Vlečka Děčín východ - přístav

Faktografie

Vystavěna:16. 10. 1893
Ukončení provozu:v provozu (2021)
Číslo vlečky:3050
Číslo úředního povolení:3500
Délka:s rozvětvením 10,176 km

Historie

Původní vlečka do přístavu v Děčíně Loubí odbočovala z jediné koleje trati č. 072 od severního portálu Děčínského tunelu a prudce klesala podél svahu k Loubské ulici a do přístavu. Do provozu byla tato část vlečky uvedena 1. 1. 1883. O deset let později pak byla vybudována ze stanice Děčín východ méně strmá spojovací kolej, která podchází ostroh nad řekou Loubským tunelem, jediným tunelem na vlečce v Česku. Starší strmá spojovací kolej byla zrušena, její novější varianta je včetně tunelu v provozu dodnes.

Na leteckém snímku je vidět vlevo od středu spojovací kolej, která se obloukem noří do tunelu v zeleni a následně v levé horní čtvrtině snímku její pokračování městem podél Wolkerovy ulice a železniční trati č. 072. Pod skálou v levé dolní části snímku je vidět výhybku č. 1, kterou spojovací dráha přechází ve vlečku přístavu. Vpravo od středu snímku je vidět jižní část kolejiště včetně portálových jeřábů a zcela vpravo na druhém břehu řeky pak železniční trať č. 090.
Na leteckém snímku je vidět vlevo od středu spojovací kolej, která se obloukem noří do tunelu v zeleni a následně v levé horní čtvrtině snímku její pokračování městem podél Wolkerovy ulice a železniční trati č. 072. Pod skálou v levé dolní části snímku je vidět výhybku č. 1, kterou spojovací dráha přechází ve vlečku přístavu. Vpravo od středu snímku je vidět jižní část kolejiště včetně portálových jeřábů a zcela vpravo na druhém břehu řeky pak železniční trať č. 090.

Popis

Spojovací kolej k vlečce vede ze stanice Děčín východ, kde odbočuje z koleje č. 36 výhybkou č. 70 a míří k severu podél Wolkerovy ulice. Po cca 750 m prochází spojovací kolej Loubským tunelem o délce 124 m na pravý břeh Labe, kde ústí do samostatného kolejiště vlečky (dříve též stanice) Děčín-Loubí. Vlastní přístavní vlečka odbočuje ze spojovací koleje výhybkou č. 1 v km 0,981.

V samostatném kolejišti Děčín-Loubí se vlečka rozvětvuje na množství kolejí, z nichž část (až 4 rovnoběžné koleje) se úvraťově vrací proti proudu po břehu Labe až k ulici Labské, jiné koleje pokračují pod železničním mostem (trati 072) ke hradlu, kde se kolejiště rozplétá až na šířku 11 kolejí (3 na břehu a 8 na opačné straně přístavu dále od vody).

Část původní vlečky byla (okolo roku 2003?) vydělena jako samostatná vlečka, začínající na severním konci vlečky v km 2,251 (měřeno od počátku spojovací dráhy). Zatímco hlavní část vlečky v roce 2021 provozovala společnost Česko-saské přístavy, oddělenou, asi 200 m dlouhou část provozovala společnost Rhenus Partnership-ČSPL (dříve Československá plavba labská).

Dvojice východních kolejí v jižní části nábřežního kolejiště je už roky nepoužívaná.
Dvojice východních kolejí v jižní části nábřežního kolejiště je už roky nepoužívaná.
Pod portálové jeřáby i ve 2. desetiletí 21. století občas zajíždí vlaky s kontejnerovými vozy nebo vagóny na přepravu dřeva. Maximální rychlost tu činí 10 km/h.
Pod portálové jeřáby i ve 2. desetiletí 21. století občas zajíždí vlaky s kontejnerovými vozy nebo vagóny na přepravu dřeva. Maximální rychlost tu činí 10 km/h.
Na snímku z června 2021 lze v jarním oparu spatřit kromě mostu přes Labe z roku 1874 (s mostovkou z roku 1916)na pravém břehu řady stojících nákladních vozů na kolejích přístavní vlečky. Po břehu labe se koleje vlečky táhnou v délce přes 2 km.
Na snímku z června 2021 lze v jarním oparu spatřit kromě mostu přes Labe z roku 1874 (s mostovkou z roku 1916)na pravém břehu řady stojících nákladních vozů na kolejích přístavní vlečky. Po břehu labe se koleje vlečky táhnou v délce přes 2 km.
Vpravo od středu snímku je vidět hradlo, za kterým se od jihu vedoucí koleje rozvětvují v kolejiště až o šířce 11 kolejí vedle sebe.
Vpravo od středu snímku je vidět hradlo, za kterým se od jihu vedoucí koleje rozvětvují v kolejiště až o šířce 11 kolejí vedle sebe.
Malým klenotem vlečky je kolejový jeřáb EDK1000 stojící v nejjižnější části kolejiště.
Malým klenotem vlečky je kolejový jeřáb EDK1000 stojící v nejjižnější části kolejiště.
 
Článek ze dne 8. 6. 2021 byl naposledy upraven dne 9. 6. 2021 a zobrazen celkem 8775×, naposledy dne 4. 12. 2022 v 17:48.
 
 

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2022-12-04]
Dostupné z: https://spravnym.smerem.cz/Tema/Vle%C4%8Dka%20D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn%20v%C3%BDchod%20-%20p%C5%99%C3%ADstav.
 
Desktopová verze | Mobilní verze