Průmysl

Průmysl je zdrojem blahobytu, motorem pokroku. Továrny, které v Evropě začaly růst v 18. století, aby jejich počet a krása vyvrcholily na konci století následujícího, jsou svědky historie, místy, kde u strojů miliony lidí strávily svůj život. Fabriky, jak jim domácky říkáme, jsou opomíjeným fenoménem, který ovlivnil současnou evropskou kulturu pravděpodobně víc než křesťanství či antika.

Na Správném směru se snažíme shromáždit maximum článků nejen o mizejících průmyslových skvostech, ale také o továrnách současných a provozních. Fotíme komíny, náhony, vlečky i samotné výrobní haly, abychom pochopili, kde vznikají hodnoty, byť pouze ty konzumní. Poetickou stránkou průmyslu se zabývá téma nazvané prostě Industrie, inspirované výstavou, která v roce 2007 v Brně okouzlila autora většiny článků. Jednotlivými druhy průmyslu pak témata seřazená v tomto seznamu:

Strojírenský průmysl Strojírenství je králem všeho průmyslu. Průmysl vyrábějící další stroje, továrny, které slouží továrnám. Haly ve kterých voní olej a kov, odkud se ozývá broušení, lisování a vrtání, jsou nejtypičtějšími fabrikami ze všech, ať už z nich vyjíždí lokomotivy, auta, kotle, jeřáby nebo třeba jenom mlýnky na maso.
Zbrojní průmysl Opovrhovaným menším bratrem strojírenského průmysl je průmysl zbrojní. Také zde se vyrábí stroje, ovšem jsou to stroje slouící k zabíjení lidí a ničení staveb, včetně dalších továren. Zbrojní průmysl patří u nás většinou historii, přesto není bez zajímavosti, právě naopak - nejčastěji bývá opředen tajemstvím a propojn s podzemím.
Textilní a kožedělný průmysl Přádelny, tkalcovny, provozy na výrobu vláken a tkanin všech druhů, barvírny, ševcovny a řada dalších provozů, které byly kdysi tak typické pro české země.
Potravinářský průmysl Mlýny, cukovary, pivovary, konzervárny, vinné sklepy, jatka, lihovary a menší provozy produkující jídlo a pití, kterým se živily generace.
Papírenský a dřevozpracující průmysl Papírny a navazující provozy.
  Plastikářský průmysl Výrobny a lisovny plastů.
  Sklářský průmysl Historické a současné sklárny průmyslové, umělecké a další.
Průmysl stavebních hmot Cihelny, betonárky, šamotky, dinasky, mechanizované lomy a pískovny, kamenné pily apod.
  Chemický průmysl Chemičky, hnojivárny, destilovny plynů, barvárny, továrny vyrábějící léčiva a jedy.
Těžební průmysl Těžební průmysl je na pomezí mezi prvovýrobou (zemědělství, dobývání surovin) a zpracováním materiálů (typicky zpracovatelský průmysl). Zejména tam, kde je těžba realizována pomocí složitých strojů a suroviny jsou přímo v dolech dále zpracovávány, však nemůže být pochyb o tom, že těžba patří mezi průmyslová odvětví.
Energetický průmysl Teplárny a elektrárny všech druhů od vodních po jaderné, stavby související s distribucí energií (potrubní systémy, rozvodny), rafinérie, spalovny, bioplynové stanice.
Průmysl odpadů Spalovny, třídírny, lisovny, čistírny odpadních vod, recyklační linky a na závěr skládky a podzemní úložiště odpadu.
 
Článek ze dne 2. 6. 2014 byl naposledy upraven dne 2. 6. 2014 a zobrazen celkem 12811×, naposledy dne 21. 2. 2024 v 13:48.
 
 

Články související s tématem Průmysl

Zpět | Nahoru

Průmysl odpadů
Průmysl odpadů
Průmysl odpadů patří k nejmladším průmyslovým odvětvím. Složitější technologie pro zpracování odpadů se v malé míře začaly objevovat na počátku 20. století, …
Šamotka ve Vidnavě
Průmysl stavebních hmot
Z průmyslu stavebních hmot byly doposud zpracovány: Šamotka ve Vidnavě, Cihelna v Blansku, Kohnova cihelna v Brně, Vápenka v Rakovicích, Cementárna…
Středomoravská elektrárna v Přerově
Energetický průmysl
Energetický průmysl je odvětví průmyslové výroby zabývající se výrobou a transportem energie, v českých podmínkách zejména tepelné a elektrické. Jde tak o sa…
Jihomoravské dřevařské závody Šebetov
Papírenský a dřevozpracující průmysl
V současnosti jsou na webu zpracována tato témata vztahující se k průmyslu dřeva, papíru a tiskovin: Dřevařské závody Šebetov Původní parní pila ba…
Potravinářský průmysl
Potravinářský průmysl
Průmysl jídla a pití Potravinářský průmysl, to jsou především cukrovary, které prožily v českých zemích nebývalý rozkvět na konci 19. století, pivovary, který…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-02-21]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Pr%C5%AFmysl.
 
Desktopová verze | Mobilní verze