Slovníček pojmů jazyka R

Následující slovníček uvádí překlad anglických výrazů použitých pro pojmenovávání objektů, tříd, funkcí, metod a postupů jazyka R v české dokumentaci pro R. Součástí překladu jsou pouze anglické názvy uvedených entit, z logických důvodů nikoliv názvy přímo v jazyce R (často jsou podobné či přímo totožné), které nemá smysl překládat (např. uveden je překlad pro anglický výraz „data frame“, překládat výraz „data.frame“ z jazyka R ovšem postrádá smysl). Pod seznamem hesel jsou stručně uvedena pravidla, kterými jsme se při překladu dokumentace řídili.

arraypole
atomic vectoratomický vektor
attributesvlastnosti
backreferencezpětný odkaz (u regulárních výrazů)
buffervyrovnávací paměť
call stackzásobník volání
characterznak
character (datová třída/typ)řetězec
classtřída
clauseklauzule
combining characterkombinující znak
concatenationzřetězení
connectionvšeobecný soubor
control characterřídící znak
data framedatová tabulka
datasetdatová kolekce
default valuevýchozí hodnota
dispatched methodvyslaná metoda
dotted pairtečkový pár
elementprvek (vektoru, seznamu, pole,…)
encodingkódování
environmentprostředí (u funkce)
errorchyba
factor levelfaktorová úroveň
fieldpoložka
filepathcesta k souborům
functionfunkce
function bodytělo funkce
handlerobsluha
interfacerozhraní
literal character stringliterál
listseznam (obvykle bývá do závorky za slovo seznam uvedeno původní anglické slovo list)
magic numbermagické číslo
metacharactermetaznak
methodmetoda
missing valueschybějící hodnoty
missingschybějící hodnoty
monospaced fontneproporcionální písmo
named capturepojmenovaný podvýraz (u regulárních výrazů)
packagebalík
pairlistpárový seznam (obvykle bývá do závorky za slovo seznam uvedeno původní anglické slovo pairlist)
pattern matchingsrovnávání se vzorem
regular expression engineregulární stroj
replacement functionzástupní funkce
rootkořen
serializationserializace
significant digitplatná číslice
sparse tableřídká tabulka
stringřetězec
symbolic linkssymbolické odkazy
threadvlákno
tieuzel
tilde expansionvlnovková expanze
tracingtrasování
trailingzakončení
truncatezkrátit bez zaokrouhlení
ordered factoruspořádaný faktor
vectorvektor
working directorypracovní adresář
wrapperobalovač
widthšířka (u znaků nebo řádků)
zero-width spacemezera nulové šířky
 
Článek ze dne 26. 1. 2016 byl naposledy upraven dne 3. 1. 2019 a zobrazen celkem 7921×, naposledy dne 20. 6. 2022 v 23:42.
 
 

Články související s tématem Slovníček pojmů jazyka R

Zpět | Nahoru

Dokumentace R v češtině
Dokumentace R v češtině
Dokumentace R v češtině je projekt zaměřený na postupné překládání dokumentace nejčastěji používaných funkcí statistického jazyka R do češtiny při zachování …
R (software)
R (software)
R je programovací jazyk a softwarový nástroj určený především pro statistické zpracování dat. Statistické prostředí jazyka R je založené na starším ja…
Import dat do software R
Import dat do software R
Abstrakt Prvotní zpracování vstupních dat je samozřejmou součástí každé statistické analýzy, bez níž obvykle vůbec není možné přistoupit k samotným výpočt…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2022-06-25]
Dostupné z: https://spravnym.smerem.cz/Tema/Slovn%C3%AD%C4%8Dek%20pojm%C5%AF%20jazyka%20R.
 
Desktopová verze | Mobilní verze