Podzemí Přeskače

Hlavní chodba přeskačského podzemí je široká 1,8 m. Neobvyklá šířka svědčí o tom, že mohla být používána mj. pro skladování majetku v případě ohrožení.
Hlavní chodba přeskačského podzemí je široká 1,8 m. Neobvyklá šířka svědčí o tom, že mohla být používána mj. pro skladování majetku v případě ohrožení.

Podzemí v Přeskačích tvoří nevelký systém jedné široké zahnuté chodby a několika protilehlých užších pokroucených chodbiček se třemi kruhovými místnostmi pravděpodobně ze 14. století. Podzemí je zpřístupněno veřejnosti.

Historie

Přeskačské podzemí pochází podle nejstarších datovaných úlomků keramiky nalezené v systému chodeb ze 14. století. Účel vybudování chodeb není zcela jasný, avšak lze usuzovat, že širší chodba sloužila ke skladování majetku a případně i úkrytu osob v případě ohrožení obce. Naopak úzké a zakroucené chodbičky ve východní části labyrintu mohly dobře posloužit pro přímou obranu v případě napadení.

Nejmladší keramika nalezená v podzemí pochází ze 17. století, kdy byly chodby zřejmě zasypány a následně na 400 let zapomenuty. Světlo světa proniklo do hloubky znovu až v roce 2004, kdy se dělníci při budování kanalizace prokopali do cípu hlavní chodby. Následně provedený průzkum odhalil velmi dobrou úroveň zachovalosti chodeb - vyklizené a čisté podzemí čekalo na svě znovuobjevení v totožném stavu, v jakém jej před staletími poslední kopáči opustili.

Po provedení záchranného archeologického výzkumu byl v roce 2009 postaven nad vstupem do podzemí nevelký domek s expozicí místních archeologických nálezů a podzemí bylo za drobný poplatek zpřístupněno veřejnosti.

Popis

Přeskačské podzemí lze pomyslně rozdělit na dvě části: hlavní chodba široká 1,5 m–1,8 m a vysoká 1,8 m se od nově vybudovaného vstupu se schodištěm stáčí postupně od severu k západu, kde končí přibližně v místě, kde byl v roce 2004 prokopán vstup. Na opačné straně od současného schodiště se nachází propletenec úzkých (cca 0,5 m) a nepravidelných chodbiček, postupně ústících do tří mírně hlubších místností kruhového půdorysu. Strop chodeb je přibližně 2,5 m pod povrchem, ze sálků jsou k povrchu proraženy původní větrací šachtice.

Chodby jsou ručně vytesány v relativně měkkém hadci, protkaném křemennými žílami (s chalcedeonem, chlority a mastkem), nezřídka zajímavě zbarvenými. Na stěnách jsou dobře patrné rýhy po použití středověkých nástrojů, zachovalo se též někoklik nik, výklenků nebo pozůstatků po upevnění polic či branky.

Vzhledem k možnému narušení severně od chodeb vedoucí silnice nebylo podzemí prozkoumáno v celém rozsahu, jedna chodba vedoucí k severu zůstává zasypána a na svoje odkrytí teprve čeká. Podzemí je v majetku obce a je veřejně přístupné za drobný poplatek. Více informací naleznete na webu obce.

Hlavní chodba ve své šířce nabízí několik polovýklenků, které mohly ideálně sloužit pro skladování movitého majetku. Naneštěstí se žádné police, truhly ani skříně v podzemí nezachovaly.
Hlavní chodba ve své šířce nabízí několik polovýklenků, které mohly ideálně sloužit pro skladování movitého majetku. Naneštěstí se žádné police, truhly ani skříně v podzemí nezachovaly.
Odvážná školačka už na nás čeká, schovaná před zimou na povrchu v chodbě se stálou teplotou 8 °C.
Odvážná školačka už na nás čeká, schovaná před zimou na povrchu v chodbě se stálou teplotou 8 °C.
Na obrácené straně od vstupu se od hlavní chodby odvrací systém pokroucených úzkých chodbiček.
Na obrácené straně od vstupu se od hlavní chodby odvrací systém pokroucených úzkých chodbiček.
Nejzajímavějším místem v přeskačském podzemí jsou tři téměř kulové sály o průměru asi 3 m. Ze dvou vycházely k povrchu (necelé 3 m) úzké větrací průduchy.
Nejzajímavějším místem v přeskačském podzemí jsou tři téměř kulové sály o průměru asi 3 m. Ze dvou vycházely k povrchu (necelé 3 m) úzké větrací průduchy.
Vstup do jednoho s kulových sálů při pohledu zevnitř.
Vstup do jednoho s kulových sálů při pohledu zevnitř.
Totéž místo při nasvětelní přímým světlem. Nehomogenní struktura hadce je výborně patrná.
Totéž místo při nasvětelní přímým světlem. Nehomogenní struktura hadce je výborně patrná.
V prostředním sálku se na zemi nachází tři kusy kamene. Pravděpodobně jde o vylámanou skálu, kterou nikdo z podzemí nevynesl - dodnes.
V prostředním sálku se na zemi nachází tři kusy kamene. Pravděpodobně jde o vylámanou skálu, kterou nikdo z podzemí nevynesl - dodnes.
V podzemí je instalováno elektrické osvětlení, které slouží návštěvníkům. Po jeho zapojení vypadá hlavní chodba zase trošku jinak.
V podzemí je instalováno elektrické osvětlení, které slouží návštěvníkům. Po jeho zapojení vypadá hlavní chodba zase trošku jinak.

Zdroje

  1. Obec Přeskače: Přerskačské podzemí. Dostupné z http://www.obecpreskace.cz/clanky/podzemi.html.
 
Článek ze dne 21. 2. 2019 byl naposledy upraven dne 25. 2. 2019 a zobrazen celkem 8628×, naposledy dne 1. 10. 2022 v 20:58.
 
 

Články související s tématem Podzemí Přeskače

Zpět | Nahoru

Přeskače
Přeskače
leží v v ORP v nadmořské výšce m. V roce zde žilo obyvatel. má katastrální území o rozloze ha. V roce 2004 byl pod obcí objeven nevelký systé…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2022-10-01]
Dostupné z: https://spravnym.smerem.cz/Tema/Podzem%C3%AD%20P%C5%99eska%C4%8De.
 
Desktopová verze | Mobilní verze