Mlýn Nad jazerom v Košicích

Hned za vstupem do areálu z ulice Napájadlá čeká administrativní budova, ve které během let 2017–2019 někdo několikrát úmyslně zapálil oheň.
Hned za vstupem do areálu z ulice Napájadlá čeká administrativní budova, ve které během let 2017–2019 někdo několikrát úmyslně zapálil oheň.

Mlýn Nad jazerom je opuštěná průmyslová stavba (silo, mlýn, vlečka a administrativní budovy) v městské části Nad jazerom na jižní straně Košic. Kdysi největší středoevropský mlýn a silo je od roku 2013 mimo provoz a intenzivně chátrá.

Historie

Přestože podrobná historie mlýna není autoru k dispozici, z jeho polohy na okraji Košic nedaleko sídliště Nad jazerom a podle stáří použitých technologií lze odhadem datovat jeho výstavbu do 2. poloviny 80. let 20. století. Na svoji dobu nároční stavba nicméně svému účelu nesloužila dlouho. Z kraje 90. let byl mlýn privatizován jako společnost Mlyn Košice, která se v roce 1997 zadlužila u Všobecné uverové banky. Pro neschopnost splácet dluhy se pak mlýn v roce 2001 stal součástí konkurzní podstaty. Po několika následných prodejích se v roce 2007 stala majitelem mlýna společnost Abo Mill později s maďarskými vlastníky, která v roce 2013 opět skončila v konkurzu. Tentokrát však bez úspěšného prodeje mlýna, který se se svojí obrovskou kapacitou 120000 t pšenice ročně stal na Slovensku, které pšenici převážně vyváží a naopak dováží hotové pekařské výrobky, nadbytečným (překvapivě).

Do roku 2015 byl mlýn zabezpečen proti vniknutí a hlídán bezpečnostní službou, koncem tohoto roku však ostraha skončila a do areálu se dostali první zloději a vandalové, kteří během čtyř let udělali z relativně moderního a dobře vybaveného průmyslového podniku totální ruinu.

Popis

Areál mlýna se skládá z nejvyšší budovy sila, tvořeného 32 válcovými zásobníky o výšce přes 30 m, provozní budovy mlýna, administrativní budovy, vlečky a několika podpůrných budov včetně sociálního zařízení a jídelny. V roce 2019 byly všechny budovy značně poškozené a volně přístupné komukoliv. Areál je sporadicky hlídán motorizovanými policejními hlídkami.

