Pasilský tunel

Opuštěný pasilský železniční tunel je dlouhý 580 m a víceméně přímy kromě pozvolného oblouku hned za jihozápadním portálem poblíž železniční stanice Pasila a bývalých drážních dílen.
Opuštěný pasilský železniční tunel je dlouhý 580 m a víceméně přímy kromě pozvolného oblouku hned za jihozápadním portálem poblíž železniční stanice Pasila a bývalých drážních dílen.

Jako Pasilský tunel bývá označován tunel na zrušené vlečce do přístavu v Helsinkách, která odbočovala ze stanice Pasila. Přibližně 580 m dlouhý tunel začínající pod ulicí Kumpulantie ústí do skalního zářezu v parku Vallilanlaaksonkenttä a od roku 2017 je opuštěný bez pravidelné dopravy i bez kolejí.

Historie

Původní železniční napojení přístavů v Hermanninrantě a Kalasatamě z 19. století vedlo dlouhou přímou tratí vedenou podél pozdějších ulic Teollisuuskatu a Junatie, po jejichž délce a zejména na konci se vlečka větvila do desítek kolejí vedoucích do dílen, ke skladištím, do továren a na mola mnoho kilometrů na sever a na jih až téměř zpět k městskému centru. Celkem se tehdy industriálními čtvrtěmi severovýchodníh Helsinek vinuly desítky kilometrů železničních kolejí. S rozvojem města, omezeného ve svém růstu zejména mořským pobřežím, však docházelo k postupné změně přístavních a továrních areálů na obytnou zástavbu, vlečky byly stále více obklopeny bytovými domy a proplétaly se mezi tratěmi tramvají a metra (městské dráhy). Po 2. světové válce se ve městě staly jistým anachronizmem, který překážel jeho hladkému fungování.

Pohled na jihozápadní portál tunelu z ulice Teollisuuskatu. Trasu staré i nové přístavní vlečky lze dodnes na mapě města dobře vystopovat podle tvaru ulic, které kdysi lemovaly koleje.
Pohled na jihozápadní portál tunelu z ulice Teollisuuskatu. Trasu staré i nové přístavní vlečky lze dodnes na mapě města dobře vystopovat podle tvaru ulic, které kdysi lemovaly koleje.
Vjezd do tunelu byl zahrnut zeminou, tunel samotný však zůstává nedotčen, jen místy zavezen do výšky cca 2 m sutí.
Vjezd do tunelu byl zahrnut zeminou, tunel samotný však zůstává nedotčen, jen místy zavezen do výšky cca 2 m sutí.
Počáteční úsek tunelu pod ulicí Kumpulantie a tramvajovou tratí je vyztužen betonovým ostěním, které dále mizí a tunel vede přímo rostlou skálou.
Počáteční úsek tunelu pod ulicí Kumpulantie a tramvajovou tratí je vyztužen betonovým ostěním, které dále mizí a tunel vede přímo rostlou skálou.
V zimě tunelem mírně profukuje, což stačí k tomu, aby i hluboko pod zemí teplota klesla do záporných hodnot. Stěny pak zdobí působivé ledopády.
V zimě tunelem mírně profukuje, což stačí k tomu, aby i hluboko pod zemí teplota klesla do záporných hodnot. Stěny pak zdobí působivé ledopády.

Na počátku 60. let 20. století tak došlo k vybudování nové železniční spojky, která propojila rozlehlé nádraží v Pasile s pobřežními vlečkovými tratěmi oklikou vedenou ze současné trati podél ulice Teollisuuskatu od křížení s ulicí Kumpulantie skrz 580 m dlouhý tunel pod ulicí Vislauskuja a železničářským sídlištěm. Spojka se nově objevila na světle světa až v parku Vallilanlaaksonkenttä, odkud vedla příhodným mělkým údolím potoka ve čtvrti Toukola až k pobřeží, kde se nově napojila na zmenšující se síť přístavních drah.

V následujícím půlstoletí se rozsah vleček soustavně zmenšoval až byl jeho osud definitivně zpečetěn v roce 1992 schválením nového územního plánu Helsinek. Ten počítal kvůli nedostatku místa pro rozvoj města, ze tří stran ohraničeného mořem, s úplným zrušením nákladních přístavů na severní straně Helsinek a vybudováním zcela nového přístavního areálu Vuosaari na místě bývalých loděnic asi 15 km severovýchodně od centra města.

Přístav Vuosaari byl do provozu uveden v roce 2008 a na železnici byl napojen ze stanice Savio novou tratí o délce necelých 20 km, takřka kompletně vedenou v tunelu pod zemí. Od roku 2008 byl rovněž postupně omezován provoz v přístavech Hermanninranta a Kalasatama. V roce 2012 došlo ke zrušení a následně vytrhání kolejí vlečky, pročež tunel osiřel. Následná přestavba železničního uzlu v Pasile a výstavba nových silničních průtahů změnily prostor u jihozápadního portálu tunelu, takže se před portálem objevila vysoká hradba zeminy, která částečně kryje výhled na tunel. Tunel byl částečně zavezen sutí a jeho další osud je nejasný.

