způsobem vybočuje z nazvoslovných zvyklostí na české železniční síti. Existují v zásadě dvě varianty odvození názvu, které se uplatňují v případě pojmenovávání českých železničních zastávek a stanic. V případě zastávky Litoměřice Cihelna připadají v úvahu obě dvě, ovšem dodržena není správně ani jedna, navíc argumenty pro obě poněkud pokulhávají:
Pohled na zastávku Litoměřice Cihelna od jihu v pozadí s vjezdovým návěstidlem L do stanice Litoměřice horní nádraží a vrcholy Kamýk (455 m) a Hradiště (545 m).
Pohled na zastávku Litoměřice Cihelna od jihu v pozadí s vjezdovým návěstidlem L do stanice Litoměřice horní nádraží a vrcholy Kamýk (455 m) a Hradiště (545 m).

  1. Pojmenování zastávky podle obecných objektů v okolí nebo charakteru zastávky - sem spadají typické názvy „zastávka“, „město“, "dolní a horní nádraží“, novější „centrum“ nebo třeba méně obvyklé „letovisko“ v případě Ivančic či „kolonie" v případě Rohatce. Ve všech takových případech se píše přidané slovo s malým počátečním písmenem a bez pomlčky mezi názvem obce a přidaným slovem. V případě zastávky Litoměřice Cihelna skutečně připadá tento způsob zápisu v úvahu, protože na místě pozdější podzemní továrny původně stávala skutečně cihelna. V tom případě by však správný název zastávky byl Litoměřice cihelna s malým písmenem c. Proti tomuto pravidlu však hovoří fakt, že v roce 1998, kdy byla zastávka zřízena, již více než půl století samotná cihelna neexistovala.
  2. Pojmenování zastávky podle místní části obce se uplatňuje tam, kde je zastávka jasně umístěna v konkrétní místní části. V takovém případě se uvádí jako přidané slovo název místní části, tedy vždy s velkým písmenem a s názvem obce se spojuje pomlčkou (resp. spojovníkem). Tyopickým případem jsou zastávky ve velkých městech typu Brno-Lesná, Most-Kopisty nebo u menších spojených obcí jako Řípec-Dráchov. Opět existuje argument pro pojmenování zastávky Litoměřice Cihelna tímto způsobem, podle místní části Cihelna (jejíž název je odvozen od historické cihelny), kromě velkého písmene C by ale v takovém případě bylo nutné psát mezi oběma slovy pomlčku - správný název by tedy vypadal takto: Litoměřice-Cihelna (mimochodem takto, odchylně od údajů v jízdním řádu a oficiálním seznamu stanic byla zastávka v roce 2016 pojmenována na cedulích přímo v místě). Proti tomuto způsobu pojmenování nicméně stojí fakt, že v Litoměřicích v současnosti žádná místní část Cihelna neexistuje.
Řešením hodným chytré horákyně je proto namísto pojmenování zastávky jedním z tvarů Litoměřice cihelna či Litoměřice-Cihelna současný název Litoměřice Cihelna daný tím, že v roce 1998 nejspíš nikdo nevěděl, podle čeho se vlastně zastávka jmenuje.

Pohled na zastávku od severu, přibližně z místa, kde křížila dráhu úzkokolejka vedoucí k podzemní továrně Richard. Na ceduli je název uveden v souladu s pravidly pro názvy zastávek a stanic, ale v rozporu s oficiálními údaji.
Pohled na zastávku od severu, přibližně z místa, kde křížila dráhu úzkokolejka vedoucí k podzemní továrně Richard. Na ceduli je název uveden v souladu s pravidly pro názvy zastávek a stanic, ale v rozporu s oficiálními údaji.
Trať 087 nepatří mezi nejdůležitější dráhy. není proto divu, že úsporami postižené SŽDC tento úsek v zimním období neudržuje.
Trať 087 nepatří mezi nejdůležitější dráhy. není proto divu, že úsporami postižené SŽDC tento úsek v zimním období neudržuje.

Zdroje

  1. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst SŽDC SR70.
  2. Mikolášek, K.: Lokálky Českého středohoří: Litoměřice-Cihelna. Dostupné z http://www.trat087.info/zst/ltcihelna.htm.

 
Článek ze dne 18. 6. 2014 byl naposledy upraven dne 23. 10. 2021 a zobrazen celkem 12533×, naposledy dne 9. 4. 2024 v 18:26.
 
 

Články související s tématem Litoměřice Cihelna (žzast)

Zpět | Nahoru

Žalhostice (žst)
Žalhostice (žst)
Název stanice: Žalhostice, dříve Czalositz Číslo stanice: 570093 Zkratka: ZLH Kilometrická poloha: …
Třemošnice (žst)
Seznam českých železničních zastávek a stanic
Seznam železničních zastávek a stanic v ČR obsahuje všechny železniční stanice, zastávky a tarifní nebo jinak zajímavá místa (hlásky, hradla, místa pro odstu…
Litoměřice horní nádraží (žst)
Litoměřice horní nádraží (žst)
Název stanice: Litoměřice horní nádraží Číslo stanice: 570192 Zkratka: LTE HN Kilometrická poloha: …
Vlečka Litoměřice horní nádraží - mrazírny
Vlečka Litoměřice horní nádraží - mrazírny
Faktografie Vystavěna:1944, resp. 1988 Ukončení provozu:2003 Číslo vlečky:3110 Délka:0,5 km s rozvětvením 0,7 km Původn…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-13]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Litom%C4%9B%C5%99ice%20Cihelna%20(%C5%BEzast).
 
Desktopová verze | Mobilní verze