Hlavní výrobní provoz se ale nachází mírně jižněji - podél trojkolejného kolejiště vlečky se tu rozkládají budovy balírny, mlýna a obřího sila.
Hlavní výrobní provoz se ale nachází mírně jižněji - podél trojkolejného kolejiště vlečky se tu rozkládají budovy balírny, mlýna a obřího sila.
Samotný mlýn je tvořen dvanáctipatrovou budovou o úctyhodném půdorysu 19 m × 92 m. To by stačilo na zhruba 300 bytů průměrné velikosti.
Samotný mlýn je tvořen dvanáctipatrovou budovou o úctyhodném půdorysu 19 m × 92 m. To by stačilo na zhruba 300 bytů průměrné velikosti.
Škody, které napáchali zloději, sběrači kovů, vandalové a bezdomovci během necelých 5 let jsou přinejmenším v řádu desítek milionů korun.
Škody, které napáchali zloději, sběrači kovů, vandalové a bezdomovci během necelých 5 let jsou přinejmenším v řádu desítek milionů korun.
Pohled na kdysi elegantní prosklenou fasádu mlýna nahání hrůzu. Vede nás k přemítání, jak by vypadal svět, kdyby se lidé nebáli postihů za své negativní jednání.
Pohled na kdysi elegantní prosklenou fasádu mlýna nahání hrůzu. Vede nás k přemítání, jak by vypadal svět, kdyby se lidé nebáli postihů za své negativní jednání.
Pohled ze střechy nad krytou rampou pro vykládku obilovin a nakládku mouky nad trojicí kolejí železniční vlečky. Povšimněte si můstku spojujícího mlýn a silo na úrovni šestého patra.
Pohled ze střechy nad krytou rampou pro vykládku obilovin a nakládku mouky nad trojicí kolejí železniční vlečky. Povšimněte si můstku spojujícího mlýn a silo na úrovni šestého patra.
Silo je tvořeno dvaatřiceti válvovými zásobníky v uspořádání 4 × 8. Výšku odhadujeme na 33 m.
Silo je tvořeno dvaatřiceti válvovými zásobníky v uspořádání 4 × 8. Výšku odhadujeme na 33 m.
Pohled na zásobníky sila od jihovýchodu.
Pohled na zásobníky sila od jihovýchodu.
Všechny budovy v areálu jsou alespoň částečně podsklepené. Kromě několika protiatomových krytů jsou však sklepy (často zčernalé od dýmu z požárů) víceméně nězajímavé. Vybavení kotelen bylo demontováno a materiál ukraden.
Všechny budovy v areálu jsou alespoň částečně podsklepené. Kromě několika protiatomových krytů jsou však sklepy (často zčernalé od dýmu z požárů) víceméně nězajímavé. Vybavení kotelen bylo demontováno a materiál ukraden.
Pod vrstvou rozcupované tepelné izolace z fasády mlýna nejsou koleje vlečky téměř vůbec vidět.
Pod vrstvou rozcupované tepelné izolace z fasády mlýna nejsou koleje vlečky téměř vůbec vidět.
Vítr si tu pohrává s tisíci nevyužitými obaly na mouku. Mimo jiné vyvedenými v češtině.
Vítr si tu pohrává s tisíci nevyužitými obaly na mouku. Mimo jiné vyvedenými v češtině.
Nastává čas na vstup do budovy duchů. Postupně stoupáme nahoru silem.
Nastává čas na vstup do budovy duchů. Postupně stoupáme nahoru silem.
Mlýn se nachází v prostoru mezi pláněmi železničních stanic na jihu Košic a vcelku úhledným sídlištěm Nad jezerom. Je tak denně na očích tisícům lidí.
Mlýn se nachází v prostoru mezi pláněmi železničních stanic na jihu Košic a vcelku úhledným sídlištěm Nad jezerom. Je tak denně na očích tisícům lidí.
V prvním patře spojuje železniční a automobilovou rampu prosklená lávka, kterou kdysi procházel potrubní dopravník.
V prvním patře spojuje železniční a automobilovou rampu prosklená lávka, kterou kdysi procházel potrubní dopravník.
Dopravník procházel koridorem skrze budovu.
Dopravník procházel koridorem skrze budovu.
Obdobná lávka na opačné straně mlýna - přivrácené k městu - kde se moukou plnila nákladní auta.
Obdobná lávka na opačné straně mlýna - přivrácené k městu - kde se moukou plnila nákladní auta.
V této místnosti se zřejmě nacházely reléové skříně řídícího systému. Nebo něco podobného, dnes již stěží rozpoznatelného.
V této místnosti se zřejmě nacházely reléové skříně řídícího systému. Nebo něco podobného, dnes již stěží rozpoznatelného.
Přes oficiální demontáž strojního vybavení a následné nájezdy zlodějů kovů se stále na místě nachází nemalé množství původního zařízení.
Přes oficiální demontáž strojního vybavení a následné nájezdy zlodějů kovů se stále na místě nachází nemalé množství původního zařízení.
Ve čtvbrtém patře jsou dokonce hromady nepomletého zrní.
Ve čtvbrtém patře jsou dokonce hromady nepomletého zrní.
Snad někdo z odborníků rozpozná o jakou část mlýnského složení se jedná na snímku z pátého patra.
Snad někdo z odborníků rozpozná o jakou část mlýnského složení se jedná na snímku z pátého patra.
Pohled z okna skýtá výhled na široširé pláně a hory v dálce.
Pohled z okna skýtá výhled na široširé pláně a hory v dálce.
Obilí a mouka se mezi jednotlivými částmi mlýna a sila dopravovaly pomocí potrubí hnány stlačeným vzduchem.
Obilí a mouka se mezi jednotlivými částmi mlýna a sila dopravovaly pomocí potrubí hnány stlačeným vzduchem.
Některá zařízení vypadají bizarně. připomínají třeba trenažéry na kosmodromu.
Některá zařízení vypadají bizarně. připomínají třeba trenažéry na kosmodromu.
Odkud jinud by mohly mlýnské stroje pocházet než z Pardubic?
Odkud jinud by mohly mlýnské stroje pocházet než z Pardubic?
V šestém patře spojuje silo a mlýn odvážná ocelová lávka. Je na ní trošku větrno.
V šestém patře spojuje silo a mlýn odvážná ocelová lávka. Je na ní trošku větrno.
Kdo se ale nebojí, jistě dovede přejít z jedné budovy do druhé, aniž by se zřítil do hlubiny.
Kdo se ale nebojí, jistě dovede přejít z jedné budovy do druhé, aniž by se zřítil do hlubiny.
Na druhé straně jej ovšem čeká další nelehký terén. Kdo se kouká do foťáku místo pod nohy, může skončit o pár levelů níže.
Na druhé straně jej ovšem čeká další nelehký terén. Kdo se kouká do foťáku místo pod nohy, může skončit o pár levelů níže.
Ostatně o nebezpečné otvory v podlahách není ani v budově mlýna nouze.
Ostatně o nebezpečné otvory v podlahách není ani v budově mlýna nouze.
Místy lze narazit i na poměrně velké hromady namleté mouky. Až přijdou zlé časy, možná jí ještě Košičané vezmou zavděk.
Místy lze narazit i na poměrně velké hromady namleté mouky. Až přijdou zlé časy, možná jí ještě Košičané vezmou zavděk.
Odvážnější průzkumníci mohou mezi poschodími cestovat po skluzavkách, které původně sloužily pro posílání celých pytlů s moukou.
Odvážnější průzkumníci mohou mezi poschodími cestovat po skluzavkách, které původně sloužily pro posílání celých pytlů s moukou.
Pohled z horního patra dolů připomíná reklamu na firmu Bayer.
Pohled z horního patra dolů připomíná reklamu na firmu Bayer.
Některá zvláštní zařízení evokují horrorové scény známé naštěstí pouze z počítačových her.
Některá zvláštní zařízení evokují horrorové scény známé naštěstí pouze z počítačových her.
Každá opuštěná továrna má ovšem i svoji odvrácenou, temnou tvář.
Každá opuštěná továrna má ovšem i svoji odvrácenou, temnou tvář.
Tou je zde místnost s plakáty. Kromě jednoho ruského vozu…
Tou je zde místnost s plakáty. Kromě jednoho ruského vozu…
…se tu nacházejí desítky obnažených dívek. Třeba opět v češtině…
…se tu nacházejí desítky obnažených dívek. Třeba opět v češtině…
…nebo vůbec bez potřeby slovního výkladu.
…nebo vůbec bez potřeby slovního výkladu.
Na závěr několik pohledů do nejvyšších pater. Zde otvory do válcových zásobníků sila.
Na závěr několik pohledů do nejvyšších pater. Zde otvory do válcových zásobníků sila.
Doubi na vrcholu sila.
Doubi na vrcholu sila.
Potrubní dopravníky zrní.
Potrubní dopravníky zrní.
A výhled na další budovy v areálu.
A výhled na další budovy v areálu.
Jídelna a administrativní bhudova. Celkem v košickém mlýně pracovalo 130 zaměstnanců.
Jídelna a administrativní bhudova. Celkem v košickém mlýně pracovalo 130 zaměstnanců.
Nad jediným mlýnem v Košicích se začínají stahovat mraky. Jediné, co v budově funguje, jsou vykrývače GSM signálu. Ve 12. patře mají technologické zázemí napojené na pult centrální ochrany.
Nad jediným mlýnem v Košicích se začínají stahovat mraky. Jediné, co v budově funguje, jsou vykrývače GSM signálu. Ve 12. patře mají technologické zázemí napojené na pult centrální ochrany.
Tady už prakticky není, co dodat.
Tady už prakticky není, co dodat.
Silo patří mezi nejvyšší budovy v Košicích. Z jeho ploché střechy je na město neobvyklý průmyslový výhled.
Silo patří mezi nejvyšší budovy v Košicích. Z jeho ploché střechy je na město neobvyklý průmyslový výhled.