Popis

580 m dlouhý převážně přímý tunel vede z místa bývalého křížení ulic dnes nesoucích jména Teollisuuskatu a Kumpulantie do parku Vallilanlaaksonkenttä. Na své trase překonává pod zemí železničářské sídliště s pomníkem drezíny (resiina) a dvě tramvajové tratě. Tunel je vyražen v pevné skále, na několika místech podpořené betonovým ostěním, ve většině své délky však bez ostění. Od roku 2012 je tunel bez kolejí a volně přístupný.

Podstatná část tunelu vede přímo rostlou skálou, místy vyztuženou betonovými zídkami.
Podstatná část tunelu vede přímo rostlou skálou, místy vyztuženou betonovými zídkami.
Led vydrží v pasilském tunelu až do května. Na jaře funguje podzemí jako účinná lednička.
Led vydrží v pasilském tunelu až do května. Na jaře funguje podzemí jako účinná lednička.
Helsinky jsou poměrně vlhkým městem. Průsaků, kterých si v létě člověk prakticky nevšimne, protože z nich jen občas odkapne kapka, je v tunelu přehršel.
Helsinky jsou poměrně vlhkým městem. Průsaků, kterých si v létě člověk prakticky nevšimne, protože z nich jen občas odkapne kapka, je v tunelu přehršel.
Pokud je prokapávající voda zabarvená, třeba oxidy železa, může led vypadat jako vosk kanoucí ze svíčky.
Pokud je prokapávající voda zabarvená, třeba oxidy železa, může led vypadat jako vosk kanoucí ze svíčky.
Další osud tunelu je nejasný. Při osvětlení by mohl sloužit jako cyklostezka nebo dokonce jednosměrná silnice, ale napojení na ulici Kumpulantie by bylo terénních úpravách obtížné.
Další osud tunelu je nejasný. Při osvětlení by mohl sloužit jako cyklostezka nebo dokonce jednosměrná silnice, ale napojení na ulici Kumpulantie by bylo terénních úpravách obtížné.
Severovýchodní portál tunelu je ve skalnatém zářezu, kam téměř nesvítí slunce. V tuhé finské zimě se tu hromadí sníh.
Severovýchodní portál tunelu je ve skalnatém zářezu, kam téměř nesvítí slunce. V tuhé finské zimě se tu hromadí sníh.
Od roku 2012 nevedou koleje ani parkem za tunelem. Náspu bývalé vlečky, která sloužila jen půlstoletí, využívají běžci a cyklisté.
Od roku 2012 nevedou koleje ani parkem za tunelem. Náspu bývalé vlečky, která sloužila jen půlstoletí, využívají běžci a cyklisté.
Kde jsou ty časy, kdy po okraji parku Vallilanlaaksonkenttä duněly stovky nákladních vagónů denně. Bez přílišné nadsázky lze říct, že tudy bylo zásobováno zbožím celé Finsko.
Kde jsou ty časy, kdy po okraji parku Vallilanlaaksonkenttä duněly stovky nákladních vagónů denně. Bez přílišné nadsázky lze říct, že tudy bylo zásobováno zbožím celé Finsko.

Zdroje

  1. Klein, J.: Pasila Tunnel. Dostupné z https://locatinghelsinki.wordpress.com/2009/11/08/pasila-tunnel/.
  2. The City of Helsinki: Helsinki Eastern Harbour Sörnäistenranta and Hermanninranta Invited Architectural Ideas Competition 22. 10. 2004 – 22. 4. 2005 Evaluation report. Dostupné z https://www.safa.fi/document.php?DOC_ID=534&SEC=9d820f4a6f92a63edb3bde3fefded7f8&SID=1.
  3. Maps manie: The Historical Maps of Helsinki. Dostupné z http://googlemapsmania.blogspot.com/2015/07/the-historical-maps-of-helsinki.html.
  4. Helsingin kaupunki: Helsingin Yleiskaava. Dostupné z http://www.yleiskaava.fi/en/city-plan/.
 
Článek ze dne 4. 6. 2018 byl naposledy upraven dne 5. 6. 2018 a zobrazen celkem 8575×, naposledy dne 4. 12. 2022 v 17:23.
 
 

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Horáková D., Kuchař, J., Správným směrem [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2022-12-04]
Dostupné z: https://spravnym.smerem.cz/Tema/Pasilsk%C3%BD%20tunel.
 
Desktopová verze | Mobilní verze