Vlečka Řečany nad Labem - elektrárna Chvaletice

Faktografie

Vystavěna:1973?
Ukončení provozu: v provozu (2015)
Číslo vlečky:4446
Délka:2,5 km (s rozvětvením 10 km)

Vlečka Chvaletické elektrárny odbočuje dvojicí kolejí pro vjezd a odjezd vlaků s uhlím (denně zajíždí na vlečku 7 vlaků o 30 vozech) ze stanice Řečany nad Labem, rozvětvuje se v těsné blízkosti stanice na tři manipulační koleje a posléze opět jako dvojkolejná vchází do kolejiště (7 rovnoběžných kolejí) v areálu elektrárny. Zde se rozvětvuje na skupinu pro sunutí vozů do výklopníku na uhlí (2 koleje) a pro seřazování prázdných vozů (rovněž 2 koleje), zbývající koleje slouží pro manipulaci a rozvětvení.

Síť vlečky je komplikovaná, tvořená několika větvemi na skládku paliva, přímo do bloků elektrárny, do místní rozvodny, na vykládací koleje pro dovoz mazutu a další manipulační trasy. Nejdůležitější a nejfrekventovanější je ovšem výklopník na uhlí, vyrobený polskou firmou Famak, který umožňuje najednou obracet celé vozy Eas ložené hnědým uhlím. Vozy jsou ze seřazovací koleje (kde jsou ručně odvěšeny) nasouvány do budovy výklopníku po jednom automatickým podavačem (kočkou) tvořeným malým pojízdným vozíčkem na kolejnici taženým lanem z centrálního navijáku. Lano vede na obě strany a po zajetí vozu do budovy slouží rovněž k zabrždění vagónu, který je násldně překlopen a uhlí vlastní vahou sjede do dopravníku pod budovou. Vůz pokračuje tažen další kočkou na úvraťovou kusou kolej, kde si jej automatick převezme kočka na druhé kolejnici a vrací jej na jižní kolejovou skupinu sloužící pro řazení prázdných vozů.

V roce 2015 je vlečka v čilém provozu, aktuálně v režii AWT, které dováží denně 7 třicetivozových vlaků hnědého uhlí z Třebušic u Mostu.

Sdm rovnoběžných kolejí hlavního kolejiště vlečky. Vlevo dvojkolejná skupina pro řazení prázdných vozů, následují dvě koleje pro přísun plných vozů (třetí zleva přímo ústí do budovy výklopníku) a manipulační koleje.
Sdm rovnoběžných kolejí hlavního kolejiště vlečky. Vlevo dvojkolejná skupina pro řazení prázdných vozů, následují dvě koleje pro přísun plných vozů (třetí zleva přímo ústí do budovy výklopníku) a manipulační koleje.
Srdcem vlečky je výklopník od polské firmy Famak, zvaný také „hoboeova smrt“. Vagón Eos otočí jako by nic nevážil a nepotřebuje k tomu ani moc energie (otáčení probíhá přibližně podél vodorovné osy procházející těžištěm vozu).
Srdcem vlečky je výklopník od polské firmy Famak, zvaný také „hoboeova smrt“. Vagón Eos otočí jako by nic nevážil a nepotřebuje k tomu ani moc energie (otáčení probíhá přibližně podél vodorovné osy procházející těžištěm vozu).
Po vyklopení uhlí vyjíždí prázdné vozy na kusou úvraťovou kolej, kde si je předají dvě kočky automatického podavače.
Po vyklopení uhlí vyjíždí prázdné vozy na kusou úvraťovou kolej, kde si je předají dvě kočky automatického podavače.
Na pravém předním kole lze dobře pozorovat pojízdnou kočku taženou ocelovým lanem. Po dojetí na místo určení se žluté bloky sklopí a vůz je volný.
Na pravém předním kole lze dobře pozorovat pojízdnou kočku taženou ocelovým lanem. Po dojetí na místo určení se žluté bloky sklopí a vůz je volný.
Tento stroj má na svědomí posun vozů v areálu (zde je vidět pouze část většího stroje - buben a závaží na konci kusé koleje).
Tento stroj má na svědomí posun vozů v areálu (zde je vidět pouze část většího stroje - buben a závaží na konci kusé koleje).
Vagóny se areálem projíždí úplně samy, jako by k tomu lidi vůbec npotřebovaly.
Vagóny se areálem projíždí úplně samy, jako by k tomu lidi vůbec npotřebovaly.
Pohled na kusou kolej s navijákem na konci. Vůz právě vyjíždí z budovy výklopníku. Zcela vpředu vpravo je vidět kolej vedoucí do prostoru elektrárenských bloků.
Pohled na kusou kolej s navijákem na konci. Vůz právě vyjíždí z budovy výklopníku. Zcela vpředu vpravo je vidět kolej vedoucí do prostoru elektrárenských bloků.
Další větve vlečky vedou prakticky po celém areálu chvaletické elektrárny.
Další větve vlečky vedou prakticky po celém areálu chvaletické elektrárny.
Tudy se lze dostat do budovy k turbínám, k rozvodně nebo na kolej pro dovoz mazutu.
Tudy se lze dostat do budovy k turbínám, k rozvodně nebo na kolej pro dovoz mazutu.
Kolej pro čerpání mazutu z kotlových vozů.
Kolej pro čerpání mazutu z kotlových vozů.
Kolej pro čerpání mazutu, v pozadí budova elektrárenských bloků (kotle a turbíny).
Kolej pro čerpání mazutu, v pozadí budova elektrárenských bloků (kotle a turbíny).
Ve chvaletické elektrárně najdete koleje prakticky všude. Zde prochází budovou přímo okolo turbín.
Ve chvaletické elektrárně najdete koleje prakticky všude. Zde prochází budovou přímo okolo turbín.
Železniční kolej je nezbytná také v rozvodně, kde slouží pro dovoz těžkých transformátorů.
Železniční kolej je nezbytná také v rozvodně, kde slouží pro dovoz těžkých transformátorů.
Jedna z lokomotiv AWT řady 740, které od roku 2013 zajišťují obsluhu vlečky.
Jedna z lokomotiv AWT řady 740, které od roku 2013 zajišťují obsluhu vlečky.
 
Článek ze dne 12. 1. 2015 byl naposledy upraven dne 12. 1. 2015 a zobrazen celkem 12497×, naposledy dne 13. 4. 2024 v 12:50.
 
 

Články související s tématem Vlečka Řečany nad Labem - elektrárna Chvaletice

Zpět | Nahoru

Řečany nad Labem (žst)
Řečany nad Labem (žst)
Název stanice: Řečany nad Labem Číslo stanice: 534834 Zkratka: RYL Kilometrická poloha: 326,172…
Katalog vleček
Katalog vleček
Seznam železničních vleček Katalog je souborem dokumentací k existujícím a zaniklým vlečkám a průmyslovým drahám v českých zemích i zahraničí. Vzhledem …

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková, D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-17]
Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Vle%C4%8Dka%20%C5%98e%C4%8Dany%20nad%20Labem%20-%20elektr%C3%A1rna%20Chvaletice.
 
Desktopová verze | Mobilní verze