Zdroje

  1. Sobinkovič, B.: Najväčší stredoeurópsky mlyn padol na kolená Dostupné z https://www.etrend.sk/firmy/najvacsi-stredoeuropsky-mlyn-padol-na-kolena.html?itm_site=etrend&itm_template=article&itm_area=article&itm_module=related&itm_position=5.
  2. Sobinkovič, B.: Košický mlyn spí hlbokým spánkom /i> Dostupné z https://www.etrend.sk/firmy/kosicky-mlyn-spi-hlbokym-spankom.html.
  3. Ministerstvo spravodilovsti Slovenskej republiky: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. Dostupné z http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3005&SID=4&P=1.
  4. TV Košice: VAŠE FOTO: Bývalý mlyn má svoje dni spočítané. Dostupné z https://www.tvkosice.sk/video/5cc701764526ca24219dc003.
  5. Donoval, I.: Opusteny Mlyn Kosice. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=YTMrC6gpqkw.
 
Článek ze dne 1. 5. 2019 byl naposledy upraven dne 23. 5. 2019 a zobrazen celkem 12732×, naposledy dne 30. 11. 2023 v 21:07.
 
 

Články související s tématem Mlýn Nad jazerom v Košicích

Zpět | Nahoru

Potravinářský průmysl
Potravinářský průmysl
Průmysl jídla a pití Potravinářský průmysl, to jsou především cukrovary, které prožily v českých zemích nebývalý rozkvět na konci 19. století, pivovary, který…
Paláčkův mlýn v Rožnově
Paláčkův mlýn v Rožnově
Jeden z rožnovských mlýnů, stojících na dlouhém náhonu, který spojoval Rožnovskou Bečvu s Hážovickým potokem bývá označován jako Paláčkův, podle majitele a…
Mlýn Dolní Kounice
Mlýn Dolní Kounice
Nevyužitá budova bývalého Matyškova mlýna v Dolních kounicích dominuje ospalé atmosféře Mlýnského náměstí na pravém břehu řeky Jihlavy a mlýnského náh…
Větrný mlýn u Ormögy
Větrný mlýn u Ormögy
Opuštěný sloupový větrný mlýn ze 30. let 20. století leží jižně od osady Ormöga v Borgholmu na švédském ostrově Ölandu. Stavba zachovalá včetně vnitřního v…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2023-12-04]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Ml%C3%BDn%20Nad%20jazerom%20v%20Ko%C5%A1ic%C3%ADch.
 
Desktopová verze | Mobilní